Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.

De jury beoordeelt het volledige aanbod aan kinder- en jeugdboeken dat verscheen in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van bekroning en nomineert minimaal drie en maximaal zes titels. Een van deze titels wint de Woutertje Pieterse Prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 15.000 euro. Iedere genomineerde titel wordt beloond met 1.000 euro.

Met ingang van 2018 maakt De Versterking uitreiking van de prijs mede mogelijk.

Wie is Woutertje Pieterse?

Woutertje Pieterse is een personage uit de Ideeën van Multatuli, na Max Havelaar het belangrijkste werk van deze auteur. De geschiedenis van Woutertje Pieterse verscheen als fragmenten in de Ideeën. In 1890 is het door Multatuli’s weduwe voor het eerst in boekvorm uitgebracht. Het verhaal van Woutertje Pieterse gaat over een dromerige Amsterdamse jongen met een levendige fantasie. Deze eigenschappen en zijn nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat Wouter vaak botst met de kleinburgerlijke mensen in zijn omgeving. De Woutertje Pieterse Prijs is vernoemd naar dit boek, omdat de Prijs, net als Woutertje Pieterse, wil ‘afwijken van de deugd’. De initiatiefnemers van de Prijs wilden nadrukkelijk breken met de traditie van moralisme in kinderboeken. De Prijs bekroont om die reden kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, inhoud en vormgeving.

Stichting en bestuur

Het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs is als volgt samengesteld: voorzitter, Hans Smit (radiopresentator en journalist voor o.a. Het Parool); penningmeester, John Schrijnemakers (trainer/coach leesbevordering van Het Leesbureau Amersfoort); leden: Helma van Lierop-Debrauwer (hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur); Inge Roos (eigenaar Kinderboekwinkel In de wolken); Richard de Wal (teammanager Bibliotheek Hoogeveen); Maartje Bolt & Carlijn van Ravenstein, secretarissen.

Lees meer

Kinderdichters gezocht

Na het succes van de Kinderdichter in de provincie Groningen wil het Poëziepaleis (organisator van diverse landelijke poëzie-activiteiten) graag uitbreiden naar Friesland en Drenthe. Onder begeleiding van professionele dichters krijgen leerlingen workshops in het schrijven van gedichten, een vakjury selecteert de beste dichters. Na een presentatietraining gaan ze het podium op in hun buurt, op hun school en in hun dorp. Een jaar lang is de winnaar Kinderdichter van die gemeente en publiceert een aantal maal over voor hem/haar belangrijke (lokale) zaken.

Samen met de betreffende gemeenten, bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds draagt De Versterking bij aan de realisering van de uitbreiding.

 

Lees meer

Maaike Bergstra ontvangt TheaterTekstTalent Stipendium 2016

foto 5 kopie

Het TheaterTekstTalent Stipendium 2016 van Fonds De Versterking, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, is toegekend aan Maaike Bergstra. De prijs is bedoeld om talentvolle toneelschrijvers in staat te stellen de tijd te nemen om nieuw, actueel en geëngageerd werk te maken. De ontvanger krijgt €12.500 voor het schrijven van het stuk en een startbedrag van €22.500 voor de uitvoering van het geschreven stuk.

Bekijk hier een korte film over het TheaterTekstTalent Stipendium en de vorige laureaten.

Maaike Bergstra (Utrecht, 1982) De eerste jaren na haar afstuderen aan de opleiding Writing for Performance van de HKU in 2009, schreef Maaike Bergstra vooral toneelstukken voor kleine theatergroepen en voor producties met jong theatertalent. Met de opvoering van haar tekst Uit diep blauw in 2015, onder regie van Daria Bukvić, viel zij op bij een groter publiek. In dit stuk combineert zij verschillende plottypes om op scherpe wijze maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen.

De-constructie-baby
Om haar artistieke signatuur verder te ontwikkelen wil Maaike Bergstra zich richten op inhoudelijke verdieping. Zij wil thema’s uitwerken die haar persoonlijk aan het hart gaan en onderzoeken hoe zij dergelijke onderwerpen dramatisch kan vormgeven. Een van deze thema’s is het ontstaan van nieuwe gezinsvormen; een maatschappelijk fenomeen dat contrasteert met normen die diep in de samenleving geworteld zijn. In een tijd waarin alles mogelijk is blijken onconventionele gezinsconstructies te leiden tot allerhande vooroordelen, zowel van de betrokkenen als van buitenstaanders. Bergstra wil het TheaterTekstTalent Stipendium gebruiken voor het schrijven van de tekst ‘De-constructie-baby’ (werktitel). 

Juryrapport
De jury is onder de indruk van de intelligente en betrokken wijze waarop Maaike Bergstra haar plannen voor de te ontwikkelen toneeltekst beschrijft. Met haar synopsis van De-constructie-baby raakt zij met verrassende stijlexperimenten een actueel, boeiend en persoonlijk thema. De uitgewerkte scène getuigt van groot dramatisch inzicht en een vlotte schrijfstijl. Bij de zoektocht naar de theatrale constructie waarin ze de door haar gekozen thematiek wil vatten, is het TheaterTekstTalent Stipendium zeer goed bruikbaar. De jury is er dan ook van overtuigd dat het TheaterTekst Talent Stipendium 2016 met recht aan deze talentvolle en uiterst gedreven toneelschrijver kan worden toegekend.

TheaterTekstTalent
Het doel van het TheaterTekstTalent Stipendium is om het theaterveld een kwaliteitsimpuls te geven. Met het financieren van nieuw werk van geëngageerde toneelschrijvers hopen de initiatiefnemers bestaande en nieuwe publieksgroepen met actueel nieuw toneelrepertoire in aanraking te brengen. Eerdere ontvangers van het TheaterTekstTalent Stipendium waren Anna van der Kruis in 2015 en Bo Tarenskeen in 2014.

Theatertekstschrijvers die willen meedingen naar het stipendium 2018 kunnen hun materiaal voor 1 januari 2017 indienen bij het Cultuurfonds

Lees meer

My Memorie een gezamenlijk kunstwerk in AZC Amersfoort

foto van De Vrolijkheid Amersfoort.

Onder leiding van kunstenaars van Stichting De Vrolijkheid startte in september 2015 in het AZC Amersfoort het mooie project My Memory, gefinancierd door Stichting De Versterking. Kinderen en hun ouders maakten samen nieuwe voorwerpen van oude computers; sieraden, insecten, robotjes enz.

foto van De Vrolijkheid Amersfoort.

Ze maakten de computer open en hergebruikten het materiaal

 

Tijdens de workshops worden er verhalen uitgewisseld tussen ouders en kinderen over vroeger en nu. Deelnemers ontdekken elkaars talenten. Aan het einde van het project werd van alle kunst samen een lichtbak gemaakt, een groot belichtingsschilderij, dat lijkt op het moederbord van de computer.

IMG_7848

Het kunstwerk hangt inmiddels in de entree van het AZC als blijvende herinnering
Lees meer

Kinderateliers op zondag in Gemeentemuseum wegens succes verlengd in 2016

GRATIS KINDERATELIER

 

atelier2

Sinds 2013 is er iedere zondag van 12:00 – 16:00 uur gratis Open Kinderatelier voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze Kinderateliers worden al drie jaar gefinancierd door Stichting De Versterking. In 2016 en 2017 is De Versterking co-financier voor dit succesvolle atelier waar jaarlijks zo’n 1100 kinderen aan meedoen.

Binnenlopen kan de hele middag door. Kinderen maken wat ze maar willen onder begeleiding van een ervaren museumdocent. Het museum biedt inspriatie genoeg!

Lees meer

Vooruit met Voorlezen

imgres-1

 

Voorlezen in de bovenbouw 

Vorig jaar hebben 100 basisscholen in krimpgebieden meegedaan aan het project Lezen is leuk van Stichting Lezen, dat tot stand kwam met steun van Stichting Kinderpostzegels. In 2016 krijgen dezelfde scholen de kans mee te doen aan het project Vooruit met Voorlezen, een initiatief van Stichting de Versterking en Stichting Lezen. Dit project geeft een extra impuls aan voorlezen in de bovenbouw door het kosteloos aanbieden van voorleesboeken en lessuggesties.

De scholen ontvangen bij dit project een titellijst met voorleesboeken en bijbehorende lessuggesties. Na een uitleg door de bibliotheek kiest de school acht boeken uit de titellijst, die door de plaatselijke boekhandel worden geleverd. Scholen die nu (nog) niet in aanmerking komen voor deelname kunnen vanaf februari voor de titellijsten en lessuggesties terecht op www.leesplan.nl en deze naar eigen inzicht gebruiken.

Lees meer