Honey Highway

De aanleiding voor de oprichting van Honey Highway zijn 4 problemen die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit.
2. Overmatig gebruik van gif en kunstmest.
3. Te weinig imkers die zich inzetten voor de gezondheid en het voortbestaan van de bijen. In plaats daarvan richten zij zich op de honingproductie.
4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol).                           

Deze vier problemen zijn de vier belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma. Honey Highway is de oplossing voor de eerste pijler: voedsel voor bijen.

Het meerjarige wilde Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; met onder andere ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders.

Bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met meerjarige streekeigen bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. Daarbij is het van belang dat de grondstroken dusdanig onderhouden worden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Alleen zo kunnen bijen voldoende voedsel verzamelen om over een zo lang mogelijke periode overwinteren mogelijk te maken.

Jong geleerd is oud gedaan! Daarom betrekt Honey Highway basisschoolkinderen en scholieren bij het inzaaien. In de praktijkles Red de bij leren kinderen dat bijen erg belangrijk zijn voor gezond voedsel en dat ze zelf iets kunnen doen. Ze krijgen wilde bloemenzaad voor hun tuin of balkon. Verder vraagt Honey Highway de school en gemeente zich te verbinden met het project en in de omgeving van de school grond beschikbaar te stellen voor een wilde bloemenstrook. Honey Highway adviseert over grond, bloemenmengsel en en wanneer te maaien.

De Versterking draagt bij aan het verder uitrollen van de lessen op scholen.