Posts made in december, 2017

Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.

De jury beoordeelt het volledige aanbod aan kinder- en jeugdboeken dat verscheen in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van bekroning en nomineert minimaal drie en maximaal zes titels. Een van deze titels wint de Woutertje Pieterse Prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 15.000 euro. Iedere genomineerde titel wordt beloond met 1.000 euro.

Met ingang van 2018 maakt De Versterking uitreiking van de prijs mede mogelijk.

Wie is Woutertje Pieterse?

Woutertje Pieterse is een personage uit de Ideeën van Multatuli, na Max Havelaar het belangrijkste werk van deze auteur. De geschiedenis van Woutertje Pieterse verscheen als fragmenten in de Ideeën. In 1890 is het door Multatuli’s weduwe voor het eerst in boekvorm uitgebracht. Het verhaal van Woutertje Pieterse gaat over een dromerige Amsterdamse jongen met een levendige fantasie. Deze eigenschappen en zijn nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat Wouter vaak botst met de kleinburgerlijke mensen in zijn omgeving. De Woutertje Pieterse Prijs is vernoemd naar dit boek, omdat de Prijs, net als Woutertje Pieterse, wil ‘afwijken van de deugd’. De initiatiefnemers van de Prijs wilden nadrukkelijk breken met de traditie van moralisme in kinderboeken. De Prijs bekroont om die reden kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, inhoud en vormgeving.

Stichting en bestuur

Het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs is als volgt samengesteld: voorzitter, Hans Smit (radiopresentator en journalist voor o.a. Het Parool); penningmeester, John Schrijnemakers (trainer/coach leesbevordering van Het Leesbureau Amersfoort); leden: Helma van Lierop-Debrauwer (hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur); Inge Roos (eigenaar Kinderboekwinkel In de wolken); Richard de Wal (teammanager Bibliotheek Hoogeveen); Maartje Bolt & Carlijn van Ravenstein, secretarissen.

Lees meer

Kinderdichters gezocht

Na het succes van de Kinderdichter in de provincie Groningen wil het Poëziepaleis (organisator van diverse landelijke poëzie-activiteiten) graag uitbreiden naar Friesland en Drenthe. Onder begeleiding van professionele dichters krijgen leerlingen workshops in het schrijven van gedichten, een vakjury selecteert de beste dichters. Na een presentatietraining gaan ze het podium op in hun buurt, op hun school en in hun dorp. Een jaar lang is de winnaar Kinderdichter van die gemeente en publiceert een aantal maal over voor hem/haar belangrijke (lokale) zaken.

Samen met de betreffende gemeenten, bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds draagt De Versterking bij aan de realisering van de uitbreiding.

 

Lees meer

Wij zijn Nederland, nieuwe theatervoorstelling in de klas door NTJong

Nederland verandert, de samenstelling van de bevolking verandert, en het is tijd samen een gemeenschappelijk gedragen nieuwe identiteit te ontwikkelen. Want wat is Nederlands? Bestaat dat wel? En wanneer voel je je Nederlands? En voel je je dan ook thuis in Nederland? En kan iedereen Nederlands worden? De kinderen die nu de basisschool bezoeken vormen over 15 jaar het hart van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de toekomst. Die kinderen vormen als groep een heel veelsoortige en veelkleurige doorsnede van de maatschappij. Verschillend naar onder meer sociale achtergrond, etniciteit, religie, gezinsinkomen, opleiding ouders en toekomstperspectief.

WIJ ZIJN NEDERLAND past in het beleid van NTjong waar het gaat om speciale projecten met een sociaal artistieke signatuur; gericht op bewustwording en sociale emancipatie van kinderen en jongeren. NTjong ziet het als onderdeel van haar beleid om naast voorstellingen ook deze speciale projecten te ontwikkelen die inspelen op actuele relevante thema’s op scholen.

Bijzonder aan dit project is dat het voor kinderen in alle leeftijdsgroepen van de basisschool wordt ontwikkeld, en daarmee de hele school bestrijkt. En helemaal bijzonder is dat er artistiek wordt samengewerkt met jonge toneelschrijvers die de stem van de toekomst vormgeven. In de ontwikkeling van dit project werkt NTJong samen met een aantal scholen die ‘kind aan huis’ zijn bij hun voorstellingen en samen met hen onderzoeken ze de thema’s en vormgeving. Daarna worden de voorstellingen aan alle Haagse scholen aangeboden.

De Versterking is medefinancier van dit project samen met Stichting Haagvalken en Stichting Lint.

 

Lees meer

Classic Express 2018

De kleinste rijdende concertzaal ter wereld heeft al meer dan 100.000 kinderen van klassieke muziek en jonge professionele musici laten genieten. De drempel is laag, het enthousiasme groot, ook bij kinderen die denken dat klassieke muziek een “saaie boel” is. Ook dit jaar toert de Classis Express door heel Nederland. De Versterking draagt hier met plezier aan bij.

Lees meer

Partner van Oerol ook in 2018

HET festival waar cultuur en natuur elkaar ontmoeten is Oerol. Vanaf 2017 steunt De Versterking dit festival ten behoeve van de programmering. In 2018 zal de steun gaan naar de bijzondere voorstelling Tide of the sea van theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ’t Sas.

Lees meer