Van schaatsbanken en stinzenbeplanting tot herstel van Cascades en de inrichting van een herdenkingsbos

De Landschappen in Nederland zijn voor het derde jaar uitgenodigd projecten in te dienen passend bij de doelen van De Versterking. De aanvragen verschilden behoorlijk.

De Versterking verleent in 2018 (deel)steun aan:

  • Landschap Groningen voor de herinrichting van het landschap langs de rivier de Hunze. Er zal o.a. een wandel- en fietsroute worden gerealiseerd.
  • Realisering van een herdenkingsbos voor overleden kinderen in Het Wildrijk in Noord-Holland.
  • Herstel van park- en tuinaanleg De Horte in Overijssel.
  • Stinzenbeplanting aanbrengen in landschapspark in Utrecht.
  • Leidse Hooidagen in Zuid-Holland.
  • Herstel van cementrustiek in Cascadedal op Landgoed Duno bij Arnhem, Gelderland.
  • Realiseren van een vogelkijkhut in de Catspoolder en mobiele schaatsbankjes in de Ryptsjerkerpolder, aangevraagd door It Fryske Gea.