Groeiende belangstelling voor kunst van het schrijven

Stichting Lezen, De Schoolschrijver en schrijfdocent en dichter Mariet Lems werken samen om het grote belang van creatief schrijven voor het ontwikkelen van lees- en taalplezier bij kinderen onder de aandacht te brengen van leerkrachten en bibliothecarissen. Inmiddels zijn er een aantal pilots afgerond en zal de ontwikkelde training in schooljaar 2019 en 2020 aangeboden worden in andere provincies. Met behulp van inspirerende voorbeelden leren de deelnemers hoe zij zelf creatief schrijven kunnen stimuleren in hun scholen.

Onderzoek in opdracht van De Schoolschrijver heeft eerder al aangetoond dat de combinatie van aandacht voor schrijven en lezen bevorderend werkt voor lees- en schrijfplezier en taalvaardigheid.

De Versterking financiert de opzet en ontwikkeling van deze bijscholing.