Digitalisering lesmateriaal Gemeentemuseum Den Haag

De zeer succesvolle museumlessen van het Gemeentemuseum worden gedigitaliseerd. Een groot en ambitieus plan waarbij de lesstof wordt verrijkt met verhalen geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers, met tekeningen en kijkplaten van bekende illustratoren, beeldmateriaal dat beschikbaar komt via storyline waarbij ingezoomd kan worden op het digibord, met speciaal geschreven muziek, animaties, personages die tot leven worden gewekt, eenvoudige games, filmpjes en lessuggesties waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen.

De Versterking draagt met veel plezier bij aan de realisering van dit grote project. Alleen al in Den Haag zullen jaarlijks tienduizenden leerlingen en leerkrachten daar plezier van hebben.