Kleine inzet, groot effect

 

 

Jonge makers zijn de hoop voor de toekomst van het theater. Vandaar dat De Versterking met liefde en plezier verschillende festivals en productiehuizen ondersteunt in hun streven nieuwe Nederlandstalige stukken geschreven, geproduceerd en gespeeld door jonge makers op het podium te krijgen. Daarnaast wil De Versterking het ondernemerschap stimuleren bij jonge makers.

Om die redenen krijgen de volgende organisaties financiële steun:

Festival Boulevard deze maal een gewijzigde opzet met “Afzender Boulevard”, een speciaal programma met onder andere jonge makers die samen met buurtgemeenschappen theaterprojecten gaan maken.

Het Brainwashfestival kent ook een andere opzet, een online festival met grote sprekers en het Wanderlustfestival met wandelingen voor kleine groepen wandelaars die een gevarieerd aanbod te zien krijgen op vier locaties. De Versterking ondersteunt de theaterprogrammering van dit wandelfestival.

Op het Fringe Festival presenteren, zoals altijd, jonge makers zich in Amsterdam. Zij krijgen ondersteuning en begeleiding rond zakelijk beleid, netwerken en marketing.

Toneelschuurproducties biedt een podium aan jonge makers en streeft naar het bereiken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren van zakelijk ondernemerschap.

Rose Stories ontvangt steun voor de voorstellingen “De brieven van Mia” een jeugdvoorstelling en “Wrak”. Rudolphi krijgt een bijdrage voor “La tender guerre” en Stip voor de nieuwe jeugdvoorstelling “Micro”.

Verse Tekst is een initiatief van toneelschrijvers. Anonieme teksten worden beoordeeld door een vakjury, de beste teksten worden gelezen, uitgegeven en er worden ook podcasts over gemaakt.

Op het Its festival, dat verschoven is naar 2021, presenteren pas afgestudeerden van acht theaterscholen in Nederland en België hun werk.