De Versterking

Stichting De Versterking is opgericht in november 2011 om goede doelen te ondersteunen op een tweetal terreinen:

 1. kunst en cultuur,
 2. natuur en natuurbehoud.

De Versterking is gevestigd te Amsterdam
Mailadres: info@de-versterking.nl
RSIN nummer: 851097248

 

 

 

De Versterking wil haar middelen effectief inzetten door instellingen te ondersteunen die:

 • Kansen geven aan jonge makers (regisseurs, toneelschrijvers, dramaturgen) die nieuw repertoire ontwikkelen
 • Ondernemerschap in de theatersector bevorderen
 • Toneelschrijfkunst meer over het voetlicht te brengen
 • Creatief schrijven en het presenteren van zelf geschreven werk in het onderwijs te bevorderen
 • Verdiepende leesbevorderingsprojecten initiëren op die terreinen waar scholen/bibliotheken zelf nog onvoldoende aan toe zijn gekomen
 • Kunsteducatief aanbod met bewezen kwaliteit willen uitbreiden naar scholen buiten de Randstad en daarmee zorg dragen voor een divers aanbod in de provincie
 • Beproefd en kwalitatief lesmateriaal digitaliseren en publiceren opdat meer scholen kennis kunnen maken met relevante lesstof
 • Een groene leefomgeving in de stad bevorderen door realisering van projecten samen met de bewoners
 • Professionele kunst voor lange tijd in het landschap plaatsen en daardoor de aantrekkingskracht ervan vergroten.
 • De beleving van natuurgebieden en landschappen verdiepen door aantrekkelijke voorlichting aan te bieden, verhalen te verzamelen uit de omgeving en omwonenden bij de uitvoering te betrekken