Projecten

In 2021:

 

Kunsteducatie en leesbevordering

 • “Stap op de rode loper”, groot literatuurproject voor het VMBO, De Versterking steunt de editie in Leeuwarden.
 • Grote Vriendelijke Podcast (sinds 2018), podcast over jeugdliteratuur gericht op ouders, leerkrachten, mensen uit het boekenvak en andere kinderboekenliefhebbers. Twee bekende kinderboekrecensenten bespreken nieuwe boeken of opvallende zaken uit de wereld van het kinderboek en interviewen aansluitend een schrijver, illustrator, vertaler, of uitgever.
 • Literatour (sinds 2016). De Versterking stelt boekenpakketten met titels van de deelnemende auteurs beschikbaar voor de eerste honderd deelnemende VO-scholen en daarnaast draagt De Versterking bij aan de uitwisseling tussen en het coachen van deelnemende auteurs.
 • Stichting Lezen ontvangt sinds 2017 steun voor een aantal projecten  op het gebied van leesbevordering.  In 2021 gaat het om steun voor:
  * Ondergedoken als Anne Frank verhalenbundel oorspronkelijk voor het MBO in het kader van burgerschapsvorming en het vergroten van de taalvaardigheid, nu aangepast voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
  * Voorleestas voor ouders van kleuters van scholen in krimpgebieden,
  * Vakantielezen voor leerlingen in groep 3/4 om lezen in de vakantie te stimuleren om het leesniveau te behouden tot na de vakantie.
  * Lèsno, een Fries leesbevorderingsproject met een belangrijke rol voor speciaal hiervoor geschreven boek en vlogs wordt landelijk aangeboden.
 • Uitbreiding van digitaal lesmateriaal op het platform van De Schoolschrijver (2018-2021).
 • Woutertje Pieterse Prijs (sinds 2018), prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.
 • Regionalisering van het filmaanbod voor scholen door Movies that Matter (sinds 2016).
 • In aansluiting op het succesvolle Mooiste Kinderboekenfestival organiseert Stichting Kleine Lettertjes 2020 een Mooiste Kinderboekentournee. Een voorprogramma/ serie buitenschoolse activiteiten in samenwerking met buurthuizen/speeltuinen/BSO’s gericht op kinderen uit gezinnen met weinig leescultuur.
 • Publicatie van twee maal tien Raadgedichten op site en via de app rond een weggelaten woord in elk gedicht. Gericht op leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Kunstmuseum Den Haag: inzet van de Verhalenvanger bij de tentoonstelling over Berlage in 2021 over de bijzondere band van het publiek met het Kunstmuseum. Het gefilmde materiaal wordt ingezet in de kijk- en luisterwand op de tentoonstelling en gaat in het archief om in te zetten in de toekomst.
 • Kinderboekenmuseum: realiseren nieuwe tentoonstelling Back Street.

Landschapsbeheer en cultureel erfgoed

 • Honey Highway: financiering van lessen “Red de bij” op basisscholen door heel het land.
 • Verbouwing theaterzaaltje Buitenplaats Ockenburgh
 • Sense of Place, bijdrage aan de projecten:
  “Gemalen Verhalen”: waterwerken in Friesland worden met de mobiele telefoon als gids (online) zichtbaar gemaakt in woord en beeld.  “Soundings”: landschapskunstwerk langs de Groningse Waddenkust en de
  “Golf van Termuntenzijl”, een sculptuur gewijd aan de hoogteverschillen in het Gronings landschap.
 • IJsselbiënnale: Financiering van het kunstwerk “Worpscape” van Rob Sweere dat met hulp van omwonenden met bijdragen uit hun tuinen  geplaatst wordt in het Worpplantsoen, het oudste stadswandelpark van Nederland dat volledig buitendijks ligt.
 • Steun voor de Middelste molen van Cabauw (Utrechts Landschap).
 • Geldersch Landschap en Kasteelen, bijdrage aan de herinrichting van de kasteeltuin van Ammersoyen.
 • Renovatie uitzichtsheuvel Ryptsjerksterpolder, project van It Fryske Gea (steun sinds 2016).
 • Groenplan in de Anstelvallei, herstel van het oude cultuurlandschap rond hoeve Nieuw Ehrenstein en de realisatie van een natuurwaterspeeltuin. Ook ontvangt Limburgs Landschap een bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van de Botanische tuin van Elsloo. Tot slot gaat er steun naar het behoud en de versterking van de historische parkaanleg rondom Ruïne Stein. De realisering van deze projecten (uit 2016, 2017 en 2019) duurt meerdere jaren.
 • Herinrichting koetshuis landgoed Ennemaborg waarin naast horeca ook een bezoekerscentrum komt, interessant voor het algemene publiek en geschikt voor het ontvangen van scholen (Groninger Landschap).
 • Restauratie van monumentale kooihuisjes en kooischuren van 6 eendenkooien (Zuid-Hollands Landschap).
 • Landschap Noord-Holland krijgt steun voor het project “Huis Leyduin op een voetstuk”, het gaat hierbij om het herstel van oude cultuurhistorische elementen in het landschap. Daarnaast ontvangen ze een bijdrage voor de circulaire bouw van een Vogelkijkhut
  (Landschap Noord-Holland). Andere projecten lopen nog: aanleg van een avonturenpad, en herstel van ravijn en vijver Overplaats en de restauratie van “Vleeskelders” in fort Zuidwijker meer.
 • Restauratie van de tuinen van landgoed Oldengaerde (Drents landschap).

Podiumkunsten

 • Programmering Oerol 2021-2023  (sinds 2017).
 • Theatergroep Maas voor educatie bij de voorstelling “De grote red je reet show”. Maas ontvangt steun sinds 2018.
 • NTJong voor het realiseren van de driejarig theaterproject 2021-2023 “#Wij zijn de stad”. (Steun sinds 2015).
 • Toneelmakerij voor de educatie #ikbenGriet bij de kinderopera “Hans en Griet” in samenwerking met Silbersee. Ontvingen ook steun in 2018 en 2020.
 • Oorkaan ontvangt een bijdrage voor het ontwikkelen van de workshop “Hoe klinkt jouw hoorspel” (steun in 2018 en 2019).
 • Het Filiaal maakt in 2021 een bijzondere muziektheatervoorstelling waarin gebarentaal centraal staat (eerder steun in 2018 en 2019).
 • Holland Opera voor de uitbouw van de educatie-projecten binnen de Muziek Express 3.0 (steun sinds 2018).
 • Stip theaterproducties voor het realiseren van de voorstelling “Het mysterie van de grote mensen” van Huiszonderdak. (steun sinds 2019).
 • TheaterTekstTalent, stipendium voor theaterauteurs. De auteur ontvangt een Award en een stipendium en daarnaast een budget om een deel van de productiekosten te financieren voor de periode 2013-2022.
 • Talentontwikkeling jonge makers tijdens het Fringe Festival voor de periode 2021-2023 (sinds 2018).
 • Ontwikkeling ondernemerschap van theatertalenten in het “Schuuratelier” van Toneelschuur Producties Haarlem (2018-2023).
 • Brainwashfestival 2021-2023 met een hoofdrol voor grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen en wetenschappers. De Versterking geeft steun aan jonge theatermakers die met hun (nieuwe) voorstellingen aansluiten bij de thema’s (sinds 2019).
 • Rudolphi Producties ontvangt in 2021-2023 een bijdrage voor het Debuut, selectie van de beste voorstellingen van afstuderende theatermakers. (ook in 2019).
 • Festival Boulevard ontvangt steun van 2021-2023 als podium voor jonge makers en steun voor het ontwikkelen van hun ondernemerschap (sinds 2019).
 • Fringe Festival, een festival met veel speelplekken in de stad Amsterdam voor jonge makers , ontvangen steun in 2021-2023 voor het stimuleren van ondernemerschap, geven van showcases, houden van spreekuren en andere vormen van begeleiding (sinds 2018).
 • ITS Festival 2021 festival van en voor afstuderende theaterstudenten van alle theaterscholen in Nederland en België, tevens een kennismaking met het publiek en de professionals.
 • Playback ontvangt steun om een jongerenvoorstelling over inclusiviteit op scholen buiten de Randstad te kunnen programmeren (2020/2021).
 • Rose Stories ontvangt een bijdrage voor de productie van “Prinses Arabella” naar de boeken van Mylo Freeman. (Ook steun in 2020).
 • Oerol zet in op de verjonging van het publiek, bijdrage voor de periode 2021-2023 (steun sinds 2018).

Onderzoeksjournalistiek

In 2021 ontvangen Investico en Follow the Money opnieuw financiële steun voor projecten o.a. op het gebied van lokale onderzoeksjournalistiek (sinds 2019).

Tot 2021:

 • Popronde (steun sinds 2018) in 2020 voor: begeleiding en scholing van lokale coördinatoren, inzetten en verdiepen van social media en wat meer bijzondere en/of risicovolle programmering op speciale locaties.
 • Verse Tekst: uitgave van drie nieuwe toneelteksten, op basis van anonimiteit geselecteerd door een jury. Gepresenteerd op 14 december 2020 in Bellevue op een dag gewijd aan toneelschrijfkunst.
 • Het Huis Utrecht krijgt een bijdrage voor de Makersdag 2020 (2018-2020).
 • Ondersteuning van de Regiesessies van de Tekstsmederij waarbij jonge toneelschrijvers, regisseurs, dramaturgen en acteurs worden samengebracht (2016-2020).
 • Talentontwikkeling van jonge makers via De Metselarij van Festival Cement 2020 in Den Bosch (2018-2020).
 • Workshops voor potentiële nieuwe toneelschrijftalenten en een masterclass voor meer ervaren toneelschrijvers door De Tekstsmederij.
 • Classic Express 2018-2020, mede mogelijk maken van klassieke muziekoptredens voor basisschoolleerlingen in de kleinste rondreizend concertzaal ter wereld.
 • Restauratie van de Rossumer Halte, verzamelen van verhalen bij oude gebruikers van de vroegere tramlijn van Oldenzaal naar Denekamp, in deze tijd onderdeel van een wandel/fietsroute met bijbehorende app (Landschap Overijssel).
 • Samenwerking van de Katholieke PABO Zwolle en vier basisscholen om bekroonde boeken in te zetten bij diverse vakken in het basisonderwijs, georganiseerd door Stichting Lezen.
 • De Weddenschap, leesbevorderingsproject voor (V)MBO’ers met BN’ers als trekkers die jongeren aan het lezen willen krijgen.
 • Educatie rond het Holland Festival en bijzondere programmering tijdens dit festival in Frascati (2019).
 • Sense of Place, bijdrage aan de realisering van de Paardendobbe in Marrum.
 • Bijdrage aan de restauratie van de stijltuin bij Landgoed Haanwijk (Brabants landschap).
 • Bespreking theaterteksten op de site Theatermaker/Theaterkrant.
 • 2016-2019: Workshops voor scholen die meer verdieping willen m.b.t. deelname aan de Nederlandse Kinderjury (CPNB).
 • Kinderdichter in Friesland en Drenthe, een project van Het Poëziepaleis (2018-2019).
 • Digitalisering van het lesmateriaal van het Gemeentemuseum Den Haag (2019).
 • Stichting Lezen: website queerboeken (2019) voor scholieren en wedstrijd voor de keuze van het beste queer fragment. Verder het bevorderen van creatief schrijven op basisscholen (sinds 2016).
 • Verder Vooruit met Voorlezen was een vervolg op “Vooruit met voorlezen”, een initiatief van de Versterking en St. Lezen. Tweehonderdzestig scholen ontvingen, aansluitend bij de Poëzieweek en de Kinderboekenweek, twee dichtbundels en twee voorleesboeken voor de groepen 5/6 en 7/8 voorzien van lessuggesties.
 • Met het project “Vooruit met Voorlezen” stimuleerde De Versterking in samenwerking met Stichting Lezen het voorlezen in de bovenbouw door het verstrekken van boekenpakketten en lessuggesties. Honderden
 • scholen hebben deelgenomen van 2016-2019.
 • Tentoonstelling “De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt” van het Kinderboekenmuseum  in Den Haag (opende in december 2019) en in 2018 bijdage aan de inrichting van de Kinderboekenambassade.
 • Realisering van de productie “W” door Samir Galixto bij Korzo Den Haag.
 • Realisering van kleutervoorstellingen van Het Filiaal op basisscholen in de regio.
 • Realisering van Actiegroep, een dagproject van Theater Artemis rond theater en beeldende kunst op basisscholen in de regio.
 • NT Jong kreeg steun voor de ontwikkeling van de app Sushi bij de voorstelling Revolutions.
 • Steun voor een verdiepingsproject met zang, theater en film bij de voorstelling Orfeo van Theater Sonnevanck.
 • Bijdrage aan de programmering van het Holland Festival 2012-2019.
 • Eenmalig kunstproject in Amersfoort en gedurende drie jaar muzieklessen voor kinderen in 10 AZC’s, georganiseerd door Stichting De Vrolijkheid (2015-2018).
 • Gemeentemuseum Den Haag gratis  “Kinderateliers” op zondagmiddag en Gratis kindertours 2013-2017.
 • Gemeentemuseum Den Haag Doe-Boek Mondriaan, uitgave van het Gemeentemuseum, geschenk aan alle leerlingen in de groepen 4-8 van de Haagse basisscholen (2017).
 • Medefinancieren van de moestuin en herstel van de groene buitenrand op Buitenplaats Ockenburgh, een initiatief van de Stichting tot behoud historische Buitenplaats Ockenburgh. De stichting herstelt het vervallen landgoed en omliggende grond o.a. met behulp van vrijwilligers, bedrijven en scholieren.
 • Financiering van “Doe mee met my Bookbuddy”, eerste fundraising site voor kinderen. Kinderen zamelen geld in voor My Bookbuddy, een stichting die goede kinderboeken in mooie boekenkasten aanbiedt in kleine dorpen in diverse ontwikkelingslanden.
 • De Schoolschrijver Friesland 2014-2017.
 • Amsterdam House of Arts, haalbaarheidsstudie.
 • Acoustic Alley Programmering en PR 2012-2015.
 • Zeeheldentuin Grondaankoop ten behoeve van een tuin voor omwonenden in de wijk het Zeeheldenkwartier 2014-2015.
 • Kinderboekenmuseum tentoonstelling ABC met de dieren mee 2014-2015.
 • Poëzielessen bij PLINT-posters 2014-2015.
 • Switch NDT 2014- 2016.