Projecten

Toegezegd in 2024:

 • Oerol editie 2024
 • Hardop, poëzieproject geïnitieerd door de Dichter des Vaderlands rond het declameren van gedichten
 • Into The Great Wide Open kunstwerken in de openbare ruimte tijdens editie 2024 van dit festival op Vlieland
 • Fringe Festival begeleiden jonge makers die hun werk presenteren tijdens dit festival op veel locaties in Amsterdam
 • Brainwashfestival jonge makers creëren een voorstelling rond de maatschappelijk thema’s van het festival
 • Over het IJ Festival  begeleiden jonge makers die hun werk presenteren tijdens het festival
 • Het Debuut jonge afstudeerders presenteren hun werk, juryselectie treedt op in Bellevue
 • Toneelschuurproducties begeleiden meerdere jonge makers bij het maken van voorstellingen
 • Grand Theatre Groningen produceren met twee jonge makers een nieuwe voorstelling “Herzschmerz”
 • Lab-Z Zuidplein Theater  productie van twee nieuwe voorstellingen met twee jonge makers
 • Black Sheep Can Fly muziektheatervoorstelling die tweede jaar ook langs gevangenissen gaat
 • Maas Project Make, Break, Create multidisciplinair project rond kunst en theater kijken en maken
 • HNTjong educatieproject bij de voorstelling “Romeo en Julia” rond verwachtingen en taal
 • Holland Opera meerjarig project in samenwerking met DOX en Staatsbosbeheer rond dans, natuur en opera met een hiphopopera voor jongeren in fort Rijnauwen
 • Het Filiaal  met “Autsj” voorstelling over autisme
 • De Toneelmakerij project “Waarom we dansen” bij grotezaalvoorstelling “Giselle” in samenwerking met amateurs, buurthuizen en dansscholen
 • Sense of Place, bijdrage aan het project Soundings (2023 en 2024)

Toegezegd in 2023:

Kunsteducatie en leesbevordering

 • Vertaling Prentenboek van het jaar in het Arabisch, Pools, Turks en Oekraïens
 • Speak2Me spoken wordproject voor het Praktijkonderwijs
 • Boek voor Nederlands boekpromotie voor het onderwijs met korte videofilmpjes rond het thema “Ooorlog en vrede”
 • Voorleestas, leerlingen op geselecteerd aantal scholen ontvangt tas met prentenboekje en knuffel om voorlezen thuis te stimuleren en Springlezend, halfjaarlijkse talkshow door en voor leerkrachten in het basis onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs over actuele onderwerpen m.b.t. het leesonderwijs. Informatie-uitwisseling en elkaar inspireren staan centraal.
 • Jubileumeditie Nationale Voorleeswedstrijd boek cadeau voor alle leerlingen van de groepen van de 12 provinciale winnaars
 • Boekcollectie tekstloze prentenboeken voor Katholieke Pabo Zwolle bij een onderzoeksproject
 • Mooie Kinderboekenfeestjes, themakoffers rond mooie jeugdboeken voor buurthuizen, BSO’s en speeltuinen voor buurthuizen, ontwikkeld  in het verlengde van het Mooie Kinderboekenfestival
 • Woutertje Pieterse Prijs, prijs voor het meest bijzondere jeugdboek in woord en beeld van dat jaar
 • Waanzinnige Podcast, podcast over jeugdboeken door en voor kinderen
 • Raadgedicht, app en site voor leerlingen, leerkrachten en poëzieliefhebbers, raad het onbekende woord in het gedicht en stuur de oplossing in. Loopt 2 x 10 weken per jaar (1x PO en 1x voor het VO)
 • Poetry Circle, cirkels bieden in diverse steden podium om schrijftalenten hun eigen stem en stijl te laten vinden en zich te ontwikkelen tot schrijver en performer
 • Grote Vriendelijke Podcast (sinds 2018) twee journalisten bespreken jeugdliteratuur en interviewen schrijvers, dichters, illustratoren en vertalers
 • Stap op de rode loper editie Leeuwarden (sinds 2019) literatuurproject voor het VMBO in drie steden in Nederland
 • Movies that Matter educatie in de regio, films voor jongeren met een educatieprogramma op maat

Onderzoeksjournalistiek

 • Onderzoeksjournalistiek door platforms Investico en Follow the Money 

Landschapsbeheer en cultureel erfgoed

 • Herinrichting Raamvallei Bijdrage aan Brabants Landschap om bij te dragen aan een grotere biodiversiteit.
 • Bijdrage aan biodiversiteit  in Bloeidaal bij Amersfoort, Utrechts Landschap.
 • Beleefroute voor kinderen in het Bourtanger Veld, Landschap Groningen
 • Herstel beukenlanen, Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Doorkijkvensters maken in het landschap, Landschap Overijssel
 • Herstel van Park Jongemastate, plaatsen van parkmeubilair, een kunstwerk en nestkasten, It Fryske Gea.
 • Vrijwilligerscursus voor nieuwe gidsen, Landschapsbeheer Groningen

Podiumkunsten

 • HNTjong educatie bij “Let’s talk about sex”
 • “Weg van kunst” multidisciplinair wijkprogramma bij grotezaalvoorstelling van Het Filiaal
 • Educatieprogramma met medewerking van kinderen in ziekenhuizen bij voorstelling “100o en 1 nacht” van De Toneelmakerij
 • Educatie bij “Schijn”, dans- en rapvoorstelling in de klas van Maas
 • Kleutervoorstelling “Maan” van Rose Stories
 • Over het IJ Festival editie 2023
 • Festival de Oversteek  jonge theatermakers en beeldende kunst in Nijmegen
 • Toneelschuur Producties langdurige begeleiding van jonge theatermakers
 • Fringe Festival  jonge makers worden begeleid bij huh productie en presenteren hun werk door de hele stad
 • Het Debuut jonge afstudeerders presenteren hun werk, juryselectie treedt op in theaters in het land
 • Festival Boulevard podium voor jonge makers
 • Stadspodium Noord Kwartiermaker

Kunst in de openbare ruimte:

 • Sense of Place, bijdrage aan het project Soundings (2023 en 2024)

In 2022:

Kunsteducatie en leesbevordering

 • Stap op de rode loper, groot literatuurproject voor het VMBO, De Versterking steunt de editie in Leeuwarden sinds 2019.
 • Grote Vriendelijke Podcast (sinds 2018), podcast over jeugdliteratuur gericht op ouders, leerkrachten, mensen uit het boekenvak en andere kinderboekenliefhebbers. Twee bekende kinderboekrecensenten bespreken nieuwe boeken of opvallende zaken uit de wereld van het kinderboek en interviewen aansluitend een schrijver, illustrator, vertaler, of uitgever.
 • Literatour (sinds 2016). De Versterking stelt boekenpakketten met titels van de deelnemende auteurs beschikbaar voor de eerste honderd deelnemende VO-scholen en daarnaast draagt De Versterking bij aan de uitwisseling tussen en het coachen van deelnemende auteurs.
 • Stichting Lezen ontvangt sinds 2017 steun voor een aantal projecten  op het gebied van leesbevordering.  In 2022 gaat het om:
  Ontwikkeling van de site Queerboeken.nl, vertalingen in het Turks, Marokkaans, Pools en Oekraïens van het Prentenboek van het jaar, project van PABO Zwolle in samenwerking met basisscholen en Praten over frictiefragmenten.
 • Uitbreiding van digitaal lesmateriaal op het platform van De Schoolschrijver (2018-2023).
 • Woutertje Pieterse Prijs (sinds 2018), prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.
 • Regionalisering van het filmaanbod voor scholen door Movies that Matter (sinds 2016).
 • In aansluiting op het succesvolle Mooiste Kinderboekenfestival organiseert Stichting Kleine Lettertjes in 2022 een Mooiste Kinderboekentournee. Een voorprogramma/ serie buitenschoolse activiteiten in samenwerking met buurthuizen/speeltuinen/BSO’s gericht op kinderen uit gezinnen met weinig leescultuur.
 • Publicatie van twee maal tien Raadgedichten op de site en via de app van Raadgedicht rond een weggelaten woord in elk gedicht. Gericht op leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Kunstmuseum Den Haag: Kunstdagboek bij de vaste collectie van het Kunstmuseum horend bij de Kinderaudiotour.
 • Kinderboekenmuseum: bijdrage aan het realiseren van de nieuwe tentoonstelling Back Street.

Landschapsbeheer en cultureel erfgoed

 • Verbouwing theaterzaaltje Buitenplaats Ockenburgh
 • Sense of Place, bijdrage aan het project Golf van Termunterzijl.
 • Vogelkijkhut Blauwe Kamer (Utrechts Landschap).
 • Geldersch Landschap en Kasteelen, herstel historische tuinobjecten Landgoed Staverden.
 • Renovatie veensluisje “De Veenhoop”, project van It Fryske Gea.
 • Limburgs Landschap: Restauratie en herbestemming Zaadeest Maasduinen (2021 gestart).
 • Groninger Landschap: Educatietuin Bourtange.
 • Landschap Noord-Holland krijgt steun voor het project Excursieboot Ilperveld.
 • Restauratie Rossumer halte, Landgoederen van textiel van Landschap Overijssel.
 • Brabants Landschap: herstel van de historische beelden op Park Mattemburgh.
 • Aantal kleine projecten: Moestuin de Haar, Nachttuin Landschapsbeheer Friesland, Ezinge verbindt project van het Groninger Landschap, Rolstoelvriendelijke paden Landschapsbeheer Zeeland.

Podiumkunsten

 • Programmering Oerol 2021-2023  (sinds 2017).
 • Theatergroep Maas voor educatie bij de voorstelling “De grote red je reet show”. Maas ontvangt steun sinds 2018.
 • NTJong voor het realiseren van de driejarig theaterproject 2021-2023 “#Wij zijn de stad”. (Steun sinds 2015).
 • Toneelmakerij voor de educatie bij “As you like it” in samenwerking met Circus Treurdier. Ontvingen ook steun in 2018 en 2020 en 2021.
 • Het Filiaal ontwikkelt in 2022 een prikkelarme omgeving bij voorstellingen (eerder steun in 2018 en 2019 en 2021).
 • Holland Opera voor de uitbouw van de educatieprojecten binnen de Muziek Express 3.0 (steun sinds 2018).
 • TheaterTekstTalent, stipendium voor theaterauteurs. De auteur ontvangt een Award en een stipendium en daarnaast een budget om een deel van de productiekosten te financieren voor de periode 2013-2022.
 • Talentontwikkeling jonge makers tijdens het Fringe Festival voor de periode 2021-2023 (sinds 2018).
 • Ontwikkeling ondernemerschap van theatertalenten in het “Schuuratelier” van Toneelschuur Producties Haarlem (2018-2023).
 • Brainwashfestival 2021-2023 met een hoofdrol voor grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen en wetenschappers. De Versterking geeft steun aan jonge theatermakers die met hun (nieuwe) voorstellingen aansluiten bij de thema’s (sinds 2019).
 • Rudolphi Producties ontvangt in 2021-2023 een bijdrage voor het Debuut, selectie van de beste voorstellingen van afstuderende theatermakers. (ook in 2019).
 • Festival Boulevard ontvangt steun van 2021-2023 als podium voor jonge makers en steun voor het ontwikkelen van hun ondernemerschap (sinds 2019).
 • Fringe Festival, een festival met veel speelplekken in de stad Amsterdam voor jonge makers , ontvangen steun in 2021-2023 voor het stimuleren van ondernemerschap, geven van showcases, houden van spreekuren en andere vormen van begeleiding (sinds 2018).
 • Rose Stories ontvangt een bijdrage voor de producties “Tiener millennial” en “Verbinding verbroken”. (Ook steun in 2020 en 2021).
 • Oerol zet in op de verjonging van het publiek, bijdrage voor de periode 2021-2023 (steun sinds 2018).

Onderzoeksjournalistiek

In 2022 ontvangen Investico en Follow the Money opnieuw financiële steun voor hun projecten (sinds 2019).

Tot 2022:

 • Limburgs Landschap:  Groenplan in de Anstelvallei, herstel van het oude cultuurlandschap rond hoeve Nieuw Ehrenstein en de realisatie van een natuurwaterspeeltuin. Ook ontvangt Limburgs Landschap een bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van de Botanische tuin van Elsloo. Tot slot gaat er steun naar het behoud en de versterking van de historische parkaanleg rondom Ruïne Stein. De realisering van deze projecten (uit 2016, 2017, 2019) duurt meerdere jaren.
 • Utrechts Landschap diverse projecten: Middelste Molen Cabauw, elektrische pont, Koningstafel, stinzenbeplanting, oeverzwaluwwand in natuurgebied De Schammer, herstel beukenbeplanting doolhof de Paltz.
 • IJsselbiënnale: Financiering van het kunstwerk “Worpscape” van Rob Sweere dat met hulp van omwonenden met bijdragen uit hun tuinen  geplaatst wordt in het Worpplantsoen, het oudste stadswandelpark van Nederland dat volledig buitendijks ligt.
 • Geldersch Landschap en Kasteelen: bijdrage aan de herinrichting van de kasteeltuin van Ammersoyen, renovatie De Bedriegertjes kasteel Rosendael.
 • Beleefpad Lettelberterpetten, bijdrage aan de herinrichting van het terrein rond steenfabriek Rusthoven, herstel historische tuin Borg Welgelegen, herinrichting koetshuis landgoed Ennemaborg waarin naast horeca ook een bezoekerscentrum komt, interessant voor het algemene publiek en geschikt voor het ontvangen van scholen, bijdrage herinrichting Hunzezone (Groninger Landschap).
 • It Fryske Gea, diverse projecten (o.a. vernieuwd uitkijkpunt Ryptsjerksterpolder, wandelbrug Makkumer Súdwaard, vogelkijkhut Catspool, schaatsbanken)
 • “Huis Leyduin op een voetstuk”, het gaat hierbij om het herstel van oude cultuurhistorische elementen in het landschap. Daarnaast ontvangt Landschap Noord-Holland een bijdrage voor de circulaire bouw van een Vogelkijkhut Andere projecten lopen nog: aanleg van een avonturenpad, en herstel van ravijn en vijver Overplaats en de restauratie van “Vleeskelders” in fort Zuidwijker meer.
 • Restauratie Eendenkooien, Leidse Hooidagen (tweemaal), beide projecten van het Zuidhollands Landschap
 • Restauratie van de Rossumer Halte, verzamelen van verhalen bij oude gebruikers van de vroegere tramlijn van Oldenzaal naar Denekamp, in deze tijd onderdeel van een wandel/fietsroute met bijbehorende app (Landschap Overijssel).
 • Restauratie van monumentale kooihuisjes en kooischuren van 6 eendenkooien (Zuid-Hollands Landschap).
 • Honey Highway: financiering van lessen “Red de bij” op basisscholen door heel het land.
 • Stip theaterproducties voor het realiseren van een aantal voorstellingen.
 • Oorkaan ontving drie jaar een bijdrage voor educatie bij hun voorstellingen.
 • Playback ontvangt steun om een jongerenvoorstelling over inclusiviteit op scholen buiten de Randstad te kunnen programmeren (2020/2021).
 • Popronde (steun sinds 2018) in 2020 voor: begeleiding en scholing van lokale coördinatoren, inzetten en verdiepen van social media en wat meer bijzondere en/of risicovolle programmering op speciale locaties.
 • Verse Tekst: uitgave van drie nieuwe toneelteksten, op basis van anonimiteit geselecteerd door een jury. Gepresenteerd op 14 december 2020 in Bellevue op een dag gewijd aan toneelschrijfkunst.
 • Het Huis Utrecht krijgt een bijdrage voor de Makersdag 2020 (2018-2020).
 • Ondersteuning van de Regiesessies van de Tekstsmederij waarbij jonge toneelschrijvers, regisseurs, dramaturgen en acteurs worden samengebracht (2016-2020).
 • Talentontwikkeling van jonge makers via De Metselarij van Festival Cement 2020 in Den Bosch (2018-2020).
 • Workshops voor potentiële nieuwe toneelschrijftalenten en een masterclass voor meer ervaren toneelschrijvers door De Tekstsmederij.
 • Classic Express 2018-2020, mede mogelijk maken van klassieke muziekoptredens voor basisschoolleerlingen in de kleinste rondreizend concertzaal ter wereld.
 • Samenwerking van de Katholieke PABO Zwolle en vier basisscholen om bekroonde boeken in te zetten bij diverse vakken in het basisonderwijs, georganiseerd door Stichting Lezen.
 • De Weddenschap, leesbevorderingsproject voor (V)MBO’ers met BN’ers als trekkers die jongeren aan het lezen willen krijgen.
 • Educatie rond het Holland Festival en bijzondere programmering tijdens dit festival in Frascati (2019).
 • Sense of Place, diverse projecten ondersteund sinds 2018: Kunstproject Dobbepaarden, Gemalen Verhalen, opstart Soundings.
 • Bijdrage aan de restauratie van de stijltuin bij Landgoed Haanwijk (Brabants landschap).
 • Bespreking theaterteksten op de site Theatermaker/Theaterkrant.
 • 2016-2019: Workshops voor scholen die meer verdieping willen m.b.t. deelname aan de Nederlandse Kinderjury (CPNB).
 • Kinderdichter in Friesland en Drenthe, een project van Het Poëziepaleis (2018-2019).
 • Digitalisering van het lesmateriaal van het Gemeentemuseum Den Haag (2019).
 • Stichting Lezen: website queerboeken (2019) voor scholieren en wedstrijd voor de keuze van het beste queer fragment. Verder het bevorderen van creatief schrijven op basisscholen (sinds 2016).
 • Verder Vooruit met Voorlezen was een vervolg op “Vooruit met voorlezen”, een initiatief van de Versterking en St. Lezen. Tweehonderdzestig scholen ontvingen, aansluitend bij de Poëzieweek en de Kinderboekenweek, twee dichtbundels en twee voorleesboeken voor de groepen 5/6 en 7/8 voorzien van lessuggesties.
 • Met het project “Vooruit met Voorlezen” stimuleerde De Versterking in samenwerking met Stichting Lezen het voorlezen in de bovenbouw door het verstrekken van boekenpakketten en lessuggesties. Honderden
 • scholen hebben deelgenomen van 2016-2019.
 • Tentoonstelling “De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt” van het Kinderboekenmuseum  in Den Haag (opende in december 2019) en in 2018 bijdage aan de inrichting van de Kinderboekenambassade.
 • Realisering van de productie “W” door Samir Galixto bij Korzo Den Haag.
 • Realisering van kleutervoorstellingen van Het Filiaal op basisscholen in de regio.
 • Realisering van Actiegroep, een dagproject van Theater Artemis rond theater en beeldende kunst op basisscholen in de regio.
 • NT Jong kreeg steun voor de ontwikkeling van de app Sushi bij de voorstelling Revolutions.
 • Steun voor een verdiepingsproject met zang, theater en film bij de voorstelling Orfeo van Theater Sonnevanck.
 • Bijdrage aan de programmering van het Holland Festival 2012-2019.
 • Eenmalig kunstproject in Amersfoort en gedurende drie jaar muzieklessen voor kinderen in 10 AZC’s, georganiseerd door Stichting De Vrolijkheid (2015-2018).
 • Kunstmuseum: inzet van de Verhalenvanger bij de tentoonstelling over Berlage in 2021 over de bijzondere band van het publiek met het Kunstmuseum. Het gefilmde materiaal wordt ingezet in de kijk- en luisterwand op de tentoonstelling en gaat in het archief om in te zetten in de toekomst. Digitalisering lesmateriaal Kunstmuseum, meerjarig project (1029-2020). Gratis  “Kinderateliers” op zondagmiddag en Gratis kindertours 2013-2017. Doe-Boek Mondriaan, uitgave van het Gemeentemuseum, geschenk aan alle leerlingen in de groepen 4-8 van de Haagse basisscholen (2017).
 • Medefinancieren van de moestuin en herstel van de groene buitenrand op Buitenplaats Ockenburgh, een initiatief van de Stichting tot behoud historische Buitenplaats Ockenburgh. De stichting herstelt het vervallen landgoed en omliggende grond o.a. met behulp van vrijwilligers, bedrijven en scholieren.
 • Financiering van “Doe mee met my Bookbuddy”, eerste fundraising site voor kinderen. Kinderen zamelen geld in voor My Bookbuddy, een stichting die goede kinderboeken in mooie boekenkasten aanbiedt in kleine dorpen in diverse ontwikkelingslanden.
 • De Schoolschrijver Friesland 2014-2017.
 • Amsterdam House of Arts, haalbaarheidsstudie.
 • Acoustic Alley Programmering en PR 2012-2015.
 • Zeeheldentuin Grondaankoop ten behoeve van een tuin voor omwonenden in de wijk het Zeeheldenkwartier 2014-2015.
 • Kinderboekenmuseum tentoonstelling ABC met de dieren mee 2014-2015.
 • Poëzielessen bij PLINT-posters 2014-2015.
 • Switch NDT 2014- 2016.