Masterclasses voor toneelschrijftalenten

De Tekstsmederij gaat komend jaar op zoek naar potentiële toneelschrijvers, een speurtocht naar een nieuw geluid van jonge mensen die poëzie schrijven, spoken word, rap, of romans die nog moeten worden uitgeven. Jonge mensen die er nog nooit over nagedacht hebben toneel te schrijven, maar daar zonder meer talent voor hebben. Met workshops van De Tekstsmederij worden ze uitgenodigd om zich te verdiepen in het vak van de toneelschrijfkunst.

Deze workshops zijn ontwikkeld als ‘drietrapsraket’. Eerst bezoeken de deelnemers samen met de docent een tekstvoorstelling, ter inspiratie. Daarna volgen er twee lessen (één per week), die verder ingaan op de basis van het toneelschrijven. Groepscapaciteit is maximaal 16, tot de doelgroep horen jongeren tussen de 18 en 25 (om ook de aansluiting met het Tekstsmederij- traject te bestendigen). Voor deze workshops gaat De Tekstsmederij actief werven binnen de verschillende culturele netwerken.

Tegelijkertijd wil de Tekstsmederij de huidige generatie toneelschrijvers uit hun comfortzone halen met een specifiek op hen gerichte masterclass. Hen uitdagen andere verhalen te schrijven, nieuwe stijlen uit te proberen, om hun ambacht uit te diepen; iets waar schrijvers meestal niet aan toe komen omdat ze in de normale werkpraktijk doorgaans opdrachtnemer zijn.

De masterclass richt zich op toneelschrijvers die zich qua ontwikkeling net na het Tekstsmederij-traject bevinden. Denk aan toneelschrijvers die langer dan vijf jaar bezig zijn, of een Tekstsmederij-traject hebben doorlopen, maar zich wel willen door ontwikkelen. Aan de hand van een tweedaagse Masterclass van een inspirerende en succesvolle toneelauteur leren zij hun eigen ambacht verdiepen. Namen die op de rol staan zijn Nathan Vecht, Maria Goos, en in de toekomst het liefst ook internationale toneelschrijvers zoals Simon Stone of Martin Crimp. De laatste twee hebben eerder masterclasses in Nederland gegeven, maar vaak voor de grote gezelschappen. De Tekstsmederij wil hun kennis ontsluiten voor een nieuwe generatie.

De Versterking ondersteunt dit initiatief in 2019.