Buitenplaats Ockenburgh wordt steeds mooier

Naast de restauratie en het gebruiksklaar maken van het interieur van de buitenplaats wordt ook al een aantal jaar hard gewerkt aan de tuin en de groenvoorziening rondom de villa. Vrijwilligers en professionele krachten werken er zij aan zij. Veel bedrijven verlenen steun aan dit project dat aan de keukentafel door 4 strijdbare vrouwen werd bedacht om het landgoed te behouden voor de wijken in de omgeving en de vele recreanten.

Eerder droeg De Versterking bij aan de moestuin. In 2019 wordt de verwilderde buitenrand van het landgoed aangepakt, daarvoor ontvangt de Stichting tot behoud van de Buitenplaats opnieuw een donatie.

 

 

 

 

Lees meer

Lezen, lezen en nog eens lezen..

Stichting Lezen is HET kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Zij zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Het is het streven van Stichting Lezen ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt de stichting bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

Op initiatief van Stichting Lezen en een aantal andere partijen worden de komende jaren de volgende projecten gerealiseerd, met steun van o.a. De Versterking:

Burgerschapsvorming en lezen in het MBO Leesbevordering en het vergroten van de taalvaardigheid onder MBO-studenten, vergroten van kennis over maatschappelijke onderwerpen (burgerschapsvorming) via een verhalenbundel die op scholen gebruikt wordt om voor te lezen en zo zelf lezen te stimuleren.

De kracht van bekroonde jeugdliteratuur Doel: (aankomende) leerkrachten stimuleren recente bekroonde jeugdliteratuur in te zetten om zo bij te dragen aan sterke leescultuur op de PABO en in het basisonderwijs. Samenwerking tussen PABO, 4 bassischolen en Stichting Lezen. Zij informeren na afloop hun netwerken over de resultaten van dit project via een bijeenkomst en publicaties. Evaluatie d.m.v. onderzoek door master student.

Queerboeken Aansluitend op de landelijke leescampagne “Lezen met andersmans ogen” vragen St. Lezen en COC aandacht voor LHTBI in de (jeugd)literatuur. Via de lancering van de website queerboeken.nl met prachtige titels rond dit onderwerp, geschikt voor scholieren en, rond Valentijnsdag, een wedstrijd  rondom het “beste queer fragment” en de uitgave van een mini-bundel.

Vakantielezen voor groep 3 en 4 Dit project is drie jaar lang gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels. Het heeft tot doel het lezen in de vakantie te bevorderen omdat veel taalzwakke kinderen in de zomervakantie achteruit gaan in leestechnisch opzicht. Vakantielezen leidt tot een betere start in het nieuwe schooljaar, namelijk op vrijwel het zelfde leesniveau. Het project loopt inmiddels al drie jaar in een aantal krimpregio’s en kan nu voortgezet worden.

Voorleestas voor ouders De Voorleesdagen trekken jaarlijks veel (media) belangstelling. Bekende en minder bekende Nederlanders lezen voor op scholen en er is een voorleesontbijt op zeer veel scholen waar kinderen (soms zelfs in pyjama) bij aan kunnen schuiven. Dit jaar wil Stichting Lezen zich richten op ouders van kinderen in groep 1 en 2 in de krimpgebieden.  Door op een aantal taalzwakke scholen ouders van kleuters een voorleesboek, CD, lees- en speeltips en info cadeau te geven, hoopt de stichting de ouders meer te betrekken bij de voorleesdagen en hun vooral het belang van voorlezen duidelijk te maken.

 

Lees meer

Masterclasses voor toneelschrijftalenten

De Tekstsmederij gaat komend jaar op zoek naar potentiële toneelschrijvers, een speurtocht naar een nieuw geluid van jonge mensen die poëzie schrijven, spoken word, rap, of romans die nog moeten worden uitgeven. Jonge mensen die er nog nooit over nagedacht hebben toneel te schrijven, maar daar zonder meer talent voor hebben. Met workshops van De Tekstsmederij worden ze uitgenodigd om zich te verdiepen in het vak van de toneelschrijfkunst.

Deze workshops zijn ontwikkeld als ‘drietrapsraket’. Eerst bezoeken de deelnemers samen met de docent een tekstvoorstelling, ter inspiratie. Daarna volgen er twee lessen (één per week), die verder ingaan op de basis van het toneelschrijven. Groepscapaciteit is maximaal 16, tot de doelgroep horen jongeren tussen de 18 en 25 (om ook de aansluiting met het Tekstsmederij- traject te bestendigen). Voor deze workshops gaat De Tekstsmederij actief werven binnen de verschillende culturele netwerken.

Tegelijkertijd wil de Tekstsmederij de huidige generatie toneelschrijvers uit hun comfortzone halen met een specifiek op hen gerichte masterclass. Hen uitdagen andere verhalen te schrijven, nieuwe stijlen uit te proberen, om hun ambacht uit te diepen; iets waar schrijvers meestal niet aan toe komen omdat ze in de normale werkpraktijk doorgaans opdrachtnemer zijn.

De masterclass richt zich op toneelschrijvers die zich qua ontwikkeling net na het Tekstsmederij-traject bevinden. Denk aan toneelschrijvers die langer dan vijf jaar bezig zijn, of een Tekstsmederij-traject hebben doorlopen, maar zich wel willen door ontwikkelen. Aan de hand van een tweedaagse Masterclass van een inspirerende en succesvolle toneelauteur leren zij hun eigen ambacht verdiepen. Namen die op de rol staan zijn Nathan Vecht, Maria Goos, en in de toekomst het liefst ook internationale toneelschrijvers zoals Simon Stone of Martin Crimp. De laatste twee hebben eerder masterclasses in Nederland gegeven, maar vaak voor de grote gezelschappen. De Tekstsmederij wil hun kennis ontsluiten voor een nieuwe generatie.

De Versterking ondersteunt dit initiatief in 2019.

Lees meer

Steun voor jubilerende Popronde

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land, van Leeuwarden tot Middelburg, van Venlo tot Alkmaar en van Deventer tot Den Haag, geen stad is veilig! In elke stad treden op één avond circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De deelnemende podia zijn cafés, galeries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in het centrum van een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein. De Popronde is in elke stad gratis toegankelijk.

De Popronde is voor (nog) onbekende bands de mogelijkheid zich te presenteren buiten de eigen regio en intensieve tour-en speelervaring op te doen. De programmering is niet gebonden aan een muziekstijl en geeft een overzicht van wat op live muziekgebied – buiten de mainstream om – in Nederland gebeurt. Van metal tot hiphop, van singer-songwriters tot drum ’n bass, van rock tot blues, bijna elk genre is vertegenwoordigd. Jaarlijks worden +- 135 bands uit de circa 1300 aanmeldingen geselecteerd. De Popronde is een showcasefestival en bevat zeker geen wedstrijdelement!

Het publiek kan gewapend met een programmaboekje van act naar act ‘zappen’. De bands die spelen zijn afkomstig uit heel Nederland en krijgen middels de Popronde de mogelijkheid zich te presenteren voor publiek, pers en programmeurs van plaatselijke podia en festivals. Popronde is een kweekvijver en het festival is een opstap naar zalen en festivals buiten de eigen regio, naar een groter publiek en naar een mooie carriere in de muziekbusiness. Voorbeelden van deelnemers uit het verleden die het ver hebben geschopt: Racoon, De Staat, Handsome Poets, Marike Jager, Dotan, Chef’ Special, Go Back to the Zoo, John Coffey, Blaudzun, Mister & Mississippi, EUT, Rondé, Roosbeef, Kensington, The Brahms, Jeangu Macrooy, Lucky Fonz III en Haevn.

De Popronde speelt in op de afnemende speelmogelijkheden voor bands. Het is voor beginnende bands – hoe goed ook – vaak moeilijk om buiten hun eigen regio optredens te regelen en publiek te trekken. De opzet van Popronde – veel spannende bands op aantrekkelijke locaties en ook nog eens gratis toegankelijk –  weet wel publiek te trekken en aandacht te genereren voor (nog onbekende) bands.

Middels de Popronde touren deze talentvolle acts door heel Nederland, bouwen hun naam op, breiden hun netwerk uit en bereiken zodoende veel – voor hun – nieuw publiek.

De Popronde vindt plaats in een circuit van laagdrempelige locaties die onderling verschillen qua grootte en sfeer. Daardoor kan men op 1 avond, gratis, veel bands checken. Daarbij ligt het accent niet op “namen of trekkers”, maar op een divers, veelzijdig en kwalitatief goed programma. Op deze wijze wordt het voor publiek aantrekkelijk nieuwe bands te ontdekken in eigen stad bij podia – die normaliter niet of nauwelijks programmeren – op onderlinge loopafstand in sfeervolle setting.

 • De Versterking ondersteunt de Popronde bij de aanschaf van technische faciliteiten ten behoeve van hiphop-, dance-en elektronica-artiesten.
 • De donatie is ook bedoeld voor het verbreden van de promotie via social media en daarmee het vergroten van het publiek.
 • Daarnaast financiert De Versterking clinics techniek, promotie, management en streaming om de artiesten en bandjes het maximale uit hun optreden voor de Popronde te halen. 

 

Lees meer

Steun voor onderzoeksjournalistiek

Investico en Follow the Money ontvangen in 2019 financiële steun ten behoeve van de (lokale) onderzoeksjournalistiek.

Investico heeft de ervaring, tijd en focus om complexe, langlopende onderzoeksprojecten uit te voeren waarbij verschillende mediapartners betrokken zijn. De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur zijn hun vaste mediapartners. Daarnaast werken ze ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Producties van Investico werd afgelopen jaar onder meer vertaald door The New Internationalist, Internazzionale en Courrier International. Investico investeert bovendien in de opleiding van jonge onderzoeksjournalisten.Afgelopen jaar schreven zij onder andere over de schuldenindustrie,  privacyschendingen, de digitale rechter, misstanden in slachthuizen en arbeidsuitbuiting in Nederland.

Follow the Money, volgt gedlsporen en achterhaalt daarmee misstanden en de waarheid.  Zij doen onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving door middel van radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Follow the Money is daarbij het redactionele Leitmotiv. Want of het nu om de zorg, de financiële wereld, de politiek of het onderwijs gaat; als je het geldspoor volgt dan ontdek je de waarheid. En daarvoor moeten zij soms diep graven. Radicaal onafhankelijke journalistiek – zoals Follow the Money die maakt – kan niet bestaan zonder betrokken lezers die naast een financiële bijdrage ook kennis en kunde toevoegen aan de waarheidsvinding en daar deel van gaan uitmaken. Veel van hun publicaties beginnen met een tip van een hun leden.

FtM publiceert o.a. over de zaak Henry Keizer, wetenschap op bestelling, misstanden in de woningmarkt. FtM wil dichter op de lokale politiek zitten om fraude en corruptie bloot te leggen en zoekt daarbij samenwerking met lokale mediapartners.

 

Lees meer

Ondernemerschap en talentontwikkeling in theaterproducties

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het theater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij het theater nagestreefd worden, namelijk:

 • het stimuleren van ondernemerschap bij jonge makers; en
 • het produceren of presenteren van voorstellingen gebaseerd op nieuwe teksten (in tegenstelling tot bewerkingen van reeds bestaande stukken).

Eind april werden verschillende FPK-gezelschappen uitgenodigd hiertoe een aanvraag in te dienen.

In de bestuursvergadering van juni zijn de volgende voorstellen gehonoreerd met een financiële bijdrage:

 • Festival Cement in Den Bosch; aanvraag voor de Metselarij,
 • Fringe Festival in Amsterdam; aanvraag voor talentontwikkeling,
 • Het Huis Utrecht bijdrage aan de Makersdag 2019,
 • Korzo Den Haag ontvangt een bijdrage voor de productie van W door Samir Galixto,
 • Toneelschuur Producties Haarlem ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van ondernemerschap van theatertalenten in hun “Schuuratelier”,
 • Theatermaker/Theaterkrant wordt ondersteund in hun initiatief om een site te ontwikkelen specifiek voor de bespreking van theaterteksten en de publicatie ervan.
Lees meer