POËZIE HARDOP

 

 

Babs Gons, dichter des vaderlands, lanceert het project “Hardop” en brengt daarmee de eeuwenoude kunst van het declameren terug in Nederland zodat de rijkdom van het leren van gedichten uit het hoofd weer ervaren kan worden. Het gaat daarbij om het plezier om gedichten te kunnen delen, om de kunst van het voordragen van tekst te beheersen en om poëzie altijd mee te kunnen dragen in het hart.

Voordragen kan de band met literatuur versterken door het invoelen van de tekst, maar ook de speurtocht naar het “juiste” gedicht bevordert de relatie met taal/literatuur.

In de eerste fase van het project worden video-tutorials ontwikkeld met medewerking van een verscheidenheid aan dichters en performers.
Elke dichter/performer wordt gevraagd tips en suggesties te geven over allerhande onderwerpen die van belang zijn bij het kiezen, begrijpen, memoriseren en voordragen van een gedicht.
Het gaat daarbij onder andere om de keuze van een gedicht, de tekstbeleving, het ritme, de dictie, hoe kun je het memoriseren. Maar ook warming up, adem, zenuwen e.d.
De dichter draagt daarnaast uit het hoofd enkele geliefde dichtregels voor. Babs Gons introduceert de serie video’s.

Op Poetry International, van 7 tot 9 juni 2024, vindt een eerste presentatie van het project plaats.

In de tweede fase wordt ingezet op PR en marketing en zullen jongerenproductiehuizen, onderwijsinstanties, literaire organisaties, theaters en maatschappelijke organisaties worden benaderd om deel te nemen aan het project. Geïnteresseerde organisaties kunnen zichzelf ook aanmelden en onderdeel worden van een landelijk netwerk.

De Versterking geeft steun aan deze eerste fase van “Hardop”.