Posts made in december, 2020

Voor het derde jaar op rij steun voor onderzoeksjournalistiek

Twee journalistieke platforms krijgen voor het derde jaar op rij steun van De Versterking:

Follow the Money heeft inmiddels bijna 24.000 leden. Naast de bijdragen van de leden ontvangt FtM in 2021 donaties vanuit journalistieke fondsen en ook van De Versterking.  Journalisten van FtM werken, indien relevant, samen met lokale en regionale media om onderste stenen boven te krijgen. Vanuit de leden kunnen ook voorstellen (pitches) gedaan worden voor onderzoek. Het onderzoeksplatform bestaat sinds 2010.

 

 

 

Investico wordt in 2021 gefinancierd door grote en kleine (journalistieke) fondsen, waaronder De Versterking. Ze werken samen met een aantal mediapartners: De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur. Daarnaast werken ze ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Producties van Investico werden afgelopen jaar onder meer vertaald door The New Internationalist, Internazionale en Courrier International.

Lees meer

De Waanzinnige Podcast

Een professioneel geproduceerde, grappige en enthousiasmerende podcast gemaakt voor en door kinderen van 6 tot 12 jaar waarin ze boeken die ze zelf met plezier hebben gelezen  aan andere kinderen aanbevelen. Het aantal luisteraars groeit snel en scholen en bibliotheken willen de podcast inzetten als instrument voor leesbevordering.

Het Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben vanwege het unieke format subsidie toegezegd, De Versterking sluit zich daarbij aan.

 

Lees meer

Literatuurproject voor VMBO’ers

Stap op de rode loper editie Leeuwarden vond, na uitstel in het voorjaar, in november deels live en deels online plaats. Voor de twee volgende edities van dit veel omvattende literatuurproject voor VMBO-leerlingen in Leeuwarden ontvangt de organisatie opnieuw een bijdrage van De Versterking.

 

Lees meer

Woutertje Pieterse Prijs ontvangt opnieuw steun voor drie jaar

 

De Woutertje Pieterse Prijs is de enige kinderboekenprijs die nadrukkelijk oog heeft voor zowel tekst als beeld, anders dan bijvoorbeeld de Griffels en Penselen, die respectievelijk tekst óf beeld bekronen. De prijs neemt mede door deze compromisloze keuze voor literaire én beeldende kwaliteit een unieke positie in, ook bekommert de jury zich niet om leeftijdscategorieën en bekroont zij louter wat ze het allerbeste vindt.

De jury nomineert ieder jaar minimaal drie en maximaal zes titels. Een van deze titels wint de Woutertje Pieterse Prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van € 15.000,-. De genomineerde titels worden elk beloond met € 1.000,-. Voor makers van kinderboeken is dit een serieus bedrag, wat ook een nominatie voor de prijs op meerdere vlakken waardevol maakt.

De prijs bestaat nu ruim dertig jaar en is in die jaren uitgegroeid tot een prijs met hoog aanzien bij uitgevers, schrijvers, illustratoren en recensenten.

De Versterking wil de uitreiking van deze bijzondere prijs opnieuw mede mogelijk maken voor de komende drie jaar.

Winnaar Woutertje Pieterse Prijs 2020

Lees meer

Lèsno, lees nu, lees voor en lees door

De volgende leesbevorderingsprojecten ontvangen in 2021 steun:

 

Lèsno

Speciaal voor Lèsno, een Fries multimediaal leesbevorderingsproject voor brugklassers, wordt sinds 2015 jaarlijks een goed en aantrekkelijk jongerenboek geschreven, een online media-project haakt daarop aan en daarnaast is goed lesmateriaal beschikbaar voor de docenten ter ondersteuning. Het boek gaat steeds over een thema dat jongeren interesseert. Na jarenlang succes in Friesland gaat het project in 2021/2022 landelijk aangeboden worden aan 10.000 brugklasleerlingen. Het is een samenwerking van meerdere partijen, waaronder Omrop Frieslân, Passionate Bulkboek, Nederlands Letterenfonds, GGD, Stichting Lezen.

 

Voorleestas

Ouders spelen een grote rol bij de taalontwikkeling. Bij jonge kinderen is voorlezen bij uitstek een manier om die taalvaardigheid te stimuleren.  De Voorleestas met daarin het prentenboek van het jaar, een knuffeltje en allerlei speel/leermateriaal is een cadeautje voor ouders en kind. De tas vol leesplezier wordt verspreid tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Vakantielezen

Dat taalzwakke leerlingen een achterstand oplopen tijdens de grote vakantie is in onderzoeken aangetoond. Het project Vakantielezen, bedoeld voor de groepen 3 en 4, wil die achterstand beperken. Tijdens een speciale bijeenkomst worden de tassen uitgedeeld en zoeken leerlingen twee boeken uit de schoolbibliotheek uit die ze graag willen meenemen in hun tas. Daarin zit al een moppenboek, een leesboek om te houden en een vakantiedoe-boek. Na de vakantie wordt er over de boeken gepraat.

Ondergedoken als Anne Frank

Dit project werd vorig jaar geïnitieerd voor het MBO. De verhalen in het gelijknamige boek gaan over kinderen die ondergedoken zaten in de Tweede Wereldoorlog. Bij het boek hoort een website waar je de hoofdpersonen uit de waargebeurde verhalen kunt volgen op hun verschillende onderduikadressen. De onderwerpen die in het boek aan de orde komen, zoals identiteit, vrijheid, levensdilemma’s, vrijheid van meningsuiting, vrede en discriminatie raken aan de actualiteit.
Het project kwam tot stand met steun van Stichting Lezen,  ROC Friese Poort, de MBO-raad, het Mondriaan Fonds, auteurs Marcel Prins en Henk Steenhuis, uitgeverij Van Oorschot, Kunst van Lezen en De Versterking.

Het succes is reden voor Stichting Lezen om een soortgelijk project te ontwikkelen, maar nu voor een andere doelgroep: leerlingen in de eerste en tweede klas van het middelbaar onderwijs. Het lesmateriaal wordt aangepast met diverse lessuggesties gericht op docenten Nederlands, burgerschapsvorming, maatschappijleer, levensbeschouwing en geschiedenis. Deelnemende scholen ontvangen het boek (opnieuw gedrukt) en het lesmateriaal.

 

 

Lees meer