Boekpromotie in beeld rond thema oorlog en vrede

Met een achtergrond als leraar Nederlands en/of in theater en film willen de drie makers van Boek voor Nederlands boeken onder de aandacht brengen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Zij introduceren boektitels voor het vak Nederlands met aantrekkelijke video’s gericht op de leerlingen. Daarnaast publiceren ze leeslijsten (de Gruwelijke lijst en de Liefdeslijst) en lesideeën voor docenten.

Over oorlog en vrede willen zij boekpromotiefilmpjes rond geschikte boektitels maken. De Versterking steunt dit initiatief.

https://www.boekvoornederlands.nl

 

 

Lees meer

Vertalingen prentenboek van het jaar

De Nationale Voorleesdagen gericht op ouders van kinderen van 0-6 jaar is een groots uitgerolde campagne van bibliotheken om het belang van voorlezen te benadrukken. Jaarlijks staat een prentenboek centraal, maar het voorlezen zelf ook. BN’ers lezen voor op scholen, in theaters worden boekverhalen verbeeld, leerkrachten lezen het nationale voorleesboek voor op school.

Om ouders met een niet-Nederlandse achtergrond bij deze actie te betrekken wordt het Prentenboek van het jaar vertaald in het Arabisch, Pools, Turks en Oekraïens. Bibliotheken delen gericht de mini-boekjes, horend bij het grote prentenboek, uit om het voorlezen door alle ouders te promoten. De Versterking draagt bij aan de vertalingen.

 

Lees meer

Spoken Word en meer …

In Flevoland werd al tweemaal met groot succes een Spoken Word wedstrijd gehouden voor leerlingen in het Praktijkonderwijs, georganiseerd door het Flevolands bibliotheeknetwerk samen met het praktijkonderwijs in Almere, Lelystad en Emmeloord. Dit project krijgt met Speak2Me een meer landelijk vervolg.

Insteek van de samenwerking tussen bibliotheek en school is om de leerlingen positieve ervaringen met taal te bezorgen, nadat zij door een slechte start in het primair onderwijs vaak een enorme leesaversie hebben ontwikkeld.

Spoken Word sluit goed aan bij de doelgroep door het oproepen van gevoel met woorden en het vertellen van gedachten in een ritmische taal, waarmee taal, lezen en schrijven samenkomen.

Leerlingen krijgen in hun eigen klas drie workshops van professionele Spoken Word artiesten die hen achtergrond en inhoud aanbieden en die hen helpen bij het zelf schrijven van een Spoken Word. Docenten begeleiden de leerlingen vervolgens bij het instuderen en uitvoeren van de voordracht. Na de workshops mogen de leerlingen zelf bepalen of ze mee willen doen aan de klassenwedstrijd.

Door klassenwedstrijden en schoolfinales worden 1- 2 winnaars per school gekozen, die doorgaan naar een zinderende (regionale of provinciale) finale in een theater of wijkcentrum. Aan deze winnaars wordt een workshop ‘Performance on stage’ aangeboden.
Met een limousine worden de schoolwinnaars opgehaald bij de scholen en als echte artiesten naar de finaleplek gereden waar de rode loper voor hen klaarligt. Klasgenoten, docenten en ouders komen met eigen vervoer naar deze plek om hun favoriet aan te moedigen.

Per finale wordt er een kort filmpje gemaakt.

In schooljaar 2023-2024 doen landelijk achtentwintig klassen van twaalf tot zestien scholen uit twee of drie provincies mee met de workshops.

Lees meer

Biodiversiteit en cultuurhistorie

Jaarlijks nodigt De Versterking Landschappen en Landschapsorganisaties uit om een aanvraag in te dienen onder bepaalde voorwaarden. Een aantal plannen draaide dit jaar om meer biodiversiteit aan te brengen in bepaalde gebieden. Daarnaast stonden cultuurhistorische elementen centraal bij de aanvragen. De volgende projecten ontvangen een bijdrage.

 

  • De Raamvallei in Brabant wordt heringericht om bij te dragen aan een grotere biodiversiteit.
  • Hagen worden om diezelfde reden aangebracht in Bloeidaal bij Amersfoort.
  • Ook het Bourtanger Veld in de provincie Groningen wordt op die basis verder ontwikkeld. Voor kinderen wordt daar een beleefroute gemaakt van het Veldstation naar het gebied.
  • In Gelderland worden een viertal oude beukenlanen hersteld, zo kenmerkend voor het Gelders landschap.
  • Om de geschiedenis zichtbaar te maken gaat Overijssel doorkijkvensters maken in het landschap om zo bezoekers kennis te laten maken met hun prehistorische (onder)buren.
  • Het herstel van Park Jongemastate in Friesland komt in de laatste fase met het plaatsen van parkmeubilair, een kunstwerk en nestkasten. Ook worden er stinzen geplant. Omwonenden, de basisschool en een jongerenclub worden bij het project betrokken.
  • Landschapsbeheer Groningen ontwikkelt een vrijwilligerscursus die nieuwe gidsen klaar moet stomen om bezoekers aan Gorecht/De Hondsrug goed voorbereid rond te kunnen leiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Meer mooie kinderboekenfeestjes

Naast het Mooie kinderboekenfestival biedt stichting Kleine Lettertjes aan buurthuizen, speeltuinen en BSO’s kleine kinderboekenfeestjes aan: themakoffers rond prachtige prenten- en kinderboeken. Ondanks dat de festivals even gepauzeerd staan gaat het ontwikkelen van deze projecten wel door.

Een Mooi Kinderboekenfeestje is een pakket waarmee activiteitenbegeleiders op hun eigen locatie mooie kinderboeken tot leven kunnen brengen. Een pakket bestaat uit een handleiding, een instructievideo en een materialenbox.

De feestjes zijn zo vormgegeven dat het meeste materiaal al in huis moet zijn, en zo niet, dat het gemakkelijk verkrijgbaar is. Na het lezen van de handleiding en het bekijken van de instructievideo kunnen de organisatoren zo aan de slag!

Samen met het Cultuurfonds, De Lerakfoundation en het Letterenfonds steunt De Versterking dit project.

 

Lees meer

Actieve PABO komt met nieuw project

 

De Katholieke PABO Zwolle is zeer actief op het gebied van jeugdliteratuur en leesbevordering. Zij gaan door met de samenwerking met basisscholen in hun werkgebied en focussen dit jaar op het tekstloze prentenboek, dat voorlezen en praten over het boek stimuleert. De Versterking steunt dit project.

Lees meer