TheaterTekstTalent initiatief van Stichting De Versterking

 

Tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival op 5 september 2013 lanceerde het Cultuurfonds een nieuw initiatief van Stichting De Versterking getiteld:

TheaterTekstTalent, een stipendium voor theaterauteurs.

Het stipendium bestaat uit een bedrag van € 12.500 en is bedoeld om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. Naast het bedrag dat ten goede komt aan de ontwikkeling van het toneelstuk, is een bedrag beschikbaar van € 22.500 dat als startbijdrage geldt voor de uitvoering van het geschreven stuk.

Doel

Het doel van TheaterTekstTalent is om het theaterveld de komende vijf jaar een kwaliteitsimpuls te geven. Met het financieren van nieuw werk van geëngageerde toneelschrijvers hopen de initiatiefnemers bestaande en nieuwe publieksgroepen met actueel nieuw toneelrepertoire in aanraking te brengen.

Criteria

Op grond van de volgende criteria kan een schrijver in aanmerking komen voor TheaterTekstTalent:

 • Ten minste één toneelstuk van de schrijver is uitgevoerd;
 • de schrijver mag niet al over publieke of private financiering beschikken voor zijn of haar schrijverschap;
 • De schrijver heeft de Nederlandse nationaliteit of woont tenminste drie jaar in Nederland;
 • de schrijver beschikt nog niet over een groot en succesvol toneeloeuvre.

Het aangeleverde materiaal wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • de toneeltekst handelt over onderwerpen die relevant zijn voor hedendaagse volwassen publieksgroepen vanwege de actualiteitswaarde, het maatschappelijke engagement en/of de bredere reflectie op de tijdgeest;
 • de tekst spreekt brede en mogelijk nieuwe publieksgroepen aan;
 • de schrijver laat met zijn of haar tekst een ‘nieuw geluid’ horen ten opzichte van het bestaande repertoire, hetzij inhoudelijk hetzij qua vorm.

Procedure

Om voor het stipendium van het TheaterTekstTalent in aanmerking te komen dient mevrouw M. Groenink van het Cultuurfonds voor 15 november 2013 van mogelijke kandidaten het volgende te hebben ontvangen:

 • Een door de kandidaat geschreven toneeltekst die ooit is uitgevoerd;
 • Een synopsis van de toneeltekst die men wil schrijven;
 • Een uitgewerkte scène van toneeltekst die men wil schrijven;
 • Een cv van de kandidaat voorzien van geboortedatum en –plaats;
 • Een beschrijving van de fase waarin het schrijverschap van de kandidaat verkeert.

Alle inzendingen worden eerst beoordeeld door een lezersgroep bestaande uit: Martine Manten (dramaturge) en Alexandra Koch (adviseur toneelteksten). Zij maken een voorselectie van de inzendingen, waarna een jury van vijf deskundigen de overgebleven inzendingen beoordeelt. In februari 2014 volgt een interview met de schrijvers.  Hierna kiest de jury de stipendiaat.

De jury bestaat uit:

 • Joachim Fleury (advocaat en initiator van TheaterTekstTalent);
 • Thibaud Delpeut (regisseur);
 • Dorine Cremers (dramaturge);
 • Albert Verlinde (theaterproducent);
 • Judith Herzberg (dichteres en toneelschrijfster).

De stipendiaat wordt begin maart 2014 bekend gemaakt.

 

Voor vragen over het TheaterTekstStipendium kunt u contact opnemen met adviseur Myra Groenink, M.Groenink@cultuurfonds.nl.