Posts made in november, 2021

Meer Movies that Matter voor scholen

Movies that Matter is meester in het programmeren van korte films, geschikt voor jongeren over maatschappelijke thema’s als migratie, etnisch profileren, racisme, vooroordelen, gender, oorlog en duurzaamheid. In realistische verhalen verpakken filmmakers morele dilemma’s waar kinderen en volwassenen voor kunnen komen te staan. Mooi verbeeld, goed gespeeld.

Moves that Matter biedt deze films aan met doorwrocht educatie-materiaal ter voorbereiding op het zien van de film, en in de filmzalen zelf met pakkende inleidingen en interactieve tussenprogramma’s. De films sluiten altijd aan op het curriculum van de scholen. Ze doen dit voor VO-scholen, met name voor het VMBO en ook voor MBO-scholen. De komende jaren willen zij zich richten op Mytyl- en Tyltyl-scholen.

De Versterking steunt het vertonen van films in bioscoopzalen in de regio al sinds 2016 en gaat daar de komende drie jaar mee door.

 

 

Lees meer

Inzetten op leesbevordering

“Lezen verrijkt en opent deuren zowel letterlijk als figuurlijk” zo kort en kernachtig formuleert de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van de organisaties in Nederland op het gebied van taal en leesbevordering, het belang ervan. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij en daarnaast biedt het plezier, verbeelding, inspiratie, kennis en de mogelijkheid om nieuwe werelden te ontdekken.

 

 

Leesbevordering is een belangrijke pijler van stichting De Versterking. In 2022 gaat het om de volgende projecten van Stichting Lezen:

 

 • Het project Voorleestas zal in 2022 en 2023 gesteund worden.
 • De katholieke PABO Zwolle ontvangt in 2022 een bijdrage voor de inzet van rijke teksten in verschillende vakgebieden. 
 • Het project Praten over fictiefragmenten ontvangt ook een bijdrage.
 • De Versterking draagt bij aan de onderzoeksjournalistieke component van het project Lèsno, een zeer groot Fries leesbevorderingsproject voor jongeren dat wordt uitgebreid naar de rest van Nederland, dit jaar met een spannend boek en inzet van multimedia rond duurzaamheid in de mode.
Scholen die vallen onder het Jeugdeducatiefonds (JEF) kunnen in 2022 meedoen aan het project “Vakantielezen”, medegefinancierd door De Versterking.

 

De komende 3 jaar (2022-2024) ontvangt Literatour opnieuw een bijdrage van De VersterkingLiteratour is een vervolg op de Boekenweek voor jongeren, waarbij schrijvers toeren langs scholen in het land.
De eerste honderd deelnemende scholen ontvangen een boekenpakket.
Literatour is een samenwerkingsproject van Stichting Lezen, het CPNB en de Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor van de Boekenweek voor Jongeren. De Boekenweek voor Jongeren wordt ondersteund door verschillende partners: de lesmethode Talent van Malmberg, CJP, het Nederlands Letterenfonds, KB, Fonds 21 en de deelnemers van de Vriendenloterij.

En verder draagt De Versterking bij aan:

 • De Grote Vriendelijke Podcast,
 • Raadgedicht,
 • Stap op de rode loper Leeuwarden,
 • De Schoolschrijver,
 • De Woutertje Pieterse Prijs,
 • De Kinderboekenkaravaan bij Het Mooiste Kinderboekenfestival,
 • Back Street de nieuwe tentoonstelling voor jongeren in het Kinderboekenmuseum.

 

 

Lees meer

Belangrijker dan ooit: kritische onderzoeksjournalistiek

De komende drie jaar zal De Versterking twee platforms voor onderzoeksjournalistiek blijven ondersteunen: Investico en Follow the Money.

Beide hebben hun sporen meer dan verdiend met diepgravende onderzoeken naar fraude, machtsmisbruik en maatschappelijke misstanden.

Investico is een non-profitorganisatie die samenwerkt met een groot aantal media-partners: De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur. Daarnaast werkt Investico ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Het platform wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en door meerdere private fondsen, waaronder De Versterking.

Investico investeert in toekomstige journalisten door jaarlijks een masterclass in de vorm van een vijf maanden durende opleiding te organiseren.

 

 

 

 

Follow the Money is een platform dat onderzoek doet naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. Follow the Money is daarbij hun redactionele Leitmotiv. Want of het nu om de zorg, de financiële wereld, de politiek of het onderwijs gaat; door het geldspoor te volgen wordt de waarheid ontdekt.
Follow the Money wordt inmiddels financieel mogelijk gemaakt door de steun van 30.000 betalende leden.

Daarnaast ontvangen ze donaties van leden en bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en sinds 2019 ook van De Versterking.

 

 

 

 

 

 

Lees meer