Eerste fundraising site voor kinderen

My Bookbuddy steunt al jaren kinderen op de wereld die niet kunnen lezen omdat zij geen boeken hebben op school of omdat er geen bibliotheek in de buurt is. De stand van zaken tot nu toe:

181.121 kinderen lezen dankzij My Bookbuddy op
523 scholen in
21 landen, er staan
2.441 kasten/klassen met
197.795 boeken

Met financiële steun van Stichting De Versterking lanceerde My Bookbuddy in september de eerste fundraising site voor kinderen. Rondom de Kinderboekenweek, maar ook door het jaar heen worden kinderen opgeroepen geld in te zamelen om kinderen te laten lezen in landen als Kenia, Tanzania, Nepal en Syrië, maar ook in asielzoekerscentra in Nederland. Zie voor meer in formatie de site: www.wijdoenmeemetmbb.nl