Posts made in mei, 2015

De Versterking draagt bij aan de nieuwste voorstelling van NTjong

Foto-DeOrdeVanDonQ_2

Don Quichot mét filosofisch bordspel dankzij De Versterking

Zondag 19 april was in Theater aan het Spui de première van de nieuwe klassenvoorstelling van NTjong, Don Quichot denkt na! Daar werd ook het filosofisch bordspel, De Orde van Don Q, gepresenteerd. Zowel het spel als de voorstelling zijn tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van Stichting De Versterking. 

De Orde van Don Q is een bordspel dat is ontwikkeld om docenten te helpen een filosofisch gesprek te voeren in de klas. Tijdens Don Quichot denkt na! filosoferen acteurs Merijn de Jong en Job Raaijmakers met leerlingen. Aan het eind van de voorstelling worden de leerlingen tot ridder geslagen en ontstaat een ridderorde. Later kan de docent deze ridderorde weer oproepen om verder te filosoferen.

Met het bordspel worden thema’s uit de voorstelling uitwerkt. Ook zijn er blanco kaartjes waar de docent eigen onderwerpen op kan schrijven. Scholen die Don Quichot denkt na! uitnodigen in de klas, ontvangen het spel. Geïnteresseerd in het spel of meer weten over de voorstelling? Neem contact op met Leo Sterrenburg (leo.sterrenburg@nationaletoneel.nl of 070 3181495). 

Lees meer