Lèsno, lees nu, lees voor en lees door

De volgende leesbevorderingsprojecten ontvangen in 2021 steun:

 

Lèsno

Speciaal voor Lèsno, een Fries multimediaal leesbevorderingsproject voor brugklassers, wordt sinds 2015 jaarlijks een goed en aantrekkelijk jongerenboek geschreven, een online media-project haakt daarop aan en daarnaast is goed lesmateriaal beschikbaar voor de docenten ter ondersteuning. Het boek gaat steeds over een thema dat jongeren interesseert. Na jarenlang succes in Friesland gaat het project in 2021/2022 landelijk aangeboden worden aan 10.000 brugklasleerlingen. Het is een samenwerking van meerdere partijen, waaronder Omrop Frieslân, Passionate Bulkboek, Nederlands Letterenfonds, GGD, Stichting Lezen.

 

Voorleestas

Ouders spelen een grote rol bij de taalontwikkeling. Bij jonge kinderen is voorlezen bij uitstek een manier om die taalvaardigheid te stimuleren.  De Voorleestas met daarin het prentenboek van het jaar, een knuffeltje en allerlei speel/leermateriaal is een cadeautje voor ouders en kind. De tas vol leesplezier wordt verspreid tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Vakantielezen

Dat taalzwakke leerlingen een achterstand oplopen tijdens de grote vakantie is in onderzoeken aangetoond. Het project Vakantielezen, bedoeld voor de groepen 3 en 4, wil die achterstand beperken. Tijdens een speciale bijeenkomst worden de tassen uitgedeeld en zoeken leerlingen twee boeken uit de schoolbibliotheek uit die ze graag willen meenemen in hun tas. Daarin zit al een moppenboek, een leesboek om te houden en een vakantiedoe-boek. Na de vakantie wordt er over de boeken gepraat.

Ondergedoken als Anne Frank

Dit project werd vorig jaar geïnitieerd voor het MBO. De verhalen in het gelijknamige boek gaan over kinderen die ondergedoken zaten in de Tweede Wereldoorlog. Bij het boek hoort een website waar je de hoofdpersonen uit de waargebeurde verhalen kunt volgen op hun verschillende onderduikadressen. De onderwerpen die in het boek aan de orde komen, zoals identiteit, vrijheid, levensdilemma’s, vrijheid van meningsuiting, vrede en discriminatie raken aan de actualiteit.
Het project kwam tot stand met steun van Stichting Lezen,  ROC Friese Poort, de MBO-raad, het Mondriaan Fonds, auteurs Marcel Prins en Henk Steenhuis, uitgeverij Van Oorschot, Kunst van Lezen en De Versterking.

Het succes is reden voor Stichting Lezen om een soortgelijk project te ontwikkelen, maar nu voor een andere doelgroep: leerlingen in de eerste en tweede klas van het middelbaar onderwijs. Het lesmateriaal wordt aangepast met diverse lessuggesties gericht op docenten Nederlands, burgerschapsvorming, maatschappijleer, levensbeschouwing en geschiedenis. Deelnemende scholen ontvangen het boek (opnieuw gedrukt) en het lesmateriaal.