Meerjarige steun aan literaire projecten

Sinds 2019 steunt De Versterking de Grote Vriendelijke Podcast, een podcast voor volwassenen over jeugdliteratuur met gemiddeld zo’n 15.000 downloads per maand.  De komende drie jaar ontvangt de GVP opnieuw een bijdrage van de stichting.

 

Raadgedicht, een initiatief van dichter Rian Visser, georganiseerd door het Poëziepaleis, is een laagdrempelig poëziespel. Jaarlijks verschijnen er tweemaal tien gedichten, een serie voor het PO in het najaar en een serie voor het VO in het voorjaar, waarin een woord ontbreekt. Scholen, maar ook individuen, kunnen hun oplossingen binnen vier dagen insturen. Wekelijks wordt op vrijdag de uitslag bekend gemaakt. In een woordwolk worden de oplossingen gepresenteerd. Je kunt de dichter het gedicht voor zien/horen voordragen, na afloop komt zij/hij met haar/zijn ideeën over de aangedragen suggesties. Raadgedicht krijgt de komende drie jaar steun van meerdere stichtingen, waaronder De Versterking.

 


Ook Stap op de rode Loper, een eendaags project in Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden rond literatuur, spoken word, schrijvers en dichters voor zo’n 1000 VMBO-jongeren per stad zal voor de komende drie jaar ondersteuning ontvangen. Van De Versterking ontvangen zij een bijdrage voor de versie in Leeuwarden.