Steun voor FPK-jeugdtheatergezelschappen

Vier jeugdtheatergezelschappen krijgen financiële steun voor bijzondere educatieprojecten bij hun voorstellingen of voor hun streven naar het vergroten van hun publieksbereik.

Oorkaan krijgt een bijdrage voor “Krijgerbestorming”, een bijzonder Cello-project met veel samenwerkingspartners waarbij zij de scholen een dag lang “bezetten”. Daarbij vervangen cellisten de leerkrachten, zij maken met de leerlingen en een danser/acteur een kleine voorstelling. Het bezoek aan een concert wordt daarna nog veel interessanter voor de kinderen, zij kennen de spelers inmiddels en staan door de eerdere kennismaking meer open voor de muziek.

Bonte Hond maakt een voorstelling over een bijzonder moeilijk onderwerp: de vechtscheiding. Met een vooronderzoek in samenwerking met maatschappelijke organisaties en met een uitgebreid educatief traject voor de deelnemende klassen ((lesbrief, documentaire, workshop) nemen zij het onderwerp zeer serieus en hopen ze bij te dragen aan de bespreekbaarheid ervan. Hun voorstelling speelt zich letterlijk af in een boksring, in een kleine setting. Het publiek (scholen, maar ook vrije voorstellingen) zit er bovenop.

Samen met andere fondsen zorgt De Versterking ervoor dat Holland Opera uit Amersfoort het educatieve traject bij de door hun ontwikkelde muziekmethode, Muziek Xpress, voort kan zetten.

Het Brabant Menu is een samenwerking tussen Theater Artemis, Schippers&VanGucht, Philarmonie Zuidnederland en De Stilte. Om scholen uit de regio kennis te laten maken met deze instellingen en zo het bereik ervan te vergroten, is De Versterking in 2018/2019 medefinancier van het busvervoer.

 

 

Lees meer

Van schaatsbanken en stinzenbeplanting tot herstel van Cascades en de inrichting van een herdenkingsbos

De Landschappen in Nederland zijn voor het derde jaar uitgenodigd projecten in te dienen passend bij de doelen van De Versterking. De aanvragen verschilden behoorlijk.

De Versterking verleent in 2018 (deel)steun aan:

  • Landschap Groningen voor de herinrichting van het landschap langs de rivier de Hunze. Er zal o.a. een wandel- en fietsroute worden gerealiseerd.
  • Realisering van een herdenkingsbos voor overleden kinderen in Het Wildrijk in Noord-Holland.
  • Herstel van park- en tuinaanleg De Horte in Overijssel.
  • Stinzenbeplanting aanbrengen in landschapspark in Utrecht.
  • Leidse Hooidagen in Zuid-Holland.
  • Herstel van cementrustiek in Cascadedal op Landgoed Duno bij Arnhem, Gelderland.
  • Realiseren van een vogelkijkhut in de Catspoolder en mobiele schaatsbankjes in de Ryptsjerkerpolder, aangevraagd door It Fryske Gea.

 

Lees meer

Digitalisering lesmateriaal Gemeentemuseum Den Haag

De zeer succesvolle museumlessen van het Gemeentemuseum worden gedigitaliseerd. Een groot en ambitieus plan waarbij de lesstof wordt verrijkt met verhalen geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers, met tekeningen en kijkplaten van bekende illustratoren, beeldmateriaal dat beschikbaar komt via storyline waarbij ingezoomd kan worden op het digibord, met speciaal geschreven muziek, animaties, personages die tot leven worden gewekt, eenvoudige games, filmpjes en lessuggesties waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen.

De Versterking draagt met veel plezier bij aan de realisering van dit grote project. Alleen al in Den Haag zullen jaarlijks tienduizenden leerlingen en leerkrachten daar plezier van hebben.

 

Lees meer

Kinderboekenambassade

Sinds 2015 heeft Nederland een Kinderboekenambassadeur en vanaf juni 2018 een heuse ambassade

Van 2013-2015 was Jacques Vriens de eerste ambassadeur. Zijn motto:
Blijf voorlezen, ook al hebben kinderen zelf al leren lezen.
Daarna werd Jan Paul Schutten de volgende​ (van 2015 tot 2017), hij stelde:
Er is voor iedereen een passend boek te vinden.
Nu zijn Monique & Hans Hagen kinderboekenambassadeux (2017-2019) en wat hen betreft:
Lees poëzie-tief, elke dag een gedicht.

Dit actieve schrijversduo ging op zoek naar een ambassade, waar lezers, jong en oud, hun liefde voor jeugdboeken kunnen delen, een plek waar elk kind ambassadeur kan worden van zijn of haar lievelingsboek, want al die prachtige boeken verdienen volgens hen een eigen ambassadeur. Het Kinderboekenmuseum is bij uitstek de mooiste locatie voor de huisvesting van dit initiatief. De Versterking draagt bij aan de realisatie.

 

 

Lees meer

Sense of Place

 

 

 

 

 

 

Oprichter van Oerol, Joop Mulder, werkt sinds 2016 aan een nieuw project: Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.
Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook vaak de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot de Dollard, op de eilanden en de vaste wal. Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

De Versterking draagt in 2018 bij aan de realisering van Dobbepaarden.

In de nacht van 31 oktober 2006 is Noard-Fryslân Bûtendyks bij Marrum overstroomd. Er staan nog zo’n 150 paarden achter de dijk op een dobbe, ingesloten door het zeewater. Meerdere instanties proberen ze daar weg te halen, alle pogingen zijn zonder succes. Zes vrouwen gaan met hun eigen paarden naar de dobbe en krijgen het voor elkaar dat de kudde hen volgt naar het droge. Een bijzondere gebeurtenis.

Dit verhaal van de paarden van Marrum is gegrift in het collectieve geheugen van waddenminnend en paardenliefhebbend Nederland. In 2011 is een monument geplaatst ter herinnering aan de gebeurtenis met de paarden op de dobbe.

Op initiatief van Plaatselijke Dorpsbelang wordt naar deze dobbe een nieuwe wandelroute ontwikkeld die aansluit bij binnendijkse wandelpaden. Het project Noordoost aan het Wad, een initiatief uit 2016 van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) van de DDFK-gemeenten, helpt bij de realisatie.

 

Lees meer

Steun aan het jeugdtheater

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het jeugdtheater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij jeugdtheatergezelschappen nagestreefd worden, namelijk:

  • het bereiken van zeer diverse doelgroepen en 
  • het vergroten van het effect van voorstellingen door in te zetten op allerlei vormen van educatie rondom voorstellingen.

De komende jaren stelt De Versterking jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het realiseren van deze doelen.

In maart zijn de negen BIS-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen onder bepaalde voorwaarden. Dit eerste jaar zijn de criteria vrij algemeen gehouden om de behoeften en wensen van de gezelschappen zelf te laten prevaleren en om ruimte te geven aan hun creativiteit.  

In juni zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Het Filiaal Theatermakers krijgt steun voor het realiseren van een kleutervoorstelling op scholen. Theater Artemis  kan “de Actiegroep” realiseren, een dag-project rond theater en beeldende kunst op school. NTJong  ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van Sushi, een app bij de voorstelling Revolutions. Theater Sonnevanck realiseert een verdiepingsproject met zang, theater en film voor 30 klassen bij de voorstelling Orfeo. Maas ontvangt een bijdrage voor het realiseren van educatie rond de voorstelling “Feest”.  De Toneelmakerij krijgt steun voor educatie bij de voorstelling “De Krijtkring”. 

In juni worden een aantal FPK-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Lees meer