Het landschap beleven: nieuwe projecten ondersteund door De Versterking

De Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van het landschap in Nederland. Zij doen dit vaak in samenspraak met omwonenden, met hulp van vrijwilligers en soms op initiatief van inwoners. Dat maakt dat De Versterking deze projecten met plezier ondersteund. In 2022 worden de volgende projecten uitgevoerd mede met steun van de stichting.

                                                                 

  •  De restauratie van het Veensluisje, de wandelbrug en omgeving, een project van It Fryske Gea samen met omwonenden, een school, een dichter, gericht op publieksbeleving.
  • De toegankelijkheid vergroten van de Vogelkijkhut Blauwe Kamer, een project van het Utrechts Landschap.
  • Herstel van de beelden in Park Mattemburgh, herstel erfgoed, gericht op publieksbeleving. (Brabants Landschap).
  • Vervanging van de excursieboot Ilperveld, wordt ingezet voor educatiedoeleinden en rondvaarten voor groepen (Landschap Noord-Holland).
  • Herstel van 12 cultuurhistorische objecten in de tuin Staverden (Geldersch Landschap en Kasteelen). Project betreft erfgoed, publieksbeleving, vrijwilligers zorgen voor het onderhoud.
  • Aanleg van een educatietuin in Bourtange. Werken met vrijwilligers, educatief project, gericht op publieksbeleving. (Groninger Landschap)
  • Moestuin de Haar, werken met grote groep vrijwilligers, gaat om de inrichting van de oude moestuin bij kasteel.
  • Landschapsbeheer Zeeland, aanleg rolstoelpad in een gebied met zeven verzorgingstehuizen.
  • Landschapsbeheer Groningen: project “Ezinge verbindt”. Gericht op biodiversiteit, aanleg bloeiende bermen en tuin. Educatie is een van de doelen.
  • Inrichting van een nachttuin, de eerste van Nederland. Gericht op andere beleving van de natuur, ruimte geven aan dieren en planten, in samenwerking met vrijwilligers. (Landschapsbeheer Friesland)