Digitalisering lesmateriaal Gemeentemuseum Den Haag

De zeer succesvolle museumlessen van het Gemeentemuseum worden gedigitaliseerd. Een groot en ambitieus plan waarbij de lesstof wordt verrijkt met verhalen geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers, met tekeningen en kijkplaten van bekende illustratoren, beeldmateriaal dat beschikbaar komt via storyline waarbij ingezoomd kan worden op het digibord, met speciaal geschreven muziek, animaties, personages die tot leven worden gewekt, eenvoudige games, filmpjes en lessuggesties waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen.

De Versterking draagt met veel plezier bij aan de realisering van dit grote project. Alleen al in Den Haag zullen jaarlijks tienduizenden leerlingen en leerkrachten daar plezier van hebben.

 

Lees meer

Kinderboekenambassade

Sinds 2015 heeft Nederland een Kinderboekenambassadeur en vanaf juni 2018 een heuse ambassade

Van 2013-2015 was Jacques Vriens de eerste ambassadeur. Zijn motto:
Blijf voorlezen, ook al hebben kinderen zelf al leren lezen.
Daarna werd Jan Paul Schutten de volgende​ (van 2015 tot 2017), hij stelde:
Er is voor iedereen een passend boek te vinden.
Nu zijn Monique & Hans Hagen kinderboekenambassadeux (2017-2019) en wat hen betreft:
Lees poëzie-tief, elke dag een gedicht.

Dit actieve schrijversduo ging op zoek naar een ambassade, waar lezers, jong en oud, hun liefde voor jeugdboeken kunnen delen, een plek waar elk kind ambassadeur kan worden van zijn of haar lievelingsboek, want al die prachtige boeken verdienen volgens hen een eigen ambassadeur. Het Kinderboekenmuseum is bij uitstek de mooiste locatie voor de huisvesting van dit initiatief. De Versterking draagt bij aan de realisatie.

 

 

Lees meer

Sense of Place

 

 

 

 

 

 

Oprichter van Oerol, Joop Mulder, werkt sinds 2016 aan een nieuw project: Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.
Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook vaak de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot de Dollard, op de eilanden en de vaste wal. Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

De Versterking draagt in 2018 bij aan de realisering van Dobbepaarden.

In de nacht van 31 oktober 2006 is Noard-Fryslân Bûtendyks bij Marrum overstroomd. Er staan nog zo’n 150 paarden achter de dijk op een dobbe, ingesloten door het zeewater. Meerdere instanties proberen ze daar weg te halen, alle pogingen zijn zonder succes. Zes vrouwen gaan met hun eigen paarden naar de dobbe en krijgen het voor elkaar dat de kudde hen volgt naar het droge. Een bijzondere gebeurtenis.

Dit verhaal van de paarden van Marrum is gegrift in het collectieve geheugen van waddenminnend en paardenliefhebbend Nederland. In 2011 is een monument geplaatst ter herinnering aan de gebeurtenis met de paarden op de dobbe.

Op initiatief van Plaatselijke Dorpsbelang wordt naar deze dobbe een nieuwe wandelroute ontwikkeld die aansluit bij binnendijkse wandelpaden. Het project Noordoost aan het Wad, een initiatief uit 2016 van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) van de DDFK-gemeenten, helpt bij de realisatie.

 

Lees meer

Steun aan het jeugdtheater

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het jeugdtheater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij jeugdtheatergezelschappen nagestreefd worden, namelijk:

  • het bereiken van zeer diverse doelgroepen en 
  • het vergroten van het effect van voorstellingen door in te zetten op allerlei vormen van educatie rondom voorstellingen.

De komende jaren stelt De Versterking jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het realiseren van deze doelen.

In maart zijn de negen BIS-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen onder bepaalde voorwaarden. Dit eerste jaar zijn de criteria vrij algemeen gehouden om de behoeften en wensen van de gezelschappen zelf te laten prevaleren en om ruimte te geven aan hun creativiteit.  

In juni zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Het Filiaal Theatermakers krijgt steun voor het realiseren van een kleutervoorstelling op scholen. Theater Artemis  kan “de Actiegroep” realiseren, een dag-project rond theater en beeldende kunst op school. NTJong  ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van Sushi, een app bij de voorstelling Revolutions. Theater Sonnevanck realiseert een verdiepingsproject met zang, theater en film voor 30 klassen bij de voorstelling Orfeo. Maas ontvangt een bijdrage voor het realiseren van educatie rond de voorstelling “Feest”.  De Toneelmakerij krijgt steun voor educatie bij de voorstelling “De Krijtkring”. 

In juni worden een aantal FPK-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Lees meer

Wij zijn Nederland, nieuwe theatervoorstelling in de klas door NTJong

Nederland verandert, de samenstelling van de bevolking verandert, en het is tijd samen een gemeenschappelijk gedragen nieuwe identiteit te ontwikkelen. Want wat is Nederlands? Bestaat dat wel? En wanneer voel je je Nederlands? En voel je je dan ook thuis in Nederland? En kan iedereen Nederlands worden? De kinderen die nu de basisschool bezoeken vormen over 15 jaar het hart van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de toekomst. Die kinderen vormen als groep een heel veelsoortige en veelkleurige doorsnede van de maatschappij. Verschillend naar onder meer sociale achtergrond, etniciteit, religie, gezinsinkomen, opleiding ouders en toekomstperspectief.

WIJ ZIJN NEDERLAND past in het beleid van NTjong waar het gaat om speciale projecten met een sociaal artistieke signatuur; gericht op bewustwording en sociale emancipatie van kinderen en jongeren. NTjong ziet het als onderdeel van haar beleid om naast voorstellingen ook deze speciale projecten te ontwikkelen die inspelen op actuele relevante thema’s op scholen.

Bijzonder aan dit project is dat het voor kinderen in alle leeftijdsgroepen van de basisschool wordt ontwikkeld, en daarmee de hele school bestrijkt. En helemaal bijzonder is dat er artistiek wordt samengewerkt met jonge toneelschrijvers die de stem van de toekomst vormgeven. In de ontwikkeling van dit project werkt NTJong samen met een aantal scholen die ‘kind aan huis’ zijn bij hun voorstellingen en samen met hen onderzoeken ze de thema’s en vormgeving. Daarna worden de voorstellingen aan alle Haagse scholen aangeboden.

De Versterking is medefinancier van dit project samen met Stichting Haagvalken en Stichting Lint.

 

Lees meer

Classic Express 2018

De kleinste rijdende concertzaal ter wereld heeft al meer dan 100.000 kinderen van klassieke muziek en jonge professionele musici laten genieten. De drempel is laag, het enthousiasme groot, ook bij kinderen die denken dat klassieke muziek een “saaie boel” is. Ook dit jaar toert de Classis Express door heel Nederland. De Versterking draagt hier met plezier aan bij.

Lees meer