Wij zijn Nederland, nieuwe theatervoorstelling in de klas door NTJong

Nederland verandert, de samenstelling van de bevolking verandert, en het is tijd samen een gemeenschappelijk gedragen nieuwe identiteit te ontwikkelen. Want wat is Nederlands? Bestaat dat wel? En wanneer voel je je Nederlands? En voel je je dan ook thuis in Nederland? En kan iedereen Nederlands worden? De kinderen die nu de basisschool bezoeken vormen over 15 jaar het hart van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de toekomst. Die kinderen vormen als groep een heel veelsoortige en veelkleurige doorsnede van de maatschappij. Verschillend naar onder meer sociale achtergrond, etniciteit, religie, gezinsinkomen, opleiding ouders en toekomstperspectief.

WIJ ZIJN NEDERLAND past in het beleid van NTjong waar het gaat om speciale projecten met een sociaal artistieke signatuur; gericht op bewustwording en sociale emancipatie van kinderen en jongeren. NTjong ziet het als onderdeel van haar beleid om naast voorstellingen ook deze speciale projecten te ontwikkelen die inspelen op actuele relevante thema’s op scholen.

Bijzonder aan dit project is dat het voor kinderen in alle leeftijdsgroepen van de basisschool wordt ontwikkeld, en daarmee de hele school bestrijkt. En helemaal bijzonder is dat er artistiek wordt samengewerkt met jonge toneelschrijvers die de stem van de toekomst vormgeven. In de ontwikkeling van dit project werkt NTJong samen met een aantal scholen die ‘kind aan huis’ zijn bij hun voorstellingen en samen met hen onderzoeken ze de thema’s en vormgeving. Daarna worden de voorstellingen aan alle Haagse scholen aangeboden.

De Versterking is medefinancier van dit project samen met Stichting Haagvalken en Stichting Lint.