Meer dan alleen een voorstelling

Educatie is van wezenlijk belang wil een voorstelling in het theater of op school “landen”. Of het nu gaat om een bijzonder thema, of een kunstvorm waar kinderen weinig vertrouwd mee zijn, het effect is zoveel groter als leerlingen goed zijn voorbereid, als ze de voorstelling echt kunnen meebeleven of als er na afloop nog op gereflecteerd wordt.

 

 

Vanwege hun bijzondere educatieprogramma ontvangen Holland Opera (MuziekXpress), NT Jong (Tori), De Toneelmakerij (Sweet Sixteen) en Maas (Ik ben er even niet) een bijdrage van De Versterking in 2020/2021.

 

 

Lees meer

Kleine inzet, groot effect

 

 

Jonge makers zijn de hoop voor de toekomst van het theater. Vandaar dat De Versterking met liefde en plezier verschillende festivals en productiehuizen ondersteunt in hun streven nieuwe Nederlandstalige stukken geschreven, geproduceerd en gespeeld door jonge makers op het podium te krijgen. Daarnaast wil De Versterking het ondernemerschap stimuleren bij jonge makers.

Om die redenen krijgen de volgende organisaties financiële steun:

Festival Boulevard deze maal een gewijzigde opzet met “Afzender Boulevard”, een speciaal programma met onder andere jonge makers die samen met buurtgemeenschappen theaterprojecten gaan maken.

Het Brainwashfestival kent ook een andere opzet, een online festival met grote sprekers en het Wanderlustfestival met wandelingen voor kleine groepen wandelaars die een gevarieerd aanbod te zien krijgen op vier locaties. De Versterking ondersteunt de theaterprogrammering van dit wandelfestival.

Op het Fringe Festival presenteren, zoals altijd, jonge makers zich in Amsterdam. Zij krijgen ondersteuning en begeleiding rond zakelijk beleid, netwerken en marketing.

Toneelschuurproducties biedt een podium aan jonge makers en streeft naar het bereiken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren van zakelijk ondernemerschap.

Rose Stories ontvangt steun voor de voorstellingen “De brieven van Mia” een jeugdvoorstelling en “Wrak”. Rudolphi krijgt een bijdrage voor “La tender guerre” en Stip voor de nieuwe jeugdvoorstelling “Micro”.

Verse Tekst is een initiatief van toneelschrijvers. Anonieme teksten worden beoordeeld door een vakjury, de beste teksten worden gelezen, uitgegeven en er worden ook podcasts over gemaakt.

Op het Its festival, dat verschoven is naar 2021, presenteren pas afgestudeerden van acht theaterscholen in Nederland en België hun werk.

 

Lees meer

Programmering Oerol, het imaginaire eiland

Helaas geen bruisend buitenfestival met theater, dans, installaties en onverwachte ontmoetingen. Maar Oerol gaat door, online, een gedurfd experiment. De Versterking levert een kleine bijdrage aan de programmering.

Lees meer

IJsselbiënnale kunstroute in de IJsselvallei

Jaarlijks bezoeken ongeveer 85.000 mensen deze internationale buitententoonstelling bestaande uit een kunstroute langs de IJssel van ruim 100 km. In 2020 met 26 nieuwe, tijdelijke kunstwerken op bijzondere locaties die het verhaal van het landschap vertellen. Deze zijn de gehele zomer van 2020 te zien. Daaraan gekoppeld is een inhoudelijk verdiepend programma en een uitgebreid activiteitenprogramma.

Onderwerp: Impact van klimaatverandering op ons landschap
Thema 2020: TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID

In Deventer ligt het Worpplantsoen, ofwel De Worp. Het is het oudste stadspark van Nederland, het ligt volledig buitendijks, is het gehele jaar toegankelijk, maar in de winter kan het korte of lange tijd onder water staan. In dit park plaatst Rob Sweere een monumentaal werk met als titel “Worpscape”. Met zijn transparante constructie doet de “Worpscape” denken aan een futuristisch amfibievoertuig. Het lijkt te kunnen drijven en misschien ook wel vliegen.

In tegenstelling tot de meeste kunstwerken tijdens de IJsselbiënnale wordt dit werk permanent geplaatst. Het is tot stand gekomen vanuit een buurtinitiatief en het gehele traject van het kunstwerk is in nauw overleg met de buurt vormgegeven. Omdat het idee voor het werk zo goed aansluit bij de IJsselbiënnale is het opgenomen in de komende editie. De Versterking draagt bij.

page2image60115600

Lees meer

Steun voor onderzoeksjournalistiek voortgezet

Grote impact in 2019 hadden de reportages van Investico over uitbuiting en verflexing op de werkvloer, verslaving aan pijnstillers en daarnaast gameverslaving.

 

Samen met Adessium, Stichting Jan Cornelia en ASN-foundation ondersteunt De Versterking in 2020 dit platform voor onderzoeksjournalistiek.

Met de donaties kan de redactie worden uitgebreid en kunnen nieuwe onderzoeksjournalisten worden opgeleid via de masterclasses. Daarnaast kunnen de regioprojecten worden voortgezet, Investico werkte samen met De Limburger, Tubantia, Vers Beton, Open Rotterdam, het Nieuwsblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

 

 

 

 

Follow the Money ontvangt in 2020 steun voor drie grote projecten:

De prijs van schoon water: De kwaliteit van het drinkwater staat onder druk, wie draait er op voor de zuiveringskosten? Welke kansen biedt de expertise van Nederland op dit gebied in het buitenland?

Bijen in tel: De Nederlandse overheid bleek eerder een vertragende factor te zijn in het opstellen van een Europees richtsnoer dat ten doel heeft bijen te beschermen. Hoewel de overheid zegt de ernst in te zien, handelt zij daar niet naar. FtM gaat de rol van de universiteit van Wageningen uitzoeken en verder wil FtM een samenwerking aangaan met bijenhouders en Staatsbosbeheer om metingen op te zetten van de bijenpopulatie.

Ploegen en ploeteren: FtM gaat op zoek naar de juiste cijfers over het boerenbedrijf en gaat een dossier opzetten over aspecten als financiering, ecologie, footprint, klimaatbeleid.

Lees meer

Honey Highway

De aanleiding voor de oprichting van Honey Highway zijn 4 problemen die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit.
2. Overmatig gebruik van gif en kunstmest.
3. Te weinig imkers die zich inzetten voor de gezondheid en het voortbestaan van de bijen. In plaats daarvan richten zij zich op de honingproductie.
4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol).                           

Deze vier problemen zijn de vier belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma. Honey Highway is de oplossing voor de eerste pijler: voedsel voor bijen.

Het meerjarige wilde Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; met onder andere ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders.

Bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met meerjarige streekeigen bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. Daarbij is het van belang dat de grondstroken dusdanig onderhouden worden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Alleen zo kunnen bijen voldoende voedsel verzamelen om over een zo lang mogelijke periode overwinteren mogelijk te maken.

Jong geleerd is oud gedaan! Daarom betrekt Honey Highway basisschoolkinderen en scholieren bij het inzaaien. In de praktijkles Red de bij leren kinderen dat bijen erg belangrijk zijn voor gezond voedsel en dat ze zelf iets kunnen doen. Ze krijgen wilde bloemenzaad voor hun tuin of balkon. Verder vraagt Honey Highway de school en gemeente zich te verbinden met het project en in de omgeving van de school grond beschikbaar te stellen voor een wilde bloemenstrook. Honey Highway adviseert over grond, bloemenmengsel en en wanneer te maaien.

De Versterking draagt bij aan het verder uitrollen van de lessen op scholen.

 

Lees meer