Nog meer Waanzinnige Podcast

De bekendheid van de Waanzinnige Podcast, een podcast voor en door kinderen, geproduceerd door professionals, groeit. Inmiddels werken ze samen met allerlei educatieve partijen, zoals School TV en Zuidoost Leest. De Versterking draagt bij aan de nieuwe serie voor groep 8.

Lees meer

Het hele jaar door De Schoolschrijver

Ruim elf jaar geleden startte De Schoolschrijver, een initiatief van Annemiek Neefjes.
Het begon in Amsterdam heel klein op twee scholen met een schrijver, Lydia Rood, en een ambassadeur, Abdelkader Benali.
Inmiddels bereiken ze 125.000 leerlingen en zijn er bijna 60 schrijvers bij betrokken.
Nu is er keuze uit maandprogramma’s, een halfjaarprogramma, trainingen voor lerarenteams en zijn ze bezig met het ontwikkelen van een leerlijn die het hele jaar doorloopt voor de groepen 3 tot en met 8.

De Schoolschrijver is het eerste leesbevorderingsprogramma dat in de basis naast lezen en voorlezen veel aandacht besteed aan schrijven om zo creativiteit, verbeelding en plezier in taal te bevorderen.

De Versterking steunt de Schoolschrijver sinds 2014.

 

Lees meer

Voor het voetlicht gebracht in 2022

 

In 2022 ondersteunt De Versterking zeer diverse projecten van theatergezelschappen:

 • Het Filiaal zet, gebaseerd op ervaringen in het buitenland, in op het ontwikkelen van een Toolkit voor kinderen die een prikkelarme omgeving nodig hebben zodat ook zij van voorstellingen kunnen genieten in de zaal of indien gewenst in een aparte ruimte.
 • Bij As you like it organiseert De Toneelmakerij dagprojecten op scholen met een cultuurachterstand.
 • HNTJong maakt een documentaire met jongeren bij de montagevoorstelling Queer.
 • De voorstelling Ozard of Wizz van Maas gaat eveneens over het thema “queer”. Maas ontwikkelt een speciaal educatieprogramma bij deze voorstelling.
 • Rose Stories produceert Verbinding verbroken, een voorstelling met een schrijfkamer met drie  schrijverstalenten, waaronder Elly Scheele, eerder winnaar van het TTT-stipendium van De Versterking. Daarnaast bieden ze Samya Hafsaoui de mogelijkheid om haar productie Tiener Millennials voor jong volwassenen uit te werken.
 • Nieuw is ook de steun voor Hoge Ogen, een programma van het Bijlmer Parktheater voor bi-culturele theatermakers bij voorkeur afkomstig uit Amsterdam Zuidoost.

Zoals in 2021 al toegezegd is er in 2022 opnieuw steun voor Toneelschuurproducties, het BrainwashfestivalFestival Boulevard, Het Debuut (Via Rudolphi) en Fringe Festival. Zij ontvangen drie jaar lang (2021-2023) een bijdrage om jonge makers verder op weg te helpen na hun theateropleidingen. Dit doen zij onder andere door  individuele begeleiding, spreekuren, gestreamde masterclasses, workshops in fondsenwerving, publiciteit en marketing, extra speelmomenten, nieuw werk in opdracht bij maatschappelijke thema’s… etc.

 

 

Lees meer

Meer Movies that Matter voor scholen

Movies that Matter is meester in het programmeren van korte films, geschikt voor jongeren over maatschappelijke thema’s als migratie, etnisch profileren, racisme, vooroordelen, gender, oorlog en duurzaamheid. In realistische verhalen verpakken filmmakers morele dilemma’s waar kinderen en volwassenen voor kunnen komen te staan. Mooi verbeeld, goed gespeeld.

Moves that Matter biedt deze films aan met doorwrocht educatie-materiaal ter voorbereiding op het zien van de film, en in de filmzalen zelf met pakkende inleidingen en interactieve tussenprogramma’s. De films sluiten altijd aan op het curriculum van de scholen. Ze doen dit voor VO-scholen, met name voor het VMBO en ook voor MBO-scholen. De komende jaren willen zij zich richten op Mytyl- en Tyltyl-scholen.

De Versterking steunt het vertonen van films in bioscoopzalen in de regio al sinds 2016 en gaat daar de komende drie jaar mee door.

 

 

Lees meer

Inzetten op leesbevordering

“Lezen verrijkt en opent deuren zowel letterlijk als figuurlijk” zo kort en kernachtig formuleert de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van de organisaties in Nederland op het gebied van taal en leesbevordering, het belang ervan. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij en daarnaast biedt het plezier, verbeelding, inspiratie, kennis en de mogelijkheid om nieuwe werelden te ontdekken.

 

 

Leesbevordering is een belangrijke pijler van stichting De Versterking. In 2022 gaat het om de volgende projecten van Stichting Lezen:

 

 • Het project Voorleestas zal in 2022 en 2023 gesteund worden.
 • De katholieke PABO Zwolle ontvangt in 2022 een bijdrage voor de inzet van rijke teksten in verschillende vakgebieden. 
 • Het project Praten over fictiefragmenten ontvangt ook een bijdrage.
 • De Versterking draagt bij aan de onderzoeksjournalistieke component van het project Lèsno, een zeer groot Fries leesbevorderingsproject voor jongeren dat wordt uitgebreid naar de rest van Nederland, dit jaar met een spannend boek en inzet van multimedia rond duurzaamheid in de mode.
Scholen die vallen onder het Jeugdeducatiefonds (JEF) kunnen in 2022 meedoen aan het project “Vakantielezen”, medegefinancierd door De Versterking.

 

De komende 3 jaar (2022-2024) ontvangt Literatour opnieuw een bijdrage van De VersterkingLiteratour is een vervolg op de Boekenweek voor jongeren, waarbij schrijvers toeren langs scholen in het land.
De eerste honderd deelnemende scholen ontvangen een boekenpakket.
Literatour is een samenwerkingsproject van Stichting Lezen, het CPNB en de Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor van de Boekenweek voor Jongeren. De Boekenweek voor Jongeren wordt ondersteund door verschillende partners: de lesmethode Talent van Malmberg, CJP, het Nederlands Letterenfonds, KB, Fonds 21 en de deelnemers van de Vriendenloterij.

En verder draagt De Versterking bij aan:

 • De Grote Vriendelijke Podcast,
 • Raadgedicht,
 • Stap op de rode loper Leeuwarden,
 • De Schoolschrijver,
 • De Woutertje Pieterse Prijs,
 • De Kinderboekenkaravaan bij Het Mooiste Kinderboekenfestival,
 • Back Street de nieuwe tentoonstelling voor jongeren in het Kinderboekenmuseum.

 

 

Lees meer

Belangrijker dan ooit: kritische onderzoeksjournalistiek

De komende drie jaar zal De Versterking twee platforms voor onderzoeksjournalistiek blijven ondersteunen: Investico en Follow the Money.

Beide hebben hun sporen meer dan verdiend met diepgravende onderzoeken naar fraude, machtsmisbruik en maatschappelijke misstanden.

Investico is een non-profitorganisatie die samenwerkt met een groot aantal media-partners: De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur. Daarnaast werkt Investico ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Het platform wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en door meerdere private fondsen, waaronder De Versterking.

Investico investeert in toekomstige journalisten door jaarlijks een masterclass in de vorm van een vijf maanden durende opleiding te organiseren.

 

 

 

 

Follow the Money is een platform dat onderzoek doet naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. Follow the Money is daarbij hun redactionele Leitmotiv. Want of het nu om de zorg, de financiële wereld, de politiek of het onderwijs gaat; door het geldspoor te volgen wordt de waarheid ontdekt.
Follow the Money wordt inmiddels financieel mogelijk gemaakt door de steun van 30.000 betalende leden.

Daarnaast ontvangen ze donaties van leden en bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en sinds 2019 ook van De Versterking.

 

 

 

 

 

 

Lees meer