Beleidsplan 2022-2025

1_2

Lees het beleidsplan via deze link:

2022-2025 Beleidsplan Stichting De Versterking

2024 Jaarplan Stichting De Versterking

 

 

ANBI

De Versterking beschikt over de ANBI-status. Om aan de daarbij horende verplichtingen te blijven voldoen heeft De Versterking in het najaar van 2016 haar statuten aangepast. In overeenstemming met de eisen aangaande de ANBI-status zal de stichting ernaar streven jaarlijks 90% van het rendement te besteden aan doelen die overeenkomen met de doelomschrijving zoals vermeld in de statuten van de stichting.

FIN

 

 

 

De Versterking is sinds november 2015 lid geworden van de FIN vanwege de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring met andere vermogensfondsen. De stichting onderschrijft de gedragscode van de FIN.