Inzetten op leesbevordering

“Lezen verrijkt en opent deuren zowel letterlijk als figuurlijk” zo kort en kernachtig formuleert de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van de organisaties in Nederland op het gebied van taal en leesbevordering, het belang ervan. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij en daarnaast biedt het plezier, verbeelding, inspiratie, kennis en de mogelijkheid om nieuwe werelden te ontdekken.

 

 

Leesbevordering is een belangrijke pijler van stichting De Versterking. In 2022 gaat het om de volgende projecten van Stichting Lezen:

 

 • Het project Voorleestas zal in 2022 en 2023 gesteund worden.
 • De katholieke PABO Zwolle ontvangt in 2022 een bijdrage voor de inzet van rijke teksten in verschillende vakgebieden. 
 • Het project Praten over fictiefragmenten ontvangt ook een bijdrage.
 • De Versterking draagt bij aan de onderzoeksjournalistieke component van het project Lèsno, een zeer groot Fries leesbevorderingsproject voor jongeren dat wordt uitgebreid naar de rest van Nederland, dit jaar met een spannend boek en inzet van multimedia rond duurzaamheid in de mode.
Scholen die vallen onder het Jeugdeducatiefonds (JEF) kunnen in 2022 meedoen aan het project “Vakantielezen”, medegefinancierd door De Versterking.

 

De komende 3 jaar (2022-2024) ontvangt Literatour opnieuw een bijdrage van De VersterkingLiteratour is een vervolg op de Boekenweek voor jongeren, waarbij schrijvers toeren langs scholen in het land.
De eerste honderd deelnemende scholen ontvangen een boekenpakket.
Literatour is een samenwerkingsproject van Stichting Lezen, het CPNB en de Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor van de Boekenweek voor Jongeren. De Boekenweek voor Jongeren wordt ondersteund door verschillende partners: de lesmethode Talent van Malmberg, CJP, het Nederlands Letterenfonds, KB, Fonds 21 en de deelnemers van de Vriendenloterij.

En verder draagt De Versterking bij aan:

 • De Grote Vriendelijke Podcast,
 • Raadgedicht,
 • Stap op de rode loper Leeuwarden,
 • De Schoolschrijver,
 • De Woutertje Pieterse Prijs,
 • De Kinderboekenkaravaan bij Het Mooiste Kinderboekenfestival,
 • Back Street de nieuwe tentoonstelling voor jongeren in het Kinderboekenmuseum.