Posts made in december, 2019

Steun voor onderzoeksjournalistiek voortgezet

Grote impact in 2019 hadden de reportages van Investico over uitbuiting en verflexing op de werkvloer, verslaving aan pijnstillers en daarnaast gameverslaving.

 

Samen met Adessium, Stichting Jan Cornelia en ASN-foundation ondersteunt De Versterking in 2020 dit platform voor onderzoeksjournalistiek.

Met de donaties kan de redactie worden uitgebreid en kunnen nieuwe onderzoeksjournalisten worden opgeleid via de masterclasses. Daarnaast kunnen de regioprojecten worden voortgezet, Investico werkte samen met De Limburger, Tubantia, Vers Beton, Open Rotterdam, het Nieuwsblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

 

 

 

 

Follow the Money ontvangt in 2020 steun voor drie grote projecten:

De prijs van schoon water: De kwaliteit van het drinkwater staat onder druk, wie draait er op voor de zuiveringskosten? Welke kansen biedt de expertise van Nederland op dit gebied in het buitenland?

Bijen in tel: De Nederlandse overheid bleek eerder een vertragende factor te zijn in het opstellen van een Europees richtsnoer dat ten doel heeft bijen te beschermen. Hoewel de overheid zegt de ernst in te zien, handelt zij daar niet naar. FtM gaat de rol van de universiteit van Wageningen uitzoeken en verder wil FtM een samenwerking aangaan met bijenhouders en Staatsbosbeheer om metingen op te zetten van de bijenpopulatie.

Ploegen en ploeteren: FtM gaat op zoek naar de juiste cijfers over het boerenbedrijf en gaat een dossier opzetten over aspecten als financiering, ecologie, footprint, klimaatbeleid.

Lees meer

Honey Highway

De aanleiding voor de oprichting van Honey Highway zijn 4 problemen die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit.
2. Overmatig gebruik van gif en kunstmest.
3. Te weinig imkers die zich inzetten voor de gezondheid en het voortbestaan van de bijen. In plaats daarvan richten zij zich op de honingproductie.
4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol).                           

Deze vier problemen zijn de vier belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma. Honey Highway is de oplossing voor de eerste pijler: voedsel voor bijen.

Het meerjarige wilde Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; met onder andere ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders.

Bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met meerjarige streekeigen bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. Daarbij is het van belang dat de grondstroken dusdanig onderhouden worden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Alleen zo kunnen bijen voldoende voedsel verzamelen om over een zo lang mogelijke periode overwinteren mogelijk te maken.

Jong geleerd is oud gedaan! Daarom betrekt Honey Highway basisschoolkinderen en scholieren bij het inzaaien. In de praktijkles Red de bij leren kinderen dat bijen erg belangrijk zijn voor gezond voedsel en dat ze zelf iets kunnen doen. Ze krijgen wilde bloemenzaad voor hun tuin of balkon. Verder vraagt Honey Highway de school en gemeente zich te verbinden met het project en in de omgeving van de school grond beschikbaar te stellen voor een wilde bloemenstrook. Honey Highway adviseert over grond, bloemenmengsel en en wanneer te maaien.

De Versterking draagt bij aan het verder uitrollen van de lessen op scholen.

 

Lees meer

Popronde 2020

Tweeënveertig steden in het land doen mee aan de Popronde, gemiddeld met ruim 40 optredens op een dag op allerlei locaties. Beginnende bandjes, talentvolle zangers, iedereen kan zich opgeven en na een selectie door een landelijke jury wordt een programma samengesteld in al deze steden.

Er is veel belangstelling voor dit poptalentenprogramma. In 2020 krijgt de organisatie dan ook steun voor de begeleiding en scholing van de lokale coördinatoren, voor de structurele inzet van social media landelijk en lokaal. En daarnaast voor de programmering in elke stad van een serie bijzondere acts op een aansprekende locatie.

Lees meer

Impuls voor leesbevordering

Stichting Lezen organiseert de Nationale Voorleeswedstrijd voor groep 7/8 waaraan de helft van alle basisscholen meedoet (bijna 3500). Daarnaast zet zij zich in voor de strijd tegen de laaggeletterdheid met Bibliotheek op school, Boekstart en Tel mee met Taal. Naast de grote landelijke leesbevorderingscampagnes organiseert Stichting Lezen samen met bibliotheken kleinere, gerichte activiteiten voor een aantal basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en PABO’s. De Versterking ondersteunt deze initiatieven.

 

 

 

 

 

In 2020 gaat het om Vakantielezen en de Voorleestas, leesbevorderingsprojecten gericht op scholen in de zogeheten krimpgebieden. Voor het voortgezet onderwijs krijgt De Weddenschap steun, deze wordt voor de tiende maal georganiseerd met medewerking van drie BN’ers die de jongeren uitdagen om drie boeken te lezen in een bepaalde periode.

 

 

 

 

Ook het initiatief van een groep docenten Nederlands om lessen te maken bij een dertigtal Voorleesfragmenten uit romans krijgt steun. Door fragmenten met lessen aan te bieden willen zij andere docenten en vooral leerlingen kennis laten maken met mooie (jeugd)literatuur van (nieuwe) auteurs. Tot slot is De Versterking mede-financier van een leesbevorderingsproject rond Burgerschapsvorming voor het VMBO en rond Bekroonde jeugdliteratuur voor enkele PABO’s en basisscholen.

Voor alle liefhebbers van jeugdliteratuur en voor alle mensen die de liefde voor de jeugdliteratuur kunnen, willen en moeten stimuleren is er de Grote Vriendelijke Podcast. Het is een initiatief van journalisten/publicisten Bas Maliepaard en Jaap Friso. In 2020 gaan zij, mede met steun van De Versterking, door met hun enthousiaste podcast over de mooiste jeugdboeken, de beste kinderboekenschrijvers, illustratoren en vertalers.

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kleine Lettertjes organiseert sinds drie jaar het Mooie Kinderboekenfestival. Jeugdboeken, schrijvers en illustratoren staan centraal, de kaarten zijn steeds erg snel uitverkocht. Het publiek mag veel diverser en de activiteiten die ze organiseren zijn voor veel meer kinderen de moeite waard. Daarom gaan ze in 2020 op pad en organiseren ze een voorprogramma in buurthuizen, speeltuinen etc. in een aantal achterstandswijken van de drie steden waar zij met hun Mooie Kinderboekenfestival komen: Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen.  De Versterking draagt hier graag aan bij.\]

 

Lees meer