Posts made in juli, 2016

Movies that Matter gaat regionaal

logo MtM

 

Movies that Matter is succesvol met hun aanbod voor volwassenen, maar ook voor jongeren.

In Amsterdam en Den Haag worden in samenwerking met lokale filmtheaters voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs door MtM filmfestivals georganiseerd. Een selectie van films geschikt voor jongeren met educatieve randprogrammering. De scholen zijn zeer enthousiast over het aanbod omdat het een kwalitatief goede aanvulling blijkt op lesprogramma’s over mensenrechten en een duurzame samenleving met films over o.a. oorlog, vluchtelingen, “schone kleren”, gehandicapten, etnisch profileren enz.

Movies that Matter wil dit aanbod uitbreiden naar de regio. De theaters willen hier graag aan meewerken en de scholen hebben hier behoefte aan blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek.

De Versterking draagt bij aan de realisering ervan.

 

Lees meer

Opnieuw steun voor De Schoolschrijver

logoschoolschrijver625

Drie jaar steunde De Versterking de Schoolschrijver op 5 Friese scholen, een project met veel aandacht voor lezen, schrijven en creativiteit in het taalonderwijs. Een half jaar lang elke week bezoek van een bekende kinderboekenschrijver blijkt te werken!

De Schoolschrijver gaat door met dit intensieve traject, maar wil daarnaast tegemoet komen aan de grote vraag bij scholen om te kunnen kiezen voor een kortere variant, maar wel met dezelfde kwaliteit. Dit doet de Schoolschrijver o.a. door een digitaal Platform te creëren waar al het ontwikkelde en nieuw te maken lesmateriaal voor deelnemers op beschikbaar zal zijn. Waar bovendien in de toekomst ook uitwisseling op mogelijk kan zijn. De Versterking draagt met plezier aan deze ontwikkeling bij.

 

 

Lees meer

Versterking geeft steun aan Landschappen Nederland

LNL_logo

Na de prettige en succesvolle samenwerking met het Utrechts Landschap en Geldersch Landschap en Kasteelen heeft de Versterking de overige Landschappen uitgenodigd aanvragen in te dienen onder vooraf aangegeven voorwaarden.

Vrijwel alle aanvragen zijn gehonoreerd. De Versterking draagt bij aan:

  • Leidse Hooidagen 2016 via Zuid-Hollands Landschap
  • Verbetering uitkijkpunt Belvedère Leyduin via Landschap Noord-Holland
  • Voltooiing Spiegelvijver historische buitenplaats Neercanne via Limburgs Landschap
  • Restauratie van en informatie over prehistorische grafheuvels in Oldenzaal via Landschap Overijssel
  • Restauratie ’t Veensluisje Helomapolder via It Fryske Gea
  • Mindervalidenpad Bakkefeansterdunen via It Fryske Gea
  • Vervanging landhekken polder op Toutenburg via It Fryske Gea
  • Renovatie van de Bedriegertjes bij kasteel Rosendael via Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Herstel en renovatie van doolhof en kluizenaarsgrot op De Paltz via het Utrechts Landschap
Lees meer