Projecten

De Versterking ondersteunt de volgende projecten in 2017:

Kunsteducatie

 • Nascholing voor basisschoolleerkrachten over creatief schrijven om taalvaardigheid, leesplezier en woordenschat van leerlingen te vergroten
 • Voorleesworkshops voor deelnemers aan de Nationale Voorleeswedstrijd
 • Uitgave van een verzamelbundel met jongerenliteratuur bij de Leescampagne De Weddenschap
 • De Schoolschrijver Friesland 2014-2017
 • Vanaf najaar 2016 creëren van een digitaal platform door De Schoolschrijver om zo het aanbod aan de scholen te kunnen verbreden en verdiepen en uitbreiding van het aantal deelnemende scholen mogelijk te maken
 • Regionalisering van het filmaanbod voor scholen door Movies that Matter
 • Muzieklessen voor kinderen in 10 AZC’s, georganiseerd door Stichting De Vrolijkheid
 • Literatour 2017, Boekenweek voor jongeren. De Versterking stelt boekenpakketten met titels van de 15 deelnemende auteurs beschikbaar voor de eerste honderd deelnemende VO-scholen en daarnaast draagt De Versterking bij aan de uitwisseling tussen en het coachen van deelnemende auteurs
 • Met het project Vooruit met Voorlezen stimuleert De Versterking in samenwerking met Stichting Lezen het voorlezen in de bovenbouw. Honderdveertig basisscholen ontvangen in 2017 een collectie van de mooiste voorleesboeken voor leerlingen in de groepen 5 tot en met 8.
 • Gemeentemuseum Den Haag Gratis kinderateliers op zondagmiddag en Gratis kindertours 2013-2017
 • Doe-Boek Mondriaan, uitgave van het Gemeentemuseum, geschenk aan alle leerlingen in de groepen 4-8 van de Haagse basisscholen.
 • Eerste fundraising site voor kinderen, Doe mee met My Bookbuddy, kinderen zamelen geld in voor goede kinderboeken in kleine dorpen in diverse ontwikkelingslanden

Landschapsbeheer en cultureel erfgoed

 • Leidse Hooidagen 2017 via Zuid-Hollands Landschap
 • Dag van de Zand-Motor 2017, georganiseerd door het Landschap Zuid-Holland. In samenwerking met verzorgingstehuizen gaan ouderen een hele dag naar zee en strand voor nieuwe belevenissen en oude verhalen
 • Educatief project van Landschap Noord-Holland over het onbewoonde eiland de Razende Bol
 • Restauratie van de vleeskelders in fort Zuidwijkermeer en openstelling voor het publiek door het Landschap Noord-Holland
 • Herstel van het oude cultuurlandschap rond hoeve Nieuw Ehrenstein en realisatie van de natuurwaterspeeltuin via het Limburgs Landschap
 • Educatief project voor basisscholen rond betrokkenheid bij en de adoptie van een klein natuurgebied in de omgeving van de school georganiseerd door het Landschap Overijssel
 • Herstel en onderhoud van het speeleiland in het Pettebosk via It Fryske Gea
 • Aanleg van een wandelaarsbrug in de Lendevallei via It Fryske Gea
 • Herstel van de stijltuin bij Landgoed Haanwijk door het Brabants landschap
 • Herstel van de tuinen bij Landgoed Oldengaerde door het Drents landschap
 • Aanleg van een oeverzwaluwwand in De Schammer, met uitkijkpunt voor het publiek door het Utrechts Landschap

Podiumkunsten

 • Oerol, Bijdrage aan de programmering 2017
 • Amsterdam House of Arts, haalbaarheidsstudie
 • TheaterTekstTalent, stipendium voor theaterauteurs. De auteur ontvangt een Award en een stipendium en daarnaast een budget om een deel van de productiekosten te financieren 2013-2017
 • Regiesessies van de Tekstsmederij 2016-2020
 • Holland Festival bijdrage aan programmering 2012-2018

Tot 2016 verleende De Versterking steun aan

 • Acoustic Alley Programmering en PR 2012-2015
 • Zeeheldentuin Grondaankoop 2014-2015
 • Kinderboekenmuseum tentoonstelling ABC met de dieren mee 2014-2015
 • Poëzielessen bij PLINT-posters 2014-2015
 • Switch NDT 2014- 2016
 • Kunstgrasveld VV Bunnik ’73