Ondernemerschap en talentontwikkeling in theaterproducties

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het theater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij het theater nagestreefd worden, namelijk:

  • het stimuleren van ondernemerschap bij jonge makers; en
  • het produceren of presenteren van voorstellingen gebaseerd op nieuwe teksten (in tegenstelling tot bewerkingen van reeds bestaande stukken).

Eind april werden verschillende FPK-gezelschappen uitgenodigd hiertoe een aanvraag in te dienen.

In de bestuursvergadering van juni zijn de volgende voorstellen gehonoreerd met een financiële bijdrage:

  • Festival Cement in Den Bosch; aanvraag voor de Metselarij,
  • Fringe Festival in Amsterdam; aanvraag voor talentontwikkeling,
  • Het Huis Utrecht bijdrage aan de Makersdag 2019,
  • Korzo Den Haag ontvangt een bijdrage voor de productie van W door Samir Galixto,
  • Toneelschuur Producties Haarlem ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van ondernemerschap van theatertalenten in hun “Schuuratelier”,
  • Theatermaker/Theaterkrant wordt ondersteund in hun initiatief om een site te ontwikkelen specifiek voor de bespreking van theaterteksten en de publicatie ervan.