Kunstdagboek voor kinderen

             

 

 

Bij de vaste collectie in de tentoonstellingsvleugel “Ontdek het moderne” van het Kunstmuseum in Den Haag komt een audiotour voor kinderen. Uitnodigende, uitdagende,  verrassende en grappige gesproken teksten prikkelen de kinderen om (anders) naar moderne kunst te kijken.

Bij de tour wordt een kunstdagboek gemaakt met teken- en schrijfopdrachten, overdenkingen en vragen naar de mening van het kind.
Het mooie is… na afloop mag het dagboek mee naar huis. De teksten zijn van de gelauwerde auteur/illustrator Daan Remmerts de Vries bekend om zijn oorspronkelijke, tegendraadse, humoristische en vlotte pen. Het Hofman&Sip Fonds financiert de tour, De Versterking de kunstdagboeken.

 

 

 

 

 

Lees meer

Het landschap beleven: nieuwe projecten ondersteund door De Versterking

De Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van het landschap in Nederland. Zij doen dit vaak in samenspraak met omwonenden, met hulp van vrijwilligers en soms op initiatief van inwoners. Dat maakt dat De Versterking deze projecten met plezier ondersteund. In 2022 worden de volgende projecten uitgevoerd mede met steun van de stichting.

                                                                 

 •  De restauratie van het Veensluisje, de wandelbrug en omgeving, een project van It Fryske Gea samen met omwonenden, een school, een dichter, gericht op publieksbeleving.
 • De toegankelijkheid vergroten van de Vogelkijkhut Blauwe Kamer, een project van het Utrechts Landschap.
 • Herstel van de beelden in Park Mattemburgh, herstel erfgoed, gericht op publieksbeleving. (Brabants Landschap).
 • Vervanging van de excursieboot Ilperveld, wordt ingezet voor educatiedoeleinden en rondvaarten voor groepen (Landschap Noord-Holland).
 • Herstel van 12 cultuurhistorische objecten in de tuin Staverden (Geldersch Landschap en Kasteelen). Project betreft erfgoed, publieksbeleving, vrijwilligers zorgen voor het onderhoud.
 • Aanleg van een educatietuin in Bourtange. Werken met vrijwilligers, educatief project, gericht op publieksbeleving. (Groninger Landschap)
 • Moestuin de Haar, werken met grote groep vrijwilligers, gaat om de inrichting van de oude moestuin bij kasteel.
 • Landschapsbeheer Zeeland, aanleg rolstoelpad in een gebied met zeven verzorgingstehuizen.
 • Landschapsbeheer Groningen: project “Ezinge verbindt”. Gericht op biodiversiteit, aanleg bloeiende bermen en tuin. Educatie is een van de doelen.
 • Inrichting van een nachttuin, de eerste van Nederland. Gericht op andere beleving van de natuur, ruimte geven aan dieren en planten, in samenwerking met vrijwilligers. (Landschapsbeheer Friesland)
Lees meer

Nog meer Waanzinnige Podcast

De bekendheid van de Waanzinnige Podcast, een podcast voor en door kinderen, geproduceerd door professionals, groeit. Inmiddels werken ze samen met allerlei educatieve partijen, zoals School TV en Zuidoost Leest. De Versterking draagt bij aan de nieuwe serie voor groep 8.

Lees meer

Het hele jaar door De Schoolschrijver

Ruim elf jaar geleden startte De Schoolschrijver, een initiatief van Annemiek Neefjes.
Het begon in Amsterdam heel klein op twee scholen met een schrijver, Lydia Rood, en een ambassadeur, Abdelkader Benali.
Inmiddels bereiken ze 125.000 leerlingen en zijn er bijna 60 schrijvers bij betrokken.
Nu is er keuze uit maandprogramma’s, een halfjaarprogramma, trainingen voor lerarenteams en zijn ze bezig met het ontwikkelen van een leerlijn die het hele jaar doorloopt voor de groepen 3 tot en met 8.

De Schoolschrijver is het eerste leesbevorderingsprogramma dat in de basis naast lezen en voorlezen veel aandacht besteed aan schrijven om zo creativiteit, verbeelding en plezier in taal te bevorderen.

De Versterking steunt de Schoolschrijver sinds 2014.

 

Lees meer

Voor het voetlicht gebracht in 2022

 

In 2022 ondersteunt De Versterking zeer diverse projecten van theatergezelschappen:

 • Het Filiaal zet, gebaseerd op ervaringen in het buitenland, in op het ontwikkelen van een Toolkit voor kinderen die een prikkelarme omgeving nodig hebben zodat ook zij van voorstellingen kunnen genieten in de zaal of indien gewenst in een aparte ruimte.
 • Bij As you like it organiseert De Toneelmakerij dagprojecten op scholen met een cultuurachterstand.
 • HNTJong maakt een documentaire met jongeren bij de montagevoorstelling Queer.
 • De voorstelling Ozard of Wizz van Maas gaat eveneens over het thema “queer”. Maas ontwikkelt een speciaal educatieprogramma bij deze voorstelling.
 • Rose Stories produceert Verbinding verbroken, een voorstelling met een schrijfkamer met drie  schrijverstalenten, waaronder Elly Scheele, eerder winnaar van het TTT-stipendium van De Versterking. Daarnaast bieden ze Samya Hafsaoui de mogelijkheid om haar productie Tiener Millennials voor jong volwassenen uit te werken.
 • Nieuw is ook de steun voor Hoge Ogen, een programma van het Bijlmer Parktheater voor bi-culturele theatermakers bij voorkeur afkomstig uit Amsterdam Zuidoost.

Zoals in 2021 al toegezegd is er in 2022 opnieuw steun voor Toneelschuurproducties, het BrainwashfestivalFestival Boulevard, Het Debuut (Via Rudolphi) en Fringe Festival. Zij ontvangen drie jaar lang (2021-2023) een bijdrage om jonge makers verder op weg te helpen na hun theateropleidingen. Dit doen zij onder andere door  individuele begeleiding, spreekuren, gestreamde masterclasses, workshops in fondsenwerving, publiciteit en marketing, extra speelmomenten, nieuw werk in opdracht bij maatschappelijke thema’s… etc.

 

 

Lees meer

Meer Movies that Matter voor scholen

Movies that Matter is meester in het programmeren van korte films, geschikt voor jongeren over maatschappelijke thema’s als migratie, etnisch profileren, racisme, vooroordelen, gender, oorlog en duurzaamheid. In realistische verhalen verpakken filmmakers morele dilemma’s waar kinderen en volwassenen voor kunnen komen te staan. Mooi verbeeld, goed gespeeld.

Moves that Matter biedt deze films aan met doorwrocht educatie-materiaal ter voorbereiding op het zien van de film, en in de filmzalen zelf met pakkende inleidingen en interactieve tussenprogramma’s. De films sluiten altijd aan op het curriculum van de scholen. Ze doen dit voor VO-scholen, met name voor het VMBO en ook voor MBO-scholen. De komende jaren willen zij zich richten op Mytyl- en Tyltyl-scholen.

De Versterking steunt het vertonen van films in bioscoopzalen in de regio al sinds 2016 en gaat daar de komende drie jaar mee door.

 

 

Lees meer