Zeeheldentuin

zeeheldentuin

Stichting De Versterking steunt kans op groen in een versteende wijk

Een stadstuin met appelboomgaard, picknickbanken en natuurspeelmogelijkheden voor kinderen is precies wat het Zeeheldenkwartier nodig heeft,” aldus voorzitter Annelies Breedveld van Vereniging de Zeeheldentuin.

Deze vereniging  heeft het initiatief genomen om de helft van een bouwterrein aan de Tasmanstraat te ontwikkelen tot een stadstuin voor iedereen. Ook de eigenaar van de grond, woningcorporatie Haag Wonen, verleent haar medewerking aan het initiatief van bewoners uit het Zeeheldenkwartier.

Wethouder De Jong heeft bemiddeld bij het akkoord tussen de Zeeheldentuin en Haag Wonen. De gemeenteraad heeft unaniem haar steun uitgesproken voor de stadstuin. Wethouder De Jong: “De Zeeheldentuin is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waarbij inwoners zich inspannen om hun eigen leefomgeving te verbeteren.”

Stichting De Versterking steunt het bewonersinitiatief en koopt grond aan om in bruikleen te geven aan Vereniging de Zeeheldentuin.