Posts made in juli, 2021

Investeren in natuurbeleving en herstel van cultureel erfgoed

Jaarlijks worden De Landschappen uitgenodigd om aanvragen in te dienen bij De Versterking.
Dit jaar maakten acht van de twaalf Landschappen daar gebruik van.

Voor de toekenning is het van belang dat er meerdere private fondsen het project financieel ondersteunen.
Inhoudelijk worden projecten geselecteerd die bijdragen aan herstel of herbestemming van cultureel erfgoed, of van tuinen bij cultureel erfgoed.
Ook worden projecten gesteund die investeren in de beleving van de natuur en het landschap of in de educatie van jeugdige en volwassen bezoekers.

Een pre is het als de initiatieven werken met vrijwilligers of voortkomen uit de wensen van omwonenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de volgende projecten zal De Versterking in 2021 een bijdrage leveren:

  • Herstel kasteeltuin Ammersoyen (Geldersch Landschap en Kasteelen)
  • Herbestemming Bruntingerhof  (Het Drents Landschap)
  • Herinrichting steenfabriek Rusthoven (Het Groninger Landschap)
  • Renovatie Zaadeest Arcen (Limburgs Landschap)
  • Herstel Koningstafel Grebbeberg (Utrechts Landschap)
  • Wandelbrug Makkumer Súdwaard (It Fryske Gea:)
  • Aanleg Dierenbos-route Leyduin (Landschap Noord-Holland)
  • Herstel erfgoed Eendenkooi ’t Zand (Landschap Noord-Holland)
  • Landgoederen van textiel  (Landschap Overijssel) (onder voorwaarde)

Lees meer