Posts made in juni, 2023

Biodiversiteit en cultuurhistorie

Jaarlijks nodigt De Versterking Landschappen en Landschapsorganisaties uit om een aanvraag in te dienen onder bepaalde voorwaarden. Een aantal plannen draaide dit jaar om meer biodiversiteit aan te brengen in bepaalde gebieden. Daarnaast stonden cultuurhistorische elementen centraal bij de aanvragen. De volgende projecten ontvangen een bijdrage.

 

  • De Raamvallei in Brabant wordt heringericht om bij te dragen aan een grotere biodiversiteit.
  • Hagen worden om diezelfde reden aangebracht in Bloeidaal bij Amersfoort.
  • Ook het Bourtanger Veld in de provincie Groningen wordt op die basis verder ontwikkeld. Voor kinderen wordt daar een beleefroute gemaakt van het Veldstation naar het gebied.
  • In Gelderland worden een viertal oude beukenlanen hersteld, zo kenmerkend voor het Gelders landschap.
  • Om de geschiedenis zichtbaar te maken gaat Overijssel doorkijkvensters maken in het landschap om zo bezoekers kennis te laten maken met hun prehistorische (onder)buren.
  • Het herstel van Park Jongemastate in Friesland komt in de laatste fase met het plaatsen van parkmeubilair, een kunstwerk en nestkasten. Ook worden er stinzen geplant. Omwonenden, de basisschool en een jongerenclub worden bij het project betrokken.
  • Landschapsbeheer Groningen ontwikkelt een vrijwilligerscursus die nieuwe gidsen klaar moet stomen om bezoekers aan Gorecht/De Hondsrug goed voorbereid rond te kunnen leiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer