Posts made in december, 2022

Uitnodiging om voor te lezen

Niet voor elk kind is het vanzelfsprekend om ook thuis voorgelezen te worden. Om dat te stimuleren ontvangen leerlingen op deelnemende scholen tijdens de Nationale Voorleesdagen een Voorleestas. Een vrolijk rugzakje met een mini-editie van het prentenboek van het jaar, soms met een vertaling, een knuffeltje, een kleur- of knutselplaat en foldermateriaal over lezen en de gratis bibliotheek. Op school en thuis staat het prentenboek van het jaar dan een week of langer centraal.

Samen lezen, op school en thuis,  met een boek dat je mag houden, maakt dit project leuker en succesvoller.

De Versterking financiert het project samen met Stichting Lezen.

Lees meer

Leerkracht als springplank

 

 

De Leescoalitie, een bundeling vakorganisaties op het gebied van leesbevordering, lanceerde in 2022 de campagne Springlezend. Het idee hierachter is de ongelofelijk belangrijke rol van de leerkracht en docent om leerlingen aan te zetten tot lezen. Een enthousiaste, lezende, voorlezende en over boeken vertellende leerkracht of docent stimuleert leerlingen om te gaan lezen. Een springplank voor lezers om nieuwe boeken te ontdekken, om het leesonderwijs een zet te geven, om de leerlingen te laten groeien. Heel logisch, maar niet vanzelfsprekend helaas.

De site Springlezend wil de onderwijskrachten met hulp van ambassadeurs, o.a. een aantal leerkrachten van het jaar, op weg helpen met masterclasses, heel veel tips en inspiratie.

Aan deze site wil Stichting Lezen een live spreekuur toevoegen op verschillende locaties in het land, driemaal voor het primair onderwijs en driemaal voor het voortgezet onderwijs. Een panel van deskundigen beantwoordt leesbevorderingsvraagstukken uit de praktijk. Vragen worden opgehaald via social media en per onderwerp gebundeld. Daarnaast kunnen deelnemers, geïnspireerd op het succes van eerder georganiseerde seminars en chatrooms bij conferenties, live vragen stellen of aanvullingen geven.

De spreekuren worden op de site geplaatst en kunnen zo geraadpleegd worden door iedereen die dezelfde vragen of onderwerpen in de praktijk tegenkomt. Samen met Stichting Lezen en de Vriendenloterij financiert De Versterking dit plan.

 

Lees meer

Professionalisering van spoken word artiesten

Stichting Nowhere, een productiehuis voor jonge mensen tussen 6 en 35 jaar, organiseert inmiddels in 7 steden in het land Poetry Circles. Het zijn trajecten voor jonge spoken word artiesten waarbij zij een seizoen lang begeleid worden door ervaren coaches.  Ze volgen workshops, treden op tijdens podiumavonden en werken aan een afsluitende productie.

De ontbrekende schakel tussen de Poetry Circle en het podium wil Nowhere nu opvullen met het programma Full Circle, de cirkel wordt daarmee rond wat hen betreft. Het is een ontwikkeltraject voor de professionaliserende spoken word artiest met verdere verdieping en inspiratie waarbij zij tijd en ruimte krijgen voor het maken van eigen teksten, voorstellingen of een boek. Stichting Nowhere heeft verspreid door het land een vijftiental partnerorganisaties die een podium willen bieden aan de performers.

Poetry Circle werkte al samen met  het Brainwashfestival, Fringe Festival, Read my World en het Holland Festival.  De vraag naar de performers groeit en ook Festival Over het IJ, Brakke grond, Mensen zeggen Dingen, Like Minds, Bellevue en de Rijksacademie weten de artiesten te vinden.

De Versterking is een van de fondsen die achter dit initiatief staan en draagt in 2023 bij aan de eerste Full Circle.

 

 

 

 

Lees meer

Meerjarige steun aan literaire projecten

Sinds 2019 steunt De Versterking de Grote Vriendelijke Podcast, een podcast voor volwassenen over jeugdliteratuur met gemiddeld zo’n 15.000 downloads per maand.  De komende drie jaar ontvangt de GVP opnieuw een bijdrage van de stichting.

 

Raadgedicht, een initiatief van dichter Rian Visser, georganiseerd door het Poëziepaleis, is een laagdrempelig poëziespel. Jaarlijks verschijnen er tweemaal tien gedichten, een serie voor het PO in het najaar en een serie voor het VO in het voorjaar, waarin een woord ontbreekt. Scholen, maar ook individuen, kunnen hun oplossingen binnen vier dagen insturen. Wekelijks wordt op vrijdag de uitslag bekend gemaakt. In een woordwolk worden de oplossingen gepresenteerd. Je kunt de dichter het gedicht voor zien/horen voordragen, na afloop komt zij/hij met haar/zijn ideeën over de aangedragen suggesties. Raadgedicht krijgt de komende drie jaar steun van meerdere stichtingen, waaronder De Versterking.

 


Ook Stap op de rode Loper, een eendaags project in Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden rond literatuur, spoken word, schrijvers en dichters voor zo’n 1000 VMBO-jongeren per stad zal voor de komende drie jaar ondersteuning ontvangen. Van De Versterking ontvangen zij een bijdrage voor de versie in Leeuwarden.

 

 

 

 

Lees meer

Into Nature

Into Nature organiseert in de provincie Drenthe voor de vierde maal een Biënnale, zij doet dat steeds in een ander deel van de provincie. In 2023 strijkt het festival neer in de gemeente Borger-Odoorn met beeldende kunst, workshops en andere activiteiten in samenspraak met bewoners. Ongeveer 25.000 bezoekers worden met dit beeldende kunstfestival bereikt.

De Versterking draagt bij aan de realisering van een installatie van de dichter Maria Barnas.

 

 

                                      

Lees meer