Lezen, lezen en nog eens lezen..

Stichting Lezen is HET kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Zij zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Het is het streven van Stichting Lezen ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt de stichting bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn.

Op initiatief van Stichting Lezen en een aantal andere partijen worden de komende jaren de volgende projecten gerealiseerd, met steun van o.a. De Versterking:

Burgerschapsvorming en lezen in het MBO Leesbevordering en het vergroten van de taalvaardigheid onder MBO-studenten, vergroten van kennis over maatschappelijke onderwerpen (burgerschapsvorming) via een verhalenbundel die op scholen gebruikt wordt om voor te lezen en zo zelf lezen te stimuleren.

De kracht van bekroonde jeugdliteratuur Doel: (aankomende) leerkrachten stimuleren recente bekroonde jeugdliteratuur in te zetten om zo bij te dragen aan sterke leescultuur op de PABO en in het basisonderwijs. Samenwerking tussen PABO, 4 bassischolen en Stichting Lezen. Zij informeren na afloop hun netwerken over de resultaten van dit project via een bijeenkomst en publicaties. Evaluatie d.m.v. onderzoek door master student.

Queerboeken Aansluitend op de landelijke leescampagne “Lezen met andersmans ogen” vragen St. Lezen en COC aandacht voor LHTBI in de (jeugd)literatuur. Via de lancering van de website queerboeken.nl met prachtige titels rond dit onderwerp, geschikt voor scholieren en, rond Valentijnsdag, een wedstrijd  rondom het “beste queer fragment” en de uitgave van een mini-bundel.

Vakantielezen voor groep 3 en 4 Dit project is drie jaar lang gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels. Het heeft tot doel het lezen in de vakantie te bevorderen omdat veel taalzwakke kinderen in de zomervakantie achteruit gaan in leestechnisch opzicht. Vakantielezen leidt tot een betere start in het nieuwe schooljaar, namelijk op vrijwel het zelfde leesniveau. Het project loopt inmiddels al drie jaar in een aantal krimpregio’s en kan nu voortgezet worden.

Voorleestas voor ouders De Voorleesdagen trekken jaarlijks veel (media) belangstelling. Bekende en minder bekende Nederlanders lezen voor op scholen en er is een voorleesontbijt op zeer veel scholen waar kinderen (soms zelfs in pyjama) bij aan kunnen schuiven. Dit jaar wil Stichting Lezen zich richten op ouders van kinderen in groep 1 en 2 in de krimpgebieden.  Door op een aantal taalzwakke scholen ouders van kleuters een voorleesboek, CD, lees- en speeltips en info cadeau te geven, hoopt de stichting de ouders meer te betrekken bij de voorleesdagen en hun vooral het belang van voorlezen duidelijk te maken.