Posts made in juni, 2018

Ondernemerschap en talentontwikkeling in theaterproducties

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het theater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij het theater nagestreefd worden, namelijk:

 • het stimuleren van ondernemerschap bij jonge makers; en
 • het produceren of presenteren van voorstellingen gebaseerd op nieuwe teksten (in tegenstelling tot bewerkingen van reeds bestaande stukken).

Eind april werden verschillende FPK-gezelschappen uitgenodigd hiertoe een aanvraag in te dienen.

In de bestuursvergadering van juni zijn de volgende voorstellen gehonoreerd met een financiële bijdrage:

 • Festival Cement in Den Bosch; aanvraag voor de Metselarij,
 • Fringe Festival in Amsterdam; aanvraag voor talentontwikkeling,
 • Het Huis Utrecht bijdrage aan de Makersdag 2019,
 • Korzo Den Haag ontvangt een bijdrage voor de productie van W door Samir Galixto,
 • Toneelschuur Producties Haarlem ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van ondernemerschap van theatertalenten in hun “Schuuratelier”,
 • Theatermaker/Theaterkrant wordt ondersteund in hun initiatief om een site te ontwikkelen specifiek voor de bespreking van theaterteksten en de publicatie ervan.
Lees meer

Steun voor FPK-jeugdtheatergezelschappen

Vier jeugdtheatergezelschappen krijgen financiële steun voor bijzondere educatieprojecten bij hun voorstellingen of voor hun streven naar het vergroten van hun publieksbereik.

Oorkaan krijgt een bijdrage voor “Krijgerbestorming”, een bijzonder Cello-project met veel samenwerkingspartners waarbij zij de scholen een dag lang “bezetten”. Daarbij vervangen cellisten de leerkrachten, zij maken met de leerlingen en een danser/acteur een kleine voorstelling. Het bezoek aan een concert wordt daarna nog veel interessanter voor de kinderen, zij kennen de spelers inmiddels en staan door de eerdere kennismaking meer open voor de muziek.

Bonte Hond maakt een voorstelling over een bijzonder moeilijk onderwerp: de vechtscheiding. Met een vooronderzoek in samenwerking met maatschappelijke organisaties en met een uitgebreid educatief traject voor de deelnemende klassen ((lesbrief, documentaire, workshop) nemen zij het onderwerp zeer serieus en hopen ze bij te dragen aan de bespreekbaarheid ervan. Hun voorstelling speelt zich letterlijk af in een boksring, in een kleine setting. Het publiek (scholen, maar ook vrije voorstellingen) zit er bovenop.

Samen met andere fondsen zorgt De Versterking ervoor dat Holland Opera uit Amersfoort het educatieve traject bij de door hun ontwikkelde muziekmethode, Muziek Xpress, voort kan zetten.

Het Brabant Menu is een samenwerking tussen Theater Artemis, Schippers&VanGucht, Philarmonie Zuidnederland en De Stilte. Om scholen uit de regio kennis te laten maken met deze instellingen en zo het bereik ervan te vergroten, is De Versterking in 2018/2019 medefinancier van het busvervoer.

 

 

Lees meer

Van schaatsbanken en stinzenbeplanting tot herstel van Cascades en de inrichting van een herdenkingsbos

De Landschappen in Nederland zijn voor het derde jaar uitgenodigd projecten in te dienen passend bij de doelen van De Versterking. De aanvragen verschilden behoorlijk.

De Versterking verleent in 2018 (deel)steun aan:

 • Landschap Groningen voor de herinrichting van het landschap langs de rivier de Hunze. Er zal o.a. een wandel- en fietsroute worden gerealiseerd.
 • Realisering van een herdenkingsbos voor overleden kinderen in Het Wildrijk in Noord-Holland.
 • Herstel van park- en tuinaanleg De Horte in Overijssel.
 • Stinzenbeplanting aanbrengen in landschapspark in Utrecht.
 • Leidse Hooidagen in Zuid-Holland.
 • Herstel van cementrustiek in Cascadedal op Landgoed Duno bij Arnhem, Gelderland.
 • Realiseren van een vogelkijkhut in de Catspoolder en mobiele schaatsbankjes in de Ryptsjerkerpolder, aangevraagd door It Fryske Gea.

 

Lees meer