Meer Movies that Matter voor scholen

Movies that Matter is meester in het programmeren van korte films, geschikt voor jongeren over maatschappelijke thema’s als migratie, etnisch profileren, racisme, vooroordelen, gender, oorlog en duurzaamheid. In realistische verhalen verpakken filmmakers morele dilemma’s waar kinderen en volwassenen voor kunnen komen te staan. Mooi verbeeld, goed gespeeld.

Moves that Matter biedt deze films aan met doorwrocht educatie-materiaal ter voorbereiding op het zien van de film, en in de filmzalen zelf met pakkende inleidingen en interactieve tussenprogramma’s. De films sluiten altijd aan op het curriculum van de scholen. Ze doen dit voor VO-scholen, met name voor het VMBO en ook voor MBO-scholen. De komende jaren willen zij zich richten op Mytyl- en Tyltyl-scholen.

De Versterking steunt het vertonen van films in bioscoopzalen in de regio al sinds 2016 en gaat daar de komende drie jaar mee door.