Wij zijn Nederland, nieuwe theatervoorstelling in de klas door NTJong

Nederland verandert, de samenstelling van de bevolking verandert, en het is tijd samen een gemeenschappelijk gedragen nieuwe identiteit te ontwikkelen. Want wat is Nederlands? Bestaat dat wel? En wanneer voel je je Nederlands? En voel je je dan ook thuis in Nederland? En kan iedereen Nederlands worden? De kinderen die nu de basisschool bezoeken vormen over 15 jaar het hart van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de toekomst. Die kinderen vormen als groep een heel veelsoortige en veelkleurige doorsnede van de maatschappij. Verschillend naar onder meer sociale achtergrond, etniciteit, religie, gezinsinkomen, opleiding ouders en toekomstperspectief.

WIJ ZIJN NEDERLAND past in het beleid van NTjong waar het gaat om speciale projecten met een sociaal artistieke signatuur; gericht op bewustwording en sociale emancipatie van kinderen en jongeren. NTjong ziet het als onderdeel van haar beleid om naast voorstellingen ook deze speciale projecten te ontwikkelen die inspelen op actuele relevante thema’s op scholen.

Bijzonder aan dit project is dat het voor kinderen in alle leeftijdsgroepen van de basisschool wordt ontwikkeld, en daarmee de hele school bestrijkt. En helemaal bijzonder is dat er artistiek wordt samengewerkt met jonge toneelschrijvers die de stem van de toekomst vormgeven. In de ontwikkeling van dit project werkt NTJong samen met een aantal scholen die ‘kind aan huis’ zijn bij hun voorstellingen en samen met hen onderzoeken ze de thema’s en vormgeving. Daarna worden de voorstellingen aan alle Haagse scholen aangeboden.

De Versterking is medefinancier van dit project samen met Stichting Haagvalken en Stichting Lint.

 

Lees meer

Classic Express 2018

De kleinste rijdende concertzaal ter wereld heeft al meer dan 100.000 kinderen van klassieke muziek en jonge professionele musici laten genieten. De drempel is laag, het enthousiasme groot, ook bij kinderen die denken dat klassieke muziek een “saaie boel” is. Ook dit jaar toert de Classis Express door heel Nederland. De Versterking draagt hier met plezier aan bij.

Lees meer

Partner van Oerol ook in 2018

HET festival waar cultuur en natuur elkaar ontmoeten is Oerol. Vanaf 2017 steunt De Versterking dit festival ten behoeve van de programmering. In 2018 zal de steun gaan naar de bijzondere voorstelling Tide of the sea van theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ’t Sas.

Lees meer

Eerste fundraising site voor kinderen

My Bookbuddy steunt al jaren kinderen op de wereld die niet kunnen lezen omdat zij geen boeken hebben op school of omdat er geen bibliotheek in de buurt is. De stand van zaken tot nu toe:

181.121 kinderen lezen dankzij My Bookbuddy op
523 scholen in
21 landen, er staan
2.441 kasten/klassen met
197.795 boeken

Met financiële steun van Stichting De Versterking lanceerde My Bookbuddy in september de eerste fundraising site voor kinderen. Rondom de Kinderboekenweek, maar ook door het jaar heen worden kinderen opgeroepen geld in te zamelen om kinderen te laten lezen in landen als Kenia, Tanzania, Nepal en Syrië, maar ook in asielzoekerscentra in Nederland. Zie voor meer in formatie de site: www.wijdoenmeemetmbb.nl

Lees meer

Movies that matter voor scholen buiten de Randstad

MEER IMPACT IN DE BIOSCOOP


Uitstekend programma! Zeer goed manier om de situatie van vluchtelingen en vooroordelen over hen in beeld te brengen. Het feel good element én de humor bewerkstellingen dat onze leerlingen niet belemmert werden in hun empathie door afstotend schuldgevoel. Zeer effectief!
(mbo docent na het zien van de documentaire Nice People met inleiding van theatergroep DRANG)

 

Onderzoek toont aan dat het zien van een film in de bioscoop aanzienlijk meer impact heeft op leerlingen, dan het bekijken van een film in de klas.

Daarom biedt Movies That Matter een mooie selectie van educatievoorstellingen nu ook aan in verschillende filmtheaters in Nederland. Bij deze films is lesmateriaal beschikbaar en heeft een school de mogelijkheid om een passend verdiepingsprogramma (theater, inleiding, gastles op school, ect.) af te nemen.

De Versterking maakt het in 2017 voor het tweede jaar mede mogelijk een Movies that Matter schoolvoorstelling te organiseren in een filmtheater naar keuze.

Lees meer

Schrijven is (g)een kunst

Ik wist niet dat je met zulke eenvoudige opdrachten zoveel taal bij de kinderen los kon maken. Je ontdekt het pas als je het uitgeprobeerd hebt. Er gebeurde iets, dat er voorheen niet was. Ze waren er zelf ook zo gelukkig mee.
(Leerkracht op de cursus Stelopdrachten in Bunnik)

Ik vond literair altijd een beetje elitair, maar ik heb mijn oordeel bijgesteld. Ook mijn idee dat ik er al genoeg aan deed is helemaal veranderd. Nee, op deze manier heb ik nooit met kinderen gewerkt. En het werkt geweldig.
(leerkracht op de cursus Stelopdrachten in Alkmaar)

Taal is het belangrijkste communicatiemiddel. Naast informatie kun je er ook gevoelens en gedachten mee verwoorden. Om taal te ontdekken, woorden te vinden voor wat je denkt of voelt, is creatief schrijven een geweldige manier. Gebaseerd op eigen ervaringen ontstaan er bij het schrijven evenzoveel verschillende verhalen en gedichten als er kinderen zijn. Al die verschillen (en overeenkomsten) geven de leerlingen inzicht in het gebruik van taal en de diversiteit in het beschrijven van ervaringen en zienswijzen, aldus Mariet Lems in “Weten waar de woorden zijn” (Uitgeverij SAAM, 2013).

Taalmethoden schieten hierin tekort. Om taalvaardigheid van kinderen te ontwikkelen door lezen te combineren met creatief schrijven ontwikkelt Stichting Lezen samen met De Schoolschrijver en Mariet Lems een nascholing voor leerkrachten.

Stichting De Versterking maakt dit nascholingsaanbod mede mogelijk.

Lees meer