Financiële steun voor acht provinciale landschappen

Landschappen

De provinciale Landschappen mochten in juni 2017 een aanvraag indienen bij Stichting De Versterking voor die projecten die de beleving van de natuur centraal stellen, hetzij door middel van educatie, hetzij door het landschap of cultureel erfgoed toegankelijker of aantrekkelijker te maken voor recreant en passant. De Versterking heeft daarbij een voorkeur voor projecten die de steun krijgen van de lokale bevolking, waarbij (deels) gewerkt wordt met vrijwilligers en waarbij financiering plaatsvindt door meerdere overheids- en particuliere partijen en/of crowdfunding. Gehonoreerd werden de volgende projecten:

Friesland

It Fryske Gea ontvangt een bijdrage voor het realiseren van een Wandelaarsbrug in de Lendevallei en voor het vernieuwen van het speeleiland in het Pettebosk.

Noord-Holland

Landschap Noord-Holland ontvangt een bijdrage voor de restauratie van de Vleeskelders in Fort Zuidwijkermeer in Assendelft. Na renovatie zal een deel van het fort opengesteld worden voor bezoekers. Ook krijgt het Landschap Noord-Holland een financiële bijdrage voor de uitvoering van een educatief programma voor basisscholen over het onbewoonde eiland Razende Bol en natuurbescherming.

Zuid Holland

Dit Landschap krijgt een bijdrage om de Dag van de Zandmotor te kunnen honoreren. In samenwerking met een aantal zorginstellingen neemt het Landschap oudere mensen een dag mee uit naar het strand en de duinen. Ook ten behoeve van de Leidse Hooidagen, een natuurfestival in natuurgebied ’t Vogelhoff in Leiden, ontvangt het Landschap een bijdrage.

Overijssel

Met steun van De Versterking kan Landschap Overijssel het educatieve programma “Je school kan de boom in” organiseren; een basisschool adopteert een gebied in haar omgeving, leert meer over dit gebied, de verhalen en de geschiedenis en gaat aan de slag met het beheer.

Brabants Landschap

Het Brabants Landschap wil Landgoed Haanwijk in ere herstellen, aan restauratie van het pand en de tuinmuur wordt gewerkt. Van De Versterking krijgt het Landschap een bijdrage voor herstel van de stijltuin bij het Landhuis.

Limburgs Landschap

Vele partijen werken samen om het landschap en het cultureel erfgoed in de Anstelvallei, het groengebied bij Kerkrade, te herstellen. De Versterking draagt onder andere bij aan de aanleg van de natuurwaterspeeltuin bij Nieuw Ehrenstein.

Drents landschap

Bij de restauratie van Landgoed Oldengaerde wordt ook de stijltuin opnieuw ingericht. De Versterking is mede-financier van het herstel van deze tuin die tevens Rijksmonument is. 

Utrecht

Het Utrechts Landschap wil een wand aanleggen om het broeden van de oeverzwaluw, die het moeilijk heeft in Nederland, te bevorderen. Voor de bezoeker zeer aantrekkelijk omdat met behulp van een panoramakijker deze broedende zwaluwen geobserveerd kunnen worden. Met crowdfunding en een bijdrage van De Versterking kan deze wand nu gerealiseerd worden.