Activiteiten voor kinderen in Gemeentemuseum Den Haag

gemeentemuseum

Het Gemeentemuseum in Den Haag wil graag in de toekomst, sterker dan vroeger het geval was, een museum zijn dat aantrekkelijk is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit omdat zij ervan overtuigd zijn dat liefde voor kunst en plezier beleven aan museumbezoek ideaal gezien op jonge leeftijd ontstaat. Dat gaat echter niet vanzelf. Wie kinderen wil boeien in een museum dat overwegend is ingericht met volwassenen in gedachten moet zich goed beraden op voor hen aansprekende en betaalbare activiteiten in relatie tot de tentoonstellingen.

Alleen gratis toegang tot het museum bieden aan jeugd t/m 18 jaar zoals zij al jaren doen is niet voldoende. Afgezien van een stevig en succesvol programma museumlessen voor het basisonderwijs waarmee zij sinds jaar en dag tussen de 19.000 en 21.000 leerlingen ontvangen, is er op dit moment een bescheiden maar toch zeker langzaam groeiend programma voor in de vrije tijd.

Op basis van de positieve respons die zij hierop krijgen van ouders én kinderen – en de vraag naar méér – is het hun ambitie om dit vrijetijdsprogramma voor de jeugd sterk te gaan uitbreiden en hier in de buitenwereld meer ruchtbaarheid aan te geven. De vraag naar activiteiten voor kinderen is er, hebben zij gemerkt. Pas als er in een kunstmuseum dingen te doen zijn voor kinderen, kan het museum een fijne plek worden om in de vrije tijd als gezin naartoe te gaan.

Stichting De Versterking steunt het Gemeentemuseum in deze opzet en financiert in 2013 de volgende hartewensen:

1. Open atelier op zondag

open atelier zondag

 

Open atelier op alle zondagen waarbij kinderen tussen 12.00 – 16.00 uur vrij kunnen binnenlopen om in het Museumatelier beeldend werk te maken.

 

2. Kindertours

kindertours

Zeker stellen van het kunnen aanbieden van het gratis en populaire product Kindertour en uitbreiding van het assortiment (meerdere soorten voor verschillende leeftijden).