Projecten

De Versterking ondersteunt de volgende projecten in 2019:

Kunsteducatie

 • Verschillende projecten van Stichting Lezen  op het gebied van leesbevordering: verhalenbundel voor MBO in kader van burgerschapsvorming en vergroten van taalvaardigheid, samenwerking tussen PABO en aantal basisscholen om bekroonde boeken meer in te zetten in het basisonderwijs,  Voorleestas voor ouders van kleuters van scholen in krimpgebieden, vakantielezen voor leerlingen in groep 3/4 om lezen in de vakantie te stimuleren om het leesniveau te behouden tot na de vakantie, website queerboeken voor scholieren en wedstrijd voor de keuze van het beste queer fragment.
 • Uitbreiding van digitaal lesmateriaal op het platform van De Schoolschrijver.
 • Tentoonstelling “De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt” van het Kinderboekenmuseum  in Den Haag (opent in december 2019).
 • Digitalisering van het lesmateriaal van het Gemeentemuseum Den Haag.
 • Komst van een Kinderdichter in Friesland en Drenthe, een project van Het Poëziepaleis. 
 • Woutertje Pieterse Prijs 2019.
 • Nascholing voor basisschoolleerkrachten over creatief schrijven om taalvaardigheid, leesplezier en woordenschat van leerlingen te vergroten door De Schoolschrijver en Stichting Lezen in samenwerking met Mariet Lems.
 • Voorleesworkshops voor scholen die leerlingen goed willen voorbereiden op deelname aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
 • Uitgave van een verzamelbundel met jongerenliteratuur bij de Leescampagne De Weddenschap door Stichting Lezen.
 • Regionalisering van het filmaanbod voor scholen door Movies that Matter.
 • Verder Vooruit met Voorlezen wil het voorlezen in de bovenbouw van basisscholen stimuleren door aansluitend bij de Poëzieweek en de Kinderboekenweek twee dichtbundels en twee voorleesboeken voor de groepen 5/6 en 7/8 beschikbaar te stellen voorzien van lessuggesties.
 • Met het project Vooruit met Voorlezen stimuleert De Versterking in samenwerking met Stichting Lezen het voorlezen in de bovenbouw. Honderdveertig basisscholen ontvangen in 2018/2019 een collectie van de mooiste voorleesboeken voor leerlingen in de groepen 5 tot en met 8.
 • Workshops voor scholen die meer verdieping willen m.b.t. deelname aan de Nederlandse Kinderjury.

Landschapsbeheer en cultureel erfgoed

 • Herinrichting van groene buitenrand om Buitenplaats Ockenburgh
 • Sense of Place, bijdrage aan de realisering van de Paardendobbe in Marrum.
 • Medefinancieren van de restauratie van de vleeskelders in fort Zuidwijkermeer en openstelling voor het publiek door het Landschap Noord-Holland
 • Bijdrage aan het herstel van het oude cultuurlandschap rond hoeve Nieuw Ehrenstein en realisatie van de natuurwaterspeeltuin via het Limburgs Landschap
 • Bijdrage aan het herstel van de stijltuin bij Landgoed Haanwijk door het Brabants landschap
 • Bijdrage aan het herstel van de tuinen bij Landgoed Oldengaerde door het Drents landschap

Podiumkunsten

 • Popronde 2019, techniek, begeleiding en lokale promotie via social media.
 • Workshops voor potentiële nieuwe toneelschrijftalenten en een masterclass voor meer ervaren toneelschrijvers door De Tekstsmederij.
 • Oerol, Bijdrage aan de programmering 2019
 • Classic Express 2018-2020, mede mogelijk maken van klassieke muziekoptredens voor basisschoolleerlingen in de kleinste rondreizend concertzaal ter wereld.
 • TheaterTekstTalent, stipendium voor theaterauteurs. De auteur ontvangt een Award en een stipendium en daarnaast een budget om een deel van de productiekosten te financieren 2013-2022.
 • Ondersteuning van de Regiesessies van de Tekstsmederij waarbij jonge toneelschrijvers, regisseurs, dramaturgen en acteurs worden samengebracht (2016-2020).
 • Talentontwikkeling van jonge makers via De Metselarij van Festival Cement in Den Bosch.
 • Talentontwikkeling jonge makers tijdens het Fringe Festival.
 • Het Huis Utrecht krijgt een bijdrage voor de Makersdag 2019.
 • Realisering van de productie “W” door Samir Galixto bij Korzo Den Haag.
 • Ontwikkeling ondernemerschap van theatertalenten in het “Schuuratelier” van Toneelschuur Producties Haarlem.
 • Bespreking theaterteksten op de site Theatermaker/Theaterkrant.
 • Realisering van kleutervoorstellingen van Het Filiaal op basisscholen in de regio.
 • Realisering van Actiegroep, een dagproject van Theater Artemis rond theater en beeldende kunst op basisscholen in de regio.
 • NT Jong Krijgt steun voor de ontwikkeling van de app Sushi bij de voorstelling Revolutions.
 • Steun voor een verdiepingsproject met zang, theater en film bij de voorstelling Orfeo van Theater Sonnevanck.

Onderzoeksjournalistiek, een verhaal apart

In 2019 ontvangen Investico en Follow the Money financiële steun voor projecten o.a. op het gebied van lokale onderzoeksjournalistiek.

Tot 2019 verleende De Versterking steun aan

 • Maas Theater en Dans krijgt een bijdrage voor de educatie bij de voorstelling Feest.
 • De Toneelmakerij ontvangt ondersteuning voor de educatie bij de voorstelling De Krijtkring.
 • Bijdrage aan de programmering van het Holland Festival 2012-2018.
 • Literatour 2016-2018, Boekenweek voor jongeren. De Versterking stelt boekenpakketten met titels van de deelnemende auteurs beschikbaar voor de eerste honderd deelnemende VO-scholen en daarnaast draagt De Versterking bij aan de uitwisseling tussen en het coachen van deelnemende auteurs.
 • Muzieklessen voor kinderen in 10 AZC’s, georganiseerd door Stichting De Vrolijkheid.
 • Creëren van een digitaal platform door De Schoolschrijver om zo het aanbod aan de scholen te kunnen verbreden en verdiepen en uitbreiding van het aantal deelnemende scholen mogelijk te maken.
 • Inrichting van een Ambassade voor het (kinder)boek in Het Literatuurmuseum.
 • Gemeentemuseum Den Haag Gratis kinderateliers op zondagmiddag en Gratis kindertours 2013-2017.
 • Gemeentemuseum Den Haag Doe-Boek Mondriaan, uitgave van het Gemeentemuseum, geschenk aan alle leerlingen in de groepen 4-8 van de Haagse basisscholen (2017).
 • Medefinancieren van de moestuin op Buitenplaats Ockenburgh, een initiatief van de Stichting tot behoud historische Buitenplaats Ockenburgh. De stichting herstelt het vervallen landgoed en omliggende grond o.a. met behulp van vrijwilligers, bedrijven en scholieren.
 • Financiering van Doe mee met my Bookbuddy, eerste fundraising site voor kinderen. Kinderen zamelen geld in voor My Bookbuddy, een stichting die goede kinderboeken in mooie boekenkasten aanbiedt in kleine dorpen in diverse ontwikkelingslanden.
 • De Schoolschrijver Friesland 2014-2017.
 • Amsterdam House of Arts, haalbaarheidsstudie.
 • Acoustic Alley Programmering en PR 2012-2015.
 • Zeeheldentuin Grondaankoop ten behoeve van een tuin voor omwonenden in de wijk het Zeeheldenkwartier 2014-2015.
 • Kinderboekenmuseum tentoonstelling ABC met de dieren mee 2014-2015.
 • Poëzielessen bij PLINT-posters 2014-2015.
 • Switch NDT 2014- 2016.
 • Kunstgrasveld VV Bunnik ’73.