Steun aan het jeugdtheater

De Versterking waardeert de hoge kwaliteit van het jeugdtheater in Nederland en wil graag bijdragen aan een tweetal doelen die ook bij jeugdtheatergezelschappen nagestreefd worden, namelijk:

  • het bereiken van zeer diverse doelgroepen en 
  • het vergroten van het effect van voorstellingen door in te zetten op allerlei vormen van educatie rondom voorstellingen.

De komende jaren stelt De Versterking jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het realiseren van deze doelen.

In maart zijn de negen BIS-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen onder bepaalde voorwaarden. Dit eerste jaar zijn de criteria vrij algemeen gehouden om de behoeften en wensen van de gezelschappen zelf te laten prevaleren en om ruimte te geven aan hun creativiteit.  

In juni zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Het Filiaal Theatermakers krijgt steun voor het realiseren van een kleutervoorstelling op scholen. Theater Artemis  kan “de Actiegroep” realiseren, een dag-project rond theater en beeldende kunst op school. NTJong  ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van Sushi, een app bij de voorstelling Revolutions. Theater Sonnevanck realiseert een verdiepingsproject met zang, theater en film voor 30 klassen bij de voorstelling Orfeo. Maas ontvangt een bijdrage voor het realiseren van educatie rond de voorstelling “Feest”.  De Toneelmakerij krijgt steun voor educatie bij de voorstelling “De Krijtkring”. 

In juni worden een aantal FPK-gezelschappen uitgenodigd een aanvraag in te dienen.