Posts made in maart, 2017

Buitenplaats Ockenburgh

Twintig jaar stond Villa Ockenburgh leeg…wachtend op een potentiële koper.

Toen commerciële initiatieven geen doorgang vonden, trad PLAN B in werking: een burgerinitiatief van drie eerder afgewezen partijen die de historische buitenplaats voor buurt en bewoners wilde behouden.

Drie duidelijke doelen staan voorop:

  • restauratie en herbestemming van de 17e eeuwse villa
  • zo min mogelijk bouwen in het natura 2000 gebied
  • iedereen moet mee kunnen doen, vrijwilligerswerk, ouderen als coach voor jongeren, stagiaires en professionals.

Een van de plannen is het realiseren van een moestuin die er oorspronkelijk in de zeventiende eeuw ook was. De tuin zal door vrijwilligers worden onderhouden, leerlingen van diverse (groen)scholen helpen mee, een opzichter wordt gesponsord door een lokaal bedrijf.

Stichting De Versterking draagt bij aan de aanleg van de tuin.

 

 

Lees meer