Posts made in maart, 2020

Programmering Oerol, het imaginaire eiland

Helaas geen bruisend buitenfestival met theater, dans, installaties en onverwachte ontmoetingen. Maar Oerol gaat door, online, een gedurfd experiment. De Versterking levert een kleine bijdrage aan de programmering.

Lees meer

Projecten in voorbereiding van Sense of Place

Sense Of Place (S.O.P.) ontwikkelt samen met andere Friese organisaties waaronder het Woudagemaal een online toepassing waarin verhalen gekoppeld worden aan de vele waterwerken die Friesland rijk is: gemalen, sluisjes, overlopen, etc. die het oppervlaktewater en de grondwaterstand in goede banen leiden. Een kunstwerk op zich, dat voor veel mensen onzichtbaar is door zijn ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid.
page5image59937040
In de zomer van 2020 – als het Woudagemaal haar 100-jarig bestaan viert en het themajaar ‘leve het water’ in Friesland in volle gang is – wil S.O.P.alvast een eerste route in het Waddengebied pres

enteren. De bezoeker zal op de route, zowel online als via drukwerk, bij ieder waterwerk door middel van inspirerende verhalen geïnformeerd worden en iets bijzonders ontdekken. De Versterking draagt bij aan deze eerste stap.

page4image60249792

Daarnaast draagt de Versterking bij aan het vooronderzoek voor Soundings, een serie permanente landschapskunstwerken langs de Groninger Waddenkust met observatiepunten, installaties en geluid, vormgegeven door kunstenaars Robert Wilson, Theun Mosk en Oscar Hirsch. Bezoekers zullen er worden uitgenodigd al hun zintuigen te gebruiken om de bijzondere details van het landschap te ontdekken en te ervaren.

Lees meer

IJsselbiënnale kunstroute in de IJsselvallei

Jaarlijks bezoeken ongeveer 85.000 mensen deze internationale buitententoonstelling bestaande uit een kunstroute langs de IJssel van ruim 100 km. In 2020 met 26 nieuwe, tijdelijke kunstwerken op bijzondere locaties die het verhaal van het landschap vertellen. Deze zijn de gehele zomer van 2020 te zien. Daaraan gekoppeld is een inhoudelijk verdiepend programma en een uitgebreid activiteitenprogramma.

Onderwerp: Impact van klimaatverandering op ons landschap
Thema 2020: TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID

In Deventer ligt het Worpplantsoen, ofwel De Worp. Het is het oudste stadspark van Nederland, het ligt volledig buitendijks, is het gehele jaar toegankelijk, maar in de winter kan het korte of lange tijd onder water staan. In dit park plaatst Rob Sweere een monumentaal werk met als titel “Worpscape”. Met zijn transparante constructie doet de “Worpscape” denken aan een futuristisch amfibievoertuig. Het lijkt te kunnen drijven en misschien ook wel vliegen.

In tegenstelling tot de meeste kunstwerken tijdens de IJsselbiënnale wordt dit werk permanent geplaatst. Het is tot stand gekomen vanuit een buurtinitiatief en het gehele traject van het kunstwerk is in nauw overleg met de buurt vormgegeven. Omdat het idee voor het werk zo goed aansluit bij de IJsselbiënnale is het opgenomen in de komende editie. De Versterking draagt bij.

page2image60115600

Lees meer

Over vogelkijkhutten en beleefpaden

Naast De Landschappen mochten dit jaar ook landschapsbeheerorganisaties aanvragen indienen bij De Versterking. Grote, maar ook kleine organisaties die vaak met behulp van veel vrijwilligers projecten realiseren. De aanvragen waren zeer divers. Dit jaar draagt De Versterking bij aan het herstel van historische tuinen in Noord-Holland, Limburg en Groningen, een vogelkijkhut  in Noord-Holland, een beleefpad in Groningen, een uitzichtpunt in Friesland, een elektrische pont in Utrecht en muraltmuurtjes in Zeeland. Verder ondersteunt de stichting een aantal werkgroepen die zich inzetten tegen de eikenprocessierups en voor de biodiversiteit in hun gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer