Projecten in voorbereiding van Sense of Place

Sense Of Place (S.O.P.) ontwikkelt samen met andere Friese organisaties waaronder het Woudagemaal een online toepassing waarin verhalen gekoppeld worden aan de vele waterwerken die Friesland rijk is: gemalen, sluisjes, overlopen, etc. die het oppervlaktewater en de grondwaterstand in goede banen leiden. Een kunstwerk op zich, dat voor veel mensen onzichtbaar is door zijn ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid.
page5image59937040
In de zomer van 2020 – als het Woudagemaal haar 100-jarig bestaan viert en het themajaar ‘leve het water’ in Friesland in volle gang is – wil S.O.P.alvast een eerste route in het Waddengebied pres

enteren. De bezoeker zal op de route, zowel online als via drukwerk, bij ieder waterwerk door middel van inspirerende verhalen geïnformeerd worden en iets bijzonders ontdekken. De Versterking draagt bij aan deze eerste stap.

page4image60249792

Daarnaast draagt de Versterking bij aan het vooronderzoek voor Soundings, een serie permanente landschapskunstwerken langs de Groninger Waddenkust met observatiepunten, installaties en geluid, vormgegeven door kunstenaars Robert Wilson, Theun Mosk en Oscar Hirsch. Bezoekers zullen er worden uitgenodigd al hun zintuigen te gebruiken om de bijzondere details van het landschap te ontdekken en te ervaren.