Posts made in januari, 2019

Buitenplaats Ockenburgh wordt steeds mooier

Naast de restauratie en het gebruiksklaar maken van het interieur van de buitenplaats wordt ook al een aantal jaar hard gewerkt aan de tuin en de groenvoorziening rondom de villa. Vrijwilligers en professionele krachten werken er zij aan zij. Veel bedrijven verlenen steun aan dit project dat aan de keukentafel door 4 strijdbare vrouwen werd bedacht om het landgoed te behouden voor de wijken in de omgeving en de vele recreanten.

Eerder droeg De Versterking bij aan de moestuin. In 2019 wordt de verwilderde buitenrand van het landgoed aangepakt, daarvoor ontvangt de Stichting tot behoud van de Buitenplaats opnieuw een donatie.

 

 

 

 

Lees meer

Lezen, lezen en nog eens lezen..

Stichting Lezen is HET kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Zij zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Het is het streven van Stichting Lezen ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt de stichting bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

Op initiatief van Stichting Lezen en een aantal andere partijen worden de komende jaren de volgende projecten gerealiseerd, met steun van o.a. De Versterking:

Burgerschapsvorming en lezen in het MBO Leesbevordering en het vergroten van de taalvaardigheid onder MBO-studenten, vergroten van kennis over maatschappelijke onderwerpen (burgerschapsvorming) via een verhalenbundel die op scholen gebruikt wordt om voor te lezen en zo zelf lezen te stimuleren.

De kracht van bekroonde jeugdliteratuur Doel: (aankomende) leerkrachten stimuleren recente bekroonde jeugdliteratuur in te zetten om zo bij te dragen aan sterke leescultuur op de PABO en in het basisonderwijs. Samenwerking tussen PABO, 4 bassischolen en Stichting Lezen. Zij informeren na afloop hun netwerken over de resultaten van dit project via een bijeenkomst en publicaties. Evaluatie d.m.v. onderzoek door master student.

Queerboeken Aansluitend op de landelijke leescampagne “Lezen met andersmans ogen” vragen St. Lezen en COC aandacht voor LHTBI in de (jeugd)literatuur. Via de lancering van de website queerboeken.nl met prachtige titels rond dit onderwerp, geschikt voor scholieren en, rond Valentijnsdag, een wedstrijd  rondom het “beste queer fragment” en de uitgave van een mini-bundel.

Vakantielezen voor groep 3 en 4 Dit project is drie jaar lang gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels. Het heeft tot doel het lezen in de vakantie te bevorderen omdat veel taalzwakke kinderen in de zomervakantie achteruit gaan in leestechnisch opzicht. Vakantielezen leidt tot een betere start in het nieuwe schooljaar, namelijk op vrijwel het zelfde leesniveau. Het project loopt inmiddels al drie jaar in een aantal krimpregio’s en kan nu voortgezet worden.

Voorleestas voor ouders De Voorleesdagen trekken jaarlijks veel (media) belangstelling. Bekende en minder bekende Nederlanders lezen voor op scholen en er is een voorleesontbijt op zeer veel scholen waar kinderen (soms zelfs in pyjama) bij aan kunnen schuiven. Dit jaar wil Stichting Lezen zich richten op ouders van kinderen in groep 1 en 2 in de krimpgebieden.  Door op een aantal taalzwakke scholen ouders van kleuters een voorleesboek, CD, lees- en speeltips en info cadeau te geven, hoopt de stichting de ouders meer te betrekken bij de voorleesdagen en hun vooral het belang van voorlezen duidelijk te maken.

 

Lees meer

Masterclasses voor toneelschrijftalenten

De Tekstsmederij gaat komend jaar op zoek naar potentiële toneelschrijvers, een speurtocht naar een nieuw geluid van jonge mensen die poëzie schrijven, spoken word, rap, of romans die nog moeten worden uitgeven. Jonge mensen die er nog nooit over nagedacht hebben toneel te schrijven, maar daar zonder meer talent voor hebben. Met workshops van De Tekstsmederij worden ze uitgenodigd om zich te verdiepen in het vak van de toneelschrijfkunst.

Deze workshops zijn ontwikkeld als ‘drietrapsraket’. Eerst bezoeken de deelnemers samen met de docent een tekstvoorstelling, ter inspiratie. Daarna volgen er twee lessen (één per week), die verder ingaan op de basis van het toneelschrijven. Groepscapaciteit is maximaal 16, tot de doelgroep horen jongeren tussen de 18 en 25 (om ook de aansluiting met het Tekstsmederij- traject te bestendigen). Voor deze workshops gaat De Tekstsmederij actief werven binnen de verschillende culturele netwerken.

Tegelijkertijd wil de Tekstsmederij de huidige generatie toneelschrijvers uit hun comfortzone halen met een specifiek op hen gerichte masterclass. Hen uitdagen andere verhalen te schrijven, nieuwe stijlen uit te proberen, om hun ambacht uit te diepen; iets waar schrijvers meestal niet aan toe komen omdat ze in de normale werkpraktijk doorgaans opdrachtnemer zijn.

De masterclass richt zich op toneelschrijvers die zich qua ontwikkeling net na het Tekstsmederij-traject bevinden. Denk aan toneelschrijvers die langer dan vijf jaar bezig zijn, of een Tekstsmederij-traject hebben doorlopen, maar zich wel willen door ontwikkelen. Aan de hand van een tweedaagse Masterclass van een inspirerende en succesvolle toneelauteur leren zij hun eigen ambacht verdiepen. Namen die op de rol staan zijn Nathan Vecht, Maria Goos, en in de toekomst het liefst ook internationale toneelschrijvers zoals Simon Stone of Martin Crimp. De laatste twee hebben eerder masterclasses in Nederland gegeven, maar vaak voor de grote gezelschappen. De Tekstsmederij wil hun kennis ontsluiten voor een nieuwe generatie.

De Versterking ondersteunt dit initiatief in 2019.

Lees meer

Opnieuw steun voor succesvolle Schoolschrijver

De afgelopen drie jaar ontwikkelde De Schoolschrijver een digitaal platform, twee verschillende  “De Schoolschrijver-maanden” en zes Academie-trainingen. Meer dan 1.800 leerlingen en 125 leerkrachten van 24 scholen maakten al gebruik van dit nieuwe aanbod sinds de feestelijke lancering afgelopen schooljaar. Leerkrachten beoordeelden De Schoolschrijver-maand met een 8.1 en De Schoolschrijver Academie met een 8.2.

Nu het eerste modulaire aanbod positief wordt beoordeeld, wil de organisatie de volgende stappen zetten. Het doel is in schooljaar 2020 – 2021 scholen een volledige leerlijn Letteren aan te kunnen bieden zodat zij duurzaam en structureel werk kunnen maken van creatief taalonderwijs. In de komende jaren groeit De Schoolschrijver gefaseerd door naar een bereik van 700 basisscholen in schooljaar 2023 – 2024. In dat jaar hoopt de organisatie (meer dan) break-even te draaien.

Tot die tijd ontvangt De Schoolschrijver in de komende drie jaar een bijdrage van De Versterking voor de doorontwikkeling van het digitale platform.

 

 

 

 

 

Lees meer

De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt

 

‘Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht’; het zijn bekende woorden van de nog altijd immens populaire Annie M.G. Schmidt. Jong, oud; iedereen houdt van haar werk, ook al zijn sommige verhalen inmiddels meer dan 50 jaar geleden geschreven. Zweden heeft Astrid Lindgren, Engeland Roald Dahl en Nederland Annie M.G. Schmidt: iconische schrijvers die generaties vermaken met magistrale verhalen.

Uiteraard is Schmidts werk vertegenwoordigd in de vaste tentoonstelling Papiria van het Kinderboekenmuseum. Maar haar oeuvre is zo rijk, fantasievol en tot de verbeelding sprekend dat het museum nu de Koningin van de Nederlandse jeugdliteratuur een eigen plek wil geven. Geen naar volledigheid strevende, traditionele overzichtstentoonstelling, maar een compacte, interactieve multimediaervaring waarin een aantal van Schmidts personages centraal staan. Een tegendraadse tentoonstelling waarin kinderen de (denk)wereld van Annie M.G. Schmidt ontdekken en beleven, en waar ze zelf actief aan de slag gaan met taal. De permanente tentoonstelling “De eigenwijze kinderen van Annie” is gepland op de begane grond in een ruimte (135m2) grenzend aan Papiria en zal op 7 december 2019 feestelijk worden geopend.

De Versterking draagt met plezier bij aan de realisering ervan.

Lees meer